• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Człowiek w ekstremalnych środowiskach - fizjologia stosowana, od głębin morskich po przestrzeń kosmiczną, Trondheim, Norwegia

  26.11.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16-17 grudnia 2010 r. w Trondheim, Norwegia, odbędzie się konferencja pt. "Człowiek w ekstremalnych środowiskach - fizjologia stosowana, od głębin morskich po przestrzeń kosmiczną".

  W wydarzeniu udział wezmą eksperci z całego świata, którzy zajmą się najnowszymi badaniami naukowymi w dziedzinie fizjologii stosowanej, której korzenie sięgają technologii medycznej, fizjologii środowiskowej i genomiki fizjologicznej. Uczestnicy dyskutować będą także o tym, jak człowiek jest w stanie przetrwać w takich ekstremalnych środowiskach jak głębiny morskie, obszary wysokogórskie czy przestrzeń kosmiczna.

  Omówione zostanie szerokie spektrum problemów. Przykładowe tytuły prezentacji to:
  - Adaptacja i przetrwanie na dużych wysokościach;
  - Czy nurkowanie saturowane jest bezpieczne? Fakty i mity;
  - Wydolność oddechowa jako główna determinanta kontinuum między zdrowiem a chorobą;
  - Wpływ hipotermii i ponownego rozgrzewania na funkcje układu krążenia;
  - Rewolucja naukowa przez akwalung.

  Organizatorem konferencji jest grupa Baromedycyny i Fizjologii Środowiskowej przy Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technologicznym. Prace grupy koncentrują się na mechanizmach i reakcjach patofizjologicznych w nurkowaniu i innych czynnościach, które stanowią wyzwanie dla wrodzonego potencjału organizmu do adaptacji, a także na tym, jak działania profilaktyczne takie jak ćwiczenia gimnastyczne, wdychanie tlenu hiperbarycznego i interwencje medyczne mogą złagodzić negatywne skutki nurkowania i stresu dekompresyjnego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Turystyka kosmiczna – obserwowany ostatnio fenomen indywidualnego podróżowania w przestrzeń kosmiczną dla przyjemności. Trzecia przestrzeń, woda lub płyn transcelularny lub inaczej transkomórkowy – klasyczne pojęcie z dziedziny fizjologii, które ma największe znaczenie w patologii i w patologii odnosi się do zachowania wody w pewnych stanach patologicznych, często bardzo różnych od siebie, których wspólną cechą jest niedostępność dla organizmu części obecnej w nim wody. Stąd funkcjonalne rozumienie „przestrzeni”. W stanie fizjologii płyn transcelularny stanowi niewielką część (2-3%) przestrzeni zewnątrzkomórkowej, na którą składają się: płyny przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, moczowych, surowiczych jam ciała (otrzewnej, opłucnej i osierdzia), płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn w jamie stawowej, gałkach ocznych. System podtrzymywania życia to grupa urządzeń, które pozwalają człowiekowi na przetrwanie w środowisku wrogim, na przykład w przestrzeni kosmicznej czy pod wodą.

  Przestrzeń międzyplanetarna - przestrzeń kosmiczna w obrębie wewnętrznej części Układu Słonecznego, o promieniu około 40 jednostek astronomicznych, obejmująca orbity wszystkich znanych planet. Lot kosmiczny – zastosowanie technologii kosmicznej, aby wynieść pojazd kosmiczny do i poprzez przestrzeń kosmiczną.

  Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ziemskiej atmosfery. Za granicę pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie przebiega umowna linia Kármána. Ściśle wytyczonej granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną nie ma. Fizycy przyjmują 80–100 km. Winda kosmiczna – proponowana konstrukcja, służąca do wynoszenia obiektów z powierzchni ciała niebieskiego w przestrzeń kosmiczną. W literaturze nazywana również satelitą na uwięzi, kosmicznym mostem lub wieżą orbitalną.

  Jerzy Kaulbersz (ur. 19 lipca 1891 w Kaliszu, zm. 9 czerwca 1986 w Krakowie) – polski fizjolog, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, profesor m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie oraz Katedry Fizjologii i Zakładu Fizjologii Szczegółowej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (późniejszej Akademii Wychowania Fizycznego). Doktor honoris causa Akademii Medycznej w Krakowie. Zasłynął z prac z fizjologii trawienia oraz zagadnień dotyczących procesów fizjologicznych zachodzących na dużych wysokościach. Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną (ang. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, also referred to as the Rescue Agreement) – wielostronna umowa międzynarodowa dotycząca ratownictwa astronautów oraz zwrotu obiektów wypuszczanych w przestrzeń kosmiczną. Składa się na nią łącznie 10 artykułów.

  Elektron to generator tlenu produkcji rosyjskiej używany na stacji Mir oraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Elektron wykorzystuje elektrolizę do produkcji tlenu. W procesie tym następuje rozdzielenie cząsteczek wody (odzyskanej na pokładzie stacji) na tlen i wodór. Tlen jest rozprowadzany po kabinie, a wodór jest wypuszczany w przestrzeń kosmiczną.

  Wojna manewrowa – wojna, w czasie której walka zbrojna prowadzona jest przy szerokim stosowaniu manewru sił i środków w powietrzu (a także w kosmosie), na lądzie i morzu oraz przy braku przez dłuższy czas stabilnych linii frontów.

  Pył kosmiczny - materia wypełniająca przestrzeń kosmiczną złożona z cząstek o wielkości od kilku atomów do 0,1 mm średnicy. Fizjologia patologiczna, patofizjologia dział fizjologii i jednocześnie patologii (niektóre źródła podają, że jest to tylko dział patologii), zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów (pokarmowego, nerwowego, limfatycznego itd.) organizmu będących wynikiem choroby.

  Jest to lista agencji rządowych zaangażowanych w czynności związane z przestrzenią kosmiczną i eksploracją kosmosu.

  Dodano: 26.11.2010. 15:26  


  Najnowsze