• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarta międzynarodowa konferencja nt. mobilnych, adaptowalnych i szybko montowalnych konstrukcji, Ostenda, Belgia

  01.02.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 13 czerwca 2014 r. w Ostendzie, Belgia, odbędzie się Czwarta międzynarodowa konferencja nt. mobilnych, adaptowalnych i szybko montowalnych konstrukcji (Fourth International Conference on Mobile, Adaptable and Rapidly Assembled Structures - MARAS 2014).

  Konstrukcje, które poruszają się w czasie normalnego użycia lub takie, które można szybko montować bądź wznosić na stosunkowo nieprzygotowanym placu, stanowią szczególne wyzwanie dla projektanta. Interakcja między konstrukcją a poruszającym nią mechanizmem ma w takich przypadkach zasadnicze znaczenie. Szybkość montażu i jej znaczenie w kontekście logistyki, materiałów i kosztów, stanowi ważny czynnik w wielu takich konstrukcjach.

  Mobilne i szybko montowalne konstrukcje odgrywają istotną rolę w łagodzeniu skutków klęsk i wznoszeniu tymczasowych miejsc zakwaterowania. Mają one pierwszorzędną wagę w wielu zastosowaniach wojskowych i cywilnych, a także są powszechnie wykorzystywane przez służby ratunkowe i serwisowe. Stawiają wspólne wyzwania, takie jak efektywność złączy montażowych, odporność na uszkodzenia okładzin membranowych i metalowych, wytrzymałość zderzeniowa i ograniczenia pod względem trwałości. Niektóre obszary tego zagadnienia już zostały dobrze udokumentowane, ale wiedza jest fragmentaryczna i dostępnych jest niewiele wytycznych projektowych w formie podręczników, arkuszy danych czy kodeksów postępowania.

  Multidyscyplinarne spotkanie zgromadzi inżynierów, architektów i naukowców specjalizujących się w projektowaniu, analizowaniu, produkowaniu i wznoszeniu szybko montowalnych konstrukcji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  6. Otwarte Mistrzostwa Europy w Brydżu Sportowym (6 European Open Bridge Championships) – zawody brydżowe, które zostały rozegrane w Ostendzie (Belgia) w dniach 15-29 czerwca 2013 roku. Konstrukcja sprężona - konstrukcja, w której w sposób celowy i kontrolowany wprowadza się siły wewnętrzne przeciwdziałające efektom obciążeń - siłom i odkształceniom. Do wprowadzenia sił służą cięgna sprężające, materiały ekspansywne lub siłowniki. Najczęściej spotykane są konstrukcje sprężone z betonu zbrojonego cięgnami jako strunobeton lub kablobeton. Do wykonywania takich konstrukcji stosuje się betony o wysokiej wytrzymałości na ściskanie (betony wysokich klas). Spotykane są także konstrukcje stalowe sprężane kablami np. Hala Olivia w Gdańsku. Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne.

  Słup Stobiego (ang. Stobie pole) – unikatowy, specyficzny dla Australii Południowej typ słupa elektrycznego, opracowany i opatentowany przez Jamesa Cyrila Stobiego w 1924. Składa się z dwóch stalowych belek przykręconych do betonowego słupa. Pierwszy słup tego typu został zrobiony przez Stobiego z dwóch szyn. Powstał głównie z powodu niskiej dostępności drewna odpowiedniego do wyrobu słupów elektrycznych oraz powszechnej plagi termitów, które szybko uszkadzały tradycyjne, drewniane słupy. Zalety tego słupa to także odporność na ogień, w pewnym stopniu na korozję, a także solidna konstrukcja. Kilometr na godzinę – powszechnie stosowana jednostka szybkości lub wartości prędkości, oznaczana km/h. W języku angielskim używane są również oznaczenia kph oraz kmph (przez analogię do mph). Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra.

  Historia okrętów podwodnych – począwszy od konstrukcji Korneliusza Drebbela w XVII wieku, poprzez projekty Johna Hollanda, późniejsze konstrukcje niemieckie, aż po współczesne jednostki z napędem jądrowym i AIP, okręty podwodne zawsze były w awangardzie postępu technicznego. Od momentu wprowadzenia ich do użytku operacyjnego w marynarkach wojennych, szybko udowodniły, że są jedną z podstawowych klas okrętów w wojnie morskiej, odgrywającą jedną z wiodących ról w strategiach wojskowych głównych potęg morskich świata. Internet Marketing Conference, zwany także (IMC), jest międzynarodową konferencją poruszającą tematy e-biznesu. Pierwszy event odbył się w Kopenhadze w 2000. Od tamtego czasu spotkania odbyły się również w Sztokholmie, Las Vegas, Berlinie, Vancouver, Montrealu, Göteborgu i Nowym Jorku. Konferencja została rozpoczęta przez Lennarta Svanberga.

  Konstrukcja kablobetonowa, kablobeton – betonowa konstrukcja sprężona charakteryzująca się wprowadzeniem siły sprężającej po częściowym lub całkowitym stwardnieniu mieszanki betonowej oraz przekazywaniem jej na konstrukcję głównie przez docisk za pomocą specjalnych systemów zakotwień. Cięgno sprężające prowadzi się w kanale umieszczonym w elemencie przed zabetonowaniem lub poza elementem. Trasa przebiegu cięgien sprężających jest projektowana w taki sposób, aby możliwie racjonalnie wykorzystać wytrzymałość elementu w każdym jego przekroju. Sprężać można konstrukcje betonowe wykonywane bezpośrednio na placu budowy jak również prefabrykaty. Obecnie często stosuje się zewnętrznie prowadzone cięgna do remontu lub zwiększania nośności istniejących konstrukcji żelbetowych (zbiorników, mostów). Do naciągu cięgien stosuje się specjalne lewary (prasy naciągowe). W przypadku użycia cięgna z przewidzianą przyczepnością po zakotwieniu naprężonego cięgna przestrzeń pomiędzy nim a ściankami tunelu wypełnia się materiałem iniekcyjnym (np. zaczynem cementowo-wodnym) o odpowiedniej wytrzymałości. Iniekt spełnia rolę ochronną dla wrażliwego na korozję cięgna, jak również uczestniczy w przekazywaniu sił sprężających na konstrukcję. Efekt stroboskopowy występuje, gdy poruszające się ciało oświetlane jest migającym światłem. W przypadku ruchu obrotowego ciała lub ciała o powtarzającym się wzorze następuje nieprawidłowe wrażenie zwolnienia, pozornego zatrzymania, a nawet odwrócenia kierunku ruchu. Jest wykorzystywany celowo do obserwacji i fotografowania ruchu ciał szybko poruszających się.

  Samobójstwo (łac. suicidium, od sui caedere, „zabić się”) – celowe działanie mające na celu odebranie sobie życia. Samobójstwo wynika często z uczucia smutku, które w wielu przypadkach jest rezultatem zaburzeń psychicznych takich jak depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, alkoholizm lub uzależnienie od środków odurzających. Stresory takie jak problemy finansowe lub problemy w zakresie relacji międzyludzkich również odgrywają istotną rolę. Próby zapobiegnięcia samobójstwu obejmują ograniczenie dostępu do broni palnej, leczenie zaburzeń psychicznych, w tym uzależnienia od środków odurzających, a także poprawę sytuacji ekonomicznej.

  Skała wylewna (skała wulkaniczna, wulkanity) – skała magmowa, która powstaje w wyniku krystalizacji lawy, a ponieważ proces ten postępuje stosunkowo szybko, w skład skał wchodzą minerały tak drobne, że w większości nie można ich rozpoznać gołym okiem. Wśród skał magmowych wylewnych najpospolitszy jest bazalt. Skały magmowe wylewne ze względu na dużą odporność na niszczenie mechaniczne mają zastosowanie w budownictwie, przemyśle drogowym, a ze względu na wykształcenie minerałów o różnych barwach - jako materiał dekoracyjny.

  Splash jest to rodzaj talerzy perkusyjnych, które występują głównie w rozmiarach od 6 do 12 cali. Wykorzystywane są do krótkich (szybko wybrzmiewających) akcentów.

  Dodano: 01.02.2013. 16:17  


  Najnowsze