• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czternasta międzynarodowa konferencja nt. nauki dokonywania odkryć, Espoo, Finlandia

  08.02.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 7 października 2011 r. w Espoo, Finlandia, odbędzie się czternasta międzynarodowa konferencja nt. nauki dokonywania odkryć.

  Nauka dokonywania odkryć to metodologia, w której proces odkrywania jest obsługiwany przez informatykę. Jest bardziej deskryptywna niż predykcyjna, skupiając się raczej na ciekawości niż ścisłości. To oznacza, że metodologie oparte na odkryciach są często postrzegane w opozycji do tradycyjnych praktyk naukowych, w których założenia są formułowane przez przystąpieniem do szczegółowej analizy danych eksperymentalnych.

  Wybieranie danych jest najpowszechniejszym narzędziem w nauce dokonywania odkryć, stosowanym wobec danych z rozmaitych dziedzin, takich jak analiza DNA, modelowanie klimatu, modelowanie reakcji jądrowych i innych. Zastosowanie wybierania danych w nauce dokonywania odkryć często wiąże się z wykorzystaniem specjalistycznych algorytmów maszynowego uczenia się na potrzeby zautomatyzowanego tworzenia hipotez i zautomatyzowanego dowodzenia twierdzeń.

  Zakres konferencji obejmie problematykę opracowania i analizy metod automatycznego odkrywania wiedzy naukowej, maszynowego uczenia się, eksperckiej analizy danych i teorii uczenia się oraz ich zastosowania w odkrywaniu wiedzy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

  Chemometria - dział chemii zajmujący się wykorzystaniem metod komputerowych, statystycznych, matematycznych oraz symbolicznych w analizowaniu danych chemicznych. Metody chemometryczne mogą również służyć do analizy danych: fizycznych, medycznych i wszelkich innych. Chemometrię stosuje się do projektowania lub wyboru optymalnych procedur eksperymentalnych, aby pozyskać maksimum informacji poprzez analizę danych a także w celu nabywania wiedzy u układach (systemach) chemicznych i nie tylko chemicznych.

  Notatki kodowe – stanowią ważny instrument w procesie kodowania otwartego, zgodnie teorią ugruntowaną, która wykorzystywana jest podczas analizy danych jakościowych. Są formułowane jako pojedyncze fragmenty danych, które zostały połączone w różne klasy lub kategorie wraz z systemem ich wyszukiwania. Kategorie kodowe dopuszczają kodowanie danych w celu testowania hipotez, wynikających z wcześniej przyjętych teorii. Badacze tworzą kody posiłkując się bezpośrednim wglądem w dane oraz ich dokładną analizą.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Dodano: 08.02.2011. 16:49  


  Najnowsze