• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czternaste sympozjum Międzynarodowego Uniwersytetu Kosmicznego (ISU)

  15.11.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16-18 lutego 2011 r. w Sztrasburgu, Francja, na Międzynarodowym Uniwersytecie Kosmicznym odbędzie się sympozjum pt. "Publiczna strona kosmosu".

  Trzydniowe sympozjum poświęcone będzie omówieniu sposobów przyciągnięcia większej liczby młodych ludzi do matematyki i nauk ścisłych. Odbędą się również prezentacje programów popularyzacyjnych, których celem jest podniesienie świadomości programów kosmicznych w społeczeństwie. Intencją wydarzenia jest pomóc branży w przechodzeniu do bardziej zrównoważonego programu kosmicznego. Wiąże się to m.in. z poszukiwaniem korzyści ekonomicznych stojących za inicjatywami badawczymi dotyczącymi kosmosu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowe Spotkanie Rodzin: Spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata, a każde jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny. Port pozapojazdowego skafandra kosmicznego (inna proponowana nazwa: suitport) jest połączeniem pomiędzy wnętrzem pojazdu kosmicznego lub hermetycznego łazika, a pozapojazdowym kombinezonem kosmicznym w sytuacji, gdy kombinezon kosmiczny jest zamontowany na zewnątrz pojazdu kosmicznego. Sympozjum WILGA jest corocznym spotkaniem doktorantów i magistrantów uczelni technicznych w kraju i młodych uczonych z zagranicy oraz ich opiekunów naukowych. Organizowana jest w dwóch edycjach: styczniowej na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, i majowej w Wildze pod Warszawą.Od roku 1996 w sympozjum wzięło udział ponad 3500 młodych uczonych z kraju i zagranicy. Opublikowano ponad 1500 artykułów w czasopismach naukowych. Sprawozdania z Sympozjum Wilga są publikowane w czasospismach Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ETQ PAN, IEEE Region 8 News.

  Rotaract - jeden z programów Rotary International, którego celem jest rozwój młodych liderów w społeczeństwie obywatelskim. Kluby Rotaract są stowarzyszeniami zrzeszającymi członków w wieku od 18 do 30 lat (z kilkoma wyjątkami), nad którymi opiekę sprawuje tzw. "sponsorujący" klub Rotary z tej samej miejscowości. Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 odbędą się w Rosji w 2018 roku. Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się w Europie Wschodniej. Jest to również pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na dwóch kontynentach: w Europie i Azji. Beyond Belief – organizowane corocznie sympozjum naukowców i filozofów prezentujące stan badań nad ludzką naturą i społeczeństwem. Organizatorami są The Science Network oraz Crick-Jacobs Center. Oba dotychczasowe miały miejsce w Salk Institute for Biological Studies w La Jolla (USA, Kalifornia).

  Yes Men – grupa aktywistów zajmująca się "prowokacjami kulturowymi" (ang. culture jamming), uprawiają, jak sami to nazywają, "poprawę tożsamości" (ang. identity correction) poprzez udawanie decydentów i rzeczników prasowych istotnych organizacji. Tworzą i utrzymują fałszywe strony podobne do tych które chcą sparodiować, a potem przyjmują zaproszenia otrzymane przez nie, aby pojawić się na konferencjach, sympozjach i w programach telewizyjnych. Tym sposobem przedstawiają swój punkt widzenia na często dehumanizujące działania korporacji i agencji rządowych. Polityka edukacyjna: Obok polityki zatrudnienia i polityki społecznej istotnym kontekstem dla działań podejmowanych w ramach Programu EQUAL jest polityka edukacyjna. W Zarysie Strategii Edukacyjnej przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w lipcu 2003 roku uznano za konieczne kontynuowanie działań, których celem jest poprawa dostępu do edukacji i podniesienie jakości kształcenia. Równy dostęp do edukacji i podniesienie jakości wykształcenia tworzą również cele reformy systemu oświaty zapoczątkowanej w 1999 roku. Program EQUAL, poprzez tworzenie mechanizmów zwiększania uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu ich uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, wspomagać będzie wdrożenie następujących celów określonych w Zarysie Strategii Edukacyjnej:

  Space Launch System (SLS) – projektowana od 2011 r. przez National Aeronautics and Space Administration (NASA) ciężka rakieta nośna mająca zastąpić wahadłowce kosmiczne STS. Projekt ten jest realizowany zamiast rakiet Ares I i Ares V przewidzianych w odwołanym programie Constellation. Rakieta SLS ma powstać na bazie modułów programu STS. Będzie przeznaczona do wynoszenia na orbitę pojazdów załogowych jak i bezzałogowych. Przewidziany jest z czasem jej rozwój do cięższych wersji. Podstawowym zadaniem nowej rakiety będzie realizacja programów dalekiej eksploracji kosmosu, m.in. umożliwienie powrotu na Księżyc i lotów załogowych na Marsa.

  XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 odbędą się w Katarze w 2022 roku. Będzie to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie.

  Lubou Mikałajeuna Uładykouska-Konoplanik (biał. Любоў Мікалаеўна Уладыкоўская-Канаплянік, ros. Любовь Николаевна Владиковская-Конопляник, Lubow Nikołajewna Władikowska-Konoplanik; ur. 14 lutego 1957 w Podoresiu) – białoruska katolicka działaczka społeczna, autorka licznych prac naukowych dotyczących problemów rozwoju narodowo-kulturalnego Białorusi, samoświadomości narodowej, ideałów społecznych, myśli religijnej i społecznej, stosunków międzywyznaniowych na Białorusi; inicjatorka programów społecznych na Białorusi, których celem było opracowanie koncepcji i realizacja białoruskiej idei narodowej, białorutenizacja Kościoła katolickiego, rozwój duchowy i uzdrowienie moralne białoruskiego społeczeństwa, a także poszerzenie sfery wykorzystania języka białoruskiego; kandydat nauk filologicznych (odpowiednik polskiego stopnia doktora). Shenzhou 11 – planowana, załogowa misja statku kosmicznego typu Shenzhou w ramach chińskiego programu kosmicznego. Start przewidywany jest w 2015 r. Celem misji będzie dostarczenie załogi do niewielkiego chińskiego modułu orbitalnego Tiangong 2, który zastąpi znajdujący się obecnie na orbicie moduł Tiangong 1. Umieszczenie Tiangong 2 na orbicie planowane jest w 2014 r.

  Dodano: 15.11.2010. 15:26  


  Najnowsze