• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cityplantastic, Kopenhaga, Dania

  28.12.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 28 czerwca 2012 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się wydarzenie pt. "Cityplantastic".

  Rośliny odgrywają coraz istotniejszą rolę w architekturze i projektowaniu urbanistycznym. Niektórzy z interesariuszy postrzegają rośliny jako ważne elementy przyszłego pejzażu miejskiego. Aczkolwiek zakres, w jakim roślinność miejska może na przykład pomóc w przystosowywaniu się do zmian klimatu czy przyczynić się do ich łagodzenia wzbudza wiele wątpliwości.

  Niezależnie od tego, czy rośliny są postrzegane w mieście jako część szerszej ekologii czy po prostu czynnik poprawiający mikroklimat dla komfortu człowieka, ich dynamika estetyczna jest ogromna. Ich obecność fizyczna i przestrzenna również pełni funkcję wskaźnika warunków środowiskowych - wiatru, suszy czy zanieczyszczenia. Estetyczne wymiary roślin miejskich są bogate, złożone i dynamiczne, a cechy te można pobudzać i dostosowywać.

  Program konferencji obejmuje prelekcje na temat architektury krajobrazu, projektowania urbanistycznego i urbanistyki, które mówić będą o wielorakich rolach roślin w mieście przyszłości na przykładzie najnowszych projektów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych. Internationale Bauausstellung (IBA, Interbau) – instrument planowania miejskiego i projektowania urbanistycznego w Niemczech – międzynarodowa stała wystawa budowlana prezentująca najnowsze osiągnięcia na polu architektury, planowania przestrzennego i projektowania miejskiego, które mogą stać się wzorem i inspiracją dla przyszłych realizacji. Kwitnienie, okres kwitnienia, okres dojrzałości – u roślin nasiennych okres, w którym dochodzi do wytworzenia kwiatów. Rośliny w początkowym okresie wzrostu nie są w stanie wytworzyć kwiatów. Czas ten określany jest jako okres młodociany lub juwenilny, a jego długość zależy od gatunku rośliny oraz warunków w jakich następuje jej wzrost. Niektóre rośliny mogą przejść w fazę generatywną już po kilku dniach wzrostu, inne mogą wytworzyć kwiaty dopiero po kilkudziesięciu latach rozwoju młodocianego. Niektóre rośliny wytwarzają kwiaty tylko raz w życiu. Są to rośliny monokarpiczne, które po kwitnieniu starzeją się i obumierają. Zalicza się do nich rośliny jednoroczne, niektóre dwuletnie oraz część roślin wieloletnich. Drugą grupę stanowią rośliny polikarpiczne, które po osiągnięciu dojrzałości kwitną wielokrotnie. Przechodzenie do fazy dojrzałości może zachodzić stopniowo w kolejnych pędach. Pierwsza zakwitają pędy położone najwyżej,a pędy w dolnych partiach rośliny dłużej pozostają w fazie młodocianej. Stopniowe przechodzenie części rośliny w fazę dojrzałości określa się jako zjawisko topofizy.

  Odporność roślin na suszę, odporność roślin na deficyt wody – zdolność roślin do przetrwania w środowisku, które nie zapewnia odpowiedniej ilości wody dla organizmu. Mechanizmy zapewniające przetrwanie mogą mieć charakter morfologiczny, fizjologiczny i biochemiczny. Część mechanizmów odpornościowych ma charakter adaptacji, cechy dziedziczone, a część charakter aklimatyzacji, cech pojawiających się w warunkach stresu nie przekazywanych na kolejne pokolenia. Wyróżniane są dwie strategie odporności na suszę. Pierwsza z nich polega na przeciwdziałaniu odwodnieniu, rośliny stosujące taką strategię nazywane są roślinami homeohydrycznymi. Druga strategia polega na tolerowaniu odwodnienia, rośliny stosujące taką strategię nazywane są roślinami poikilohydrycznymi. Susza może mieć charakter suszy atmosferycznej, czyli niskiej względnej wilgotności powietrza, suszy glebowej, czyli niskiej zawartości wody w glebie albo suszy fizjologicznej, związanej z zasoleniem gleby lub zamarznięciem wody w glebie. Rośliny spożywcze, zwane też roślinami alimentacyjnymi (łac. alimentum - żywność) – rośliny jadalne wykorzystywane przez człowieka jako pożywienie. Należą do nich:

  Terrarium (łac. terra – ziemia) – wiwarium przeznaczone do hodowli przeważnie płazów i gadów, ale także bezkręgowców, przystosowane do ich wymagań w naturalnych środowiskach. Może to być specjalne pomieszczenie lub przenośny, ewentualnie oszklony, pojemnik lub zbiornik w formie skrzynki wykonany z drewna, blachy lub plastiku (faunboxy), a często w całości ze szkła. Zadaniem terrarium jest wytworzenie warunków odpowiednich dla danego gatunku zwierzęcia, w szczególności mikroklimatu, w jakim zwierzę żyje w naturze. Podłoże terrarium wykładane jest suchym piaskiem, czarnoziemem, gliną lub kamieniami, albo kompozycją tych materiałów. W zależności od potrzeb gatunków trzymanych w terrarium, powinno ono zabezpieczać właściwą ilość światła, wilgotność, temperaturę, wodę do picia i kąpieli, a także rośliny lub ich elementy (np. gałęzie). Hennning Kronstam (ur. 29 czerwca 1934 w Kopenhadze, zm. 28 maja 1995 w Kopenhadze) – słynny duński baletmistrz. Przygodę z baletem rozpoczął w wieku 9 lat, w Królewskim Balecie Duńskim, w którym później pracował jako pedagog i dyrektor, a także wystąpił w ponad 120 rolach (m.in. jako Romeo w Romeo i Julii S. Prokofjewa, 1955, jako Książę w Dziadku do orzechów P. Czajkowskiego, 1971).

  Falck A/S – duńskie przedsiębiorstwo zajmujące się świadczeniem usług o charakterze ratowniczo-medycznym. Siedziba spółki mieści się w Kopenhadze. Christian Jürgensen Thomsen (ur. 29 grudnia 1788 w Kopenhadze, zm. 21 maja 1865 tamże) - duński archeolog, twórca podwalin archeologii prehistorycznej, jeden z organizatorów i pracownik przyszłego Muzeum Narodowego w Kopenhadze.

  Dworzec Centralny w Kopenhadze (dun. Københavns Hovedbanegård) – największy dworzec kolejowy w Kopenhadze, i zarazem w Danii, drugi pod względem liczby pasażerów (razem z koleją miejską i metrem).

  Valby Idrætspark stadion piłkarski, położony w Kopenhadze, Dania. Swoje mecze na tym obiekcie rozgrywa zespół piłkarski BK Frem Kopenhaga. Jego pojemność wynosi 12 000 miejsc.

  SolidWorks – program komputerowy typu CAD tworzony i rozpowszechniany przez firmę SolidWorks Corporation, która jest częścią firmy Dassault Systèmes, S. A.. Jest to oparty na jądrze PARASOLID, który generuje geometrię przestrzenną projektowanego detalu. Na podstawie modelu możliwe jest wykonanie rysunków wykonawczych, złożeniowych, poglądowych i innych. SolidWorks został zaprojektowany do pracy z zespołami, sięgającymi kilkunastu tysięcy elementów. Najczęściej wykorzystywany jest do prostych projektów typu wyposażenie stanowisk pracy, urządzenia pomocnicze dla produkcji i inne. Możliwe jest również zaawansowane projektowanie w oparciu o modelowanie powierzchniowe, aczkolwiek możliwości są znacznie ograniczone. Wiele firm wykorzystuje Solidworks do zaawansowanego projektowania narzędzi typu formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki. Bardzo dobrze integruje się z programami typu CAM. Przykładem takiej integracji może być specjalny pakiet Mastercam[1]. Fakt w rozumieniu potocznym jest to wydarzenie, które miało miejsce w określonym miejscu i czasie. W tym sensie faktem nie może być zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca, można jednak mówić o przewidywaniu przyszłych faktów - czyli zdarzeń które najprawdopodobniej się wydarzą. Zdarzenia te jednak stają się faktami dopiero wtedy, gdy się już wydarzą.

  Fakt w rozumieniu potocznym jest to wydarzenie, które miało miejsce w określonym miejscu i czasie. W tym sensie faktem nie może być zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca, można jednak mówić o przewidywaniu przyszłych faktów – czyli zdarzeń które najprawdopodobniej się wydarzą. Zdarzenia te jednak stają się faktami dopiero wtedy, gdy się już wydarzą. Rośliny strączkowe, motylkowe grubonasienne – rośliny z rodziny bobowatych (motylkowatych) o dużych nasionach uprawiane jako rośliny pastewne, jadalne i dostarczające surowca do przemysłu spożywczego. Uprawiane są dla nasion, paszy i jako zielony nawóz. Ponieważ tak jak inne motylkowe współżyją z bakteriami brodawkowymi – wiążą wolny azot (N2). Pozostawiając go w glebie poprawiają jej żyzność i właściwości fizyczne. Dlatego są też często uprawiane jako przedplon. Do roślin strączkowych zaliczane są jare rośliny jednoroczne. Klasyfikowane odrębnie wieloletnie rośliny motylkowe, zwane są drobnonasiennymi i uprawiane są głównie jako rośliny pastewne.

  Dodano: 28.12.2011. 16:17  


  Najnowsze