• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chromatyna, replikacja i stabilność chromosomowa 2013, Kopenhaga, Dania

  19.12.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 19 czerwca 2013 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się konferencja pt. "Chromatyna, replikacja i stabilność chromosomowa 2013" (Chromatin, Replication and Chromosomal Stability 2013).

  Stabilność genomu ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania i prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów. Struktura epigenetyczna kieruje takimi zdarzeniami, jak replikacja, naprawa i transkrypcja, które z kolei pozostawiają odcisk na chromatynie i strukturze chromosomowej. Poznanie sposobu, w jaki zachodzi modulacja chromatyny w czasie replikacji i zyskanie wpływu na decyzje dotyczące losu komórki w czasie normalnego rozwoju i choroby stanowi nie lada wyzwanie dla naukowców.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców, aby omówić nowe pomysły dotyczące wzajemnych zależności architektury chromosomu, dziedziczenia epigenetycznego i duplikacji genomu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Episom − jest to element genetyczny, plazmid będący autonomiczną cząsteczką DNA, mającą zdolność do samodzielnej replikacji lub integracji z genomem gospodarza oraz replikacji w tym samym czasie co chromosom bakteryjny. Zintegrowana forma plazmidu, może przejść wiele podziałów komórkowych zanim ponownie wytnie się z chromosomu. Przykładem episomu może być plazmid F, który zintegrowany z chromosomem może powodować przeniesienie całego chromosomu bakteryjnego do komórki biorcy. Faza S (ang. synthesis – synteza) – dochodzi do replikacji DNA, czyli do podwojenia ilości kwasu deoksyrybonukleinowego (z 2c do 4c, gdzie c oznacza ilość DNA). Poza tym zachodzi synteza histonów, a pod koniec fazy replikacja centriol. Proces ten u człowieka zachodzi zazwyczaj w ciągu 8 godzin. Ole Ernst (ur. 16 maja 1940 w Kopenhadze, zm. 1 września 2013 tamże) − duński aktor, w Polsce znany głównie z roli inspektora policji Holma w serii Gang Olsena.

  Kryterium Jury (kryterium stabilności Jury) – kryterium podobne do kryterium stabilności Hurwitza z tą różnicą, że może być wykorzystywane do analizy stabilności liniowych stacjacjonarnych układów cyfrowych w dziedzinie Z. Nukleoplazma (kariolimfa, dawniej sok jądrowy) – płyn o dużej lepkości i naturze koloidu, w skład którego, oprócz wody i substancji drobnocząsteczkowych, wchodzą wielkocząsteczkowe związki organiczne (białka, kwasy nukleinowe itp.). Nukleoplazma wypełnia wnętrze jądra komórkowego i otacza jąderko, chromosomy oraz białka szkieletu jądrowego organizujące chromatynę i przytwierdzające ją do błony jądrowej. Enzymy występujące w kariolimfie biorą udział między innymi w replikacji, naprawie i transkrypcji DNA.

  Naprawa przez wycinanie zasady (BER - ang. base excision repair) - mechanizm naprawy DNA w komórkach mający na celu usuwanie uszkodzeń pojedynczych zasad DNA podczas replikacji DNA. Naprawa błędów jest konieczna, aby uniknąć wprowadzania mutacji podczas replikacji. European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie.

  Amitoza (podział amitotyczny) − bezpośredni podział jądra komórkowego przez przewężenie i utworzenie dwóch części, zawierających niejednakową, przypadkowo rozdzieloną ilość chromatyny. W podziale tym nić DNA nie ulega replikacji, chromosomy są niewidoczne, wrzeciono podziałowe się nie wykształca, a cytoplazma nie ulega podziałowi, co prowadzi do powstania komórki dwujądrowej. Replikacja semikonserwatywna - sposób replikacji cząsteczki DNA; w nowej cząsteczce DNA (po replikacji) jedna nić pochodzi ze starej cząsteczki DNA, a druga (nowa) nić jest dobudowana na zasadzie komplementarności. Synteza nowych nici może zachodzić tylko z udziałem nici rodzicielskich, służących jako matryce. W procesie tym wykorzystuje się zdolność zasad azotowych, wchodzących w skład nukleotydów, do tworzenia komplementarnych par. Dzięki tej właśnie własności wystarczy rozplątać podwójną helisę DNA, następnie do uwolnionych w ten sposób nici dobudować komplementarne nukleotydy, aby otrzymać dwie identyczne cząsteczki DNA (każda z otrzymanych w ten sposób cząstek będzie miała jedną nić rodzicielską i jedną dosyntetyzowaną na nowo). We wszystkich organizmach replikacja DNA jest zawsze semikonserwatywna, co udowodniono, stosując metodę znakowania DNA różnymi izotopami.

  Vivi Bach właściwie: Vivi Bak; znana też jako: Vivienne Bach (ur. 3 września 1939 w Kopenhadze, zm. 22 kwietnia 2013 na Ibizie) – duńska piosenkarka, aktorka, prezenterka tv i pisarka.

  Vejen EH (pełna nazwa: Vejen Elite Håndbold), duński klub piłki ręcznej kobiet, powstały w 2005 r. z bazą w Koldingu. Obecnie występuje w rozgrywkach GuldBageren Ligaen. Do 2013 klub nosił nazwę KIF Vejen. W lipcu 2013 dyrektor klubu Henrik Schmidt-Ebbesen zaprezentował nowe logo drużyny.

  Liga Mistrzów UEFA (2012/2013)/Faza kwalifikacyjna: Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie grupy drużyn piłkarskich, które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA 2012/2013. Liga Mistrzów UEFA (2013/2014)/Faza kwalifikacyjna: Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie grupy drużyn piłkarskich, które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA 2013/2014.

  Origin (Ori), punkt wyjściowy replikacji − szczególna sekwencja nukleotydów w cząsteczce DNA bądź RNA. Jest to miejsce inicjacji (rozpoczęcia) procesu replikacji DNA (u prokariotów i eukariotów) oraz replikacji RNA (u niektórych wirusów). Kryterium stabilności Hurwitza jest metodą pozwalającą określić stabilność układu regulacji na podstawie równania charakterystycznego układu

  Dodano: 19.12.2012. 18:17  


  Najnowsze