• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarta Iberyjska Konferencja na temat Infrastruktury Gridowej, Braga, Portugalia

  07.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Czwarta Iberyjska Konferencja na temat Infrastruktury Gridowej (IBERGRID 2010) odbędzie się w dniach od 24 do 27 maja 2010 roku w portugalskim mieście Braga.

  Niniejsza czwarta edycja jest organizowana w ramach porozumienia dwustronnego w zakresie nauki i technologii podpisanego w listopadzie 2005 roku pomiędzy Portugalią i Hiszpanią. Głównym celem konferencji IBERGRID 2010 jest stworzenie forum dyskusyjnego dla interesariuszy z krajów Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej w zakresie postępu w dziedzinie rozwoju infrastruktur gridowych, technologii i ich zastosowań. Projektowanie i konsolidacja powszechnej infrastruktury gridowej wpłynie pozytywnie na tę społeczność oraz umożliwi łatwy i bezpieczny dostęp do większych i wydajniejszych zasobów rozproszonych.

  System gridowe mają krytyczne znaczenie w rozwiązywaniu najbardziej wymagających problemów nauki i inżynierii. Wzrasta też ich znaczenie w biznesie oraz ochronie zdrowia i środowiska.

  Uczestnicy będą mogli przeprowadzać prezentacje, brać udział w kursach oraz obserwować na żywo eksperymenty w dziedzinie infrastruktury IBERGRID.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers – EIM) – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie rozwoju transportu, koordynuje też pracą ekspertów z zrzeszonych firm. Wszyscy członkowie EIM zatrudniają w Europie łącznie ponad 113 000 pracowników. Miguel Bento Martins da Costa de Macedo e Silva (ur. 6 maja 1959 w Bradze) – portugalski polityk, od 1995 poseł do Zgromadzenia Republiki, od 2010 przewodniczący Klubu Poselskiego Partii Socjaldemokratycznej. Kraje iberyjskie lub państwa iberyjskie – ogólna nazwa krajów Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpanii, Portugalii, Andory) oraz niekiedy krajów Ameryki Łacińskiej – byłych kolonii portugalskich i hiszpańskich, obecnie pozostających w tej samej strefie kulturowej i językowej.

  COPUS Komitet Publicznego Zrozumienia Nauki został założony w 1985 roku przez Brytyjskie Stowarzyszenie Nauki, Instytut Królewski oraz Towarzystwo Królewskie. Jego celem było tłumaczenie postępów naukowych i uczynienie ich bardziej dostępnymi dla nie-naukowców. Odegrał rolę w rozwoju Publicznego Zrozumienia Nauki. System dotacji COPUS został utworzony w 1987 roku, a ostatnia tura darowizn nastąpiła w 2003 roku.System został sfinansowany przez Biuro Nauki i Technologii oraz Towarzystwo naukowe. 25 dotacji wartych razem ponad 750 000 funtów zostało przyznanych w 2003 roku. W 2000 została utworzona nowa rada COPUS, by prowadzić współpracę naukową obejmującą całą Wielką Brytanię. Według raportu zleconego przez Towarzystwo Nauki i Technologii w 2002 roku Rada COPUS została odwołana. Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu – jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej ulokowana w Poznaniu. Powstała w 2003 roku z połączenia 20. Terenowego Oddziału Lotniskowego i Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. Pierwszym szefem Wojskowego Zarządu Infrastruktury był płk Wiesław Mstowski. Aktualnie Wojskowym Zarządem Infrastruktury kieruje płk Janusz Superczyński.

  Braga – jedno z najstarszych miast w Portugalii o ponad 2000-letniej historii oraz jedno z najstarszych miast chrześcijańskich na świecie. Założone w czasach rzymskich jako Bracara Augusta. Leży w dystrykcie Braga, w regionie Północ, w podregionie Cávado. Braga jest miastem centralnym Wielkiej Aglomeracji Minho (port. Grande Área Metropolitana do Minho), która liczy ponad 800 tys. mieszkańców. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (PNI) − przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie napraw i modernizacji infrastruktury kolejowej.

  Sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych będących własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury. Fundusz Spójności – czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, nie będące funduszem strukturalnym, uchwalone w ramach Traktatu z Maastricht (1992), a przygotowane formalnie przez rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 16 maja 1994 r. Gwarantował słabiej rozwiniętym państwom Unii Europejskiej, których dochód narodowy brutto na mieszkańca nie przekracza 90% średniej unijnej (kryterium spełniały wówczas Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia), pomoc w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej (w ramach sieci transeuropejskich). Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których dochód narodowy brutto (DNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W przypadku, gdy kraj członkowski nie dotrzyma programu konwergencji dla unii gospodarczej i walutowej, przyznane fundusze mogą zostać wstrzymane.

  Cuenca-Fernando Zóbel - stacja kolejowa zarządzana przez hiszpański zarząd infrastruktury Adif. Stacja została uroczyście otwarta w obecności Filipa - księcia Asturii i jego małżonki 18 grudnia 2010 r. W skład całej infrastruktury potrzebnej do prowadzenia szybkich pociągów wchodzi: nowy dwu-piętrowy budynek dworca o łącznej powierzchni 3950 m², parking o powierzchni 8900 m² o łącznej pojemności 303 miejsc parkingowych oraz znajdująca się w części południowo-wschodniej przestrzeń publiczna o powierzchni 5400 m² przeznaczona dla transportu publicznego, postojów taxi oraz zatok dla autobusów komunikacji miejskiej. Na stacji zatrzymywać się będą wyłącznie pociągi dużych prędkości prowadzone przez RENFE.

  Katedra w Bradze (port. Sé de Braga) - katedra rzymskokatolicka w Bradze, w Portugalii wybudowana w 1070 roku po zakończeniu rekonkwisty. Świątynia pierwotnie romańska, wzbogacona została z biegiem czasu o elementy gotyckie, renesansowe i barokowe. Najstarszą częścią konstrukcji jest wejście od strony południowej. Katedra jest głównym ośrodkiem katolicyzmu w Portugalii.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Sporting Clube de Braga - portugalski klub piłkarski z siedzibą w mieście Braga, założony w 1921 roku. Obecnie występuje w Liga Sagres. SC Braga rozgrywa swoje mecze na stadionie Estádio Municipal de Braga, znanym również jako AXA Stadium, który zbudowano na potrzeby turnieju Euro 2004.

  Dodano: 07.04.2010. 17:12  


  Najnowsze