• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Co wynika z szumu morza - Konwersatorium GeoPlanet

  20.06.2011. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O wykorzystaniu szumów morza w badaniach i obserwacjach zjawisk fizycznych i życia we wszechoceanie opowie 21 czerwca w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie prof. Zygmunt Klusek z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

  Szumy morza - jak przypominają organizatorzy w zapowiedzi spotkania - które dla niewtajemniczonych są tylko zakłóceniem akustycznym, stanowią dla badaczy nieocenione źródło informacji. Analiza szumów na różnych głębokościach pozwala m.in. na określenie prędkości wiatru, temperatury i stanu zasolenia wód, właściwości dna morskiego zbadanie intensywności i rodzaju opadów atmosferycznych, zmiany zachowań organizmów morskich poddanych emisji szumów wodnych.

   

  Wykład organizowany w ramach Konwersatorium Centrum Geoplanet rozpocznie się o godz. 15.30 i będzie ostatnim tego typu wydarzeniem w tym roku akademickim.

  Cykliczne, otwarte wykłady Konwersatorium, adresowane do pracowników i doktorantów instytutów GeoPlanet, a także studentów i wszystkich zainteresowanych badaniami Ziemi i kosmosu zostaną wznowione po wakacjach, a informacja na ten temat ukaże się na stronach: www.cbk.waw.pl oraz www.geoplanet.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (Instytut Geofizyki PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.
  Jest członkiem Centrum Badań Ziemi i Planet – GeoPlanet.
  GeoPlanet (Centrum Badań Ziemi i Planet) – konsorcjum naukowe powołane w celu integracji badań związanych z Ziemią prowadzonych na terenie Polski. Dalsza tematyka działań ma dotyczyć również innych planet. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytutów Polskiej Akademii Nauk Holocaust Studies and materials - anglojęzyczna mutacja rocznika naukowego powstającego w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Prezentuje wybory najciekawszych artykułów opublikowanych w ciągu trzech w polskiej edycji rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji.

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały - pismo naukowe powstałe w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. Od roku 2008 pismo posiada edycję anglojęzyczną zatytułowaną Holocaust Studies and Materials Stan morza – umowne określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości występującej fali. Do określenia stanu morza wykorzystuje się dziesięciostopniową skalę Douglasa:

  CNRS - Complementary Noise Reduction System. Komplementarny układ redukcji szumów. Odpowiednik układu Dolby "B", zastosowany pierwszy raz w magnetofonie ZRK M601SD "Marcin", opracowany przez Sanyo. Później, w magnetofonach ZRK stosowano nowszą wersję - CNRS2. Zadaniem tego układu było zredukowanie szumów w magnetofonach kasetowych i szpulowych. RV Oceania, także SY Oceania – stalowy, trójmasztowy statek (żaglowiec) o ożaglowaniu skośnym (dawniej - o eksperymentalnym ożaglowaniu parawanowym o powierzchni – 430 m²) o powierzchni 280m², należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który jest obecnie największym polskim instytutem badającym problemy fizyki, chemii, biologii i ekologii morza.

  Martwa fala (rozkołys) - długa, łagodna, powoli gasnąca fala posztormowa, powstała wskutek długotrwałego działania wiatru z jednego kierunku. Występuje tylko na dostatecznie rozległych obszarach wodnych. Może być również wywołana trzęsieniem ziemi (dna), wybuchem podwodnego wulkanu, lub podwodnej bomby atomowej. Termin ten odnosi się jednak głównie do zjawisk pogodowych, gdy stan morza jest wyższy od siły wiatru. Jan Hanasz (ur. 29 lipca 1934 w Toruniu) – polski astronom, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN w Toruniu. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych organizacji astronomicznych. Były pracownik Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk (PAN) i kierownik Pracowni Astrofizyki. Opozycjonista w czasach PRL.

  Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" – nieformalny klub dyskusyjny działający w latach 1978–1983, reaktywowany w 2007.

  Stan wody jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, dlatego wysokość na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu morza w Kronsztadzie w Rosji.

  Forum Morza Czarnego na rzecz Partnerstwa i Dialogu – organizacja międzynarodowa, powołana do życia w 2006 roku z inicjatywy Rumunii. W początkowym założeniu w ramach Forum miały odbywać się coroczne szczyty z udziałem przywódców państw (spotkania miały być kolejno organizowane przez wszystkich członków) oraz spotkania tematyczne w czasie tych rocznych okresów. Celem Forum Morza Czarnego na rzecz Partnerstwa i Dialogu nie jest tworzenie nowych instytucji, lecz zapoczątkowanie regularnego dialogu między państwami regionu Morza Czarnego (wraz z Kaukazem, aż do Morza Kaspijskiego) oraz wspólnych rozmów z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z Unią Europejską. Morze otwarte zwane też morzem pełnym (ang. High Seas) – zgodnie z art. 86 konwencji o prawie morza, są to wszelkie części morza, które nie stanowią wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego, wód wewnętrznych ani wód archipelagowych żadnego państwa. W strefie tej żadne państwo nie posiada zwierzchnictwa terytorialnego, w związku z czym mogą z niej korzystać na równych zasadach wszystkie państwa.

  Dolby NR (skrót od ang. Noise Reduction) – system redukcji szumów stosowany w magnetofonach analogowych, opracowany przez firmę Dolby Laboratories. Zadaniem systemu Dolby NR jest zmniejszenie poziomu szumów samej taśmy, które są głównym czynnikiem ograniczającym dynamikę magnetofonów kasetowych.

  Dodano: 20.06.2011. 12:33  


  Najnowsze