• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarta międzynarodowa konferencja nt. tribologii i projektowania, Kos, Grecja

  13.08.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3 - 5 września 2012 r. na wyspie Kos, Grecja, odbędzie się czwarta międzynarodowa konferencja nt. tribologii i projektowania (4th International Conference on Tribology and Design 2012).

  Tribologia to nauka i inżynieria zajmująca się oddziałującymi na siebie powierzchniami w ruchu względnym. Obejmuje badanie i zastosowanie zasad tarcia, smarowania i ścierania się. Zasadniczo każdy produkt, w którym jeden materiał ślizga się po drugim lub trze o niego znajduje się pod wpływem złożonych interakcji tribologicznych. Miejsca tych interakcji można nasmarować, co umożliwia ochronę np. implantów bioder i innych protez przed zużyciem. Badania tribologiczne są powszechnie wykorzystywane w projektowaniu łożysk, ale znajdują także zastosowanie w większości innych aspektów współczesnej technologii, nawet w odżywkach do włosów i kosmetykach, takich jak szminka, pudry czy błyszczyki.

  Wydarzenie poświęcone będzie roli technologii i projektowania. Zgromadzi inżynierów i naukowców z różnych dyscyplin, kładąc nacisk na zastosowania kosmiczne, niezawodność, energię, zaawansowane materiały i korozję.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  William (Bill) Moggridge (ur. 25 czerwca 1943 w Londynie, zm. 8 września 2012 w San Francisco) – brytyjski projektant przemysłowy, twórca pierwszego laptopa nazwanego GRiD Compass, jeden z ojców projektowania interakcji, zwolennik projektowania zorientowanego na użytkownika. Biotribologia – dziedzina tribologii zajmująca się opisem tarcia oraz zużycia i smarowania w węzłach tarcia występujących w organizmach żywych. Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane).

  Projektowanie uniwersalne (ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania. Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML.

  Prawo Demeter dla funkcji (ang. Law of Demeter (LoD), inaczej Zasada minimalnej wiedzy lub Reguła ograniczania interakcji - ang. Principle of Least Knowledge ) zasada projektowania oprogramowania (w szczególności projektowania w językach obiektowych), która w skrócony i nieco nieformalny sposób jest ujmowana: "rozmawiaj tylko z (bliskimi) przyjaciółmi". Waterjet – ogólna nazwa technologii przecinania lub czyszczenia różnych materiałów z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem. Technologia narodziła się w latach 70. ale dopiero na początku lat 80. znalazła szersze zastosowanie w przemyśle. Samo słowo waterjet można przetłumaczyć jako strumień wody i dotyczy przecinania lub czyszczenia samą wodą. Bardziej poprawną nazwą technologii (uwzględniając ilość aplikacji) jest abrasive water jet (AWJ) która odnosi się także do użycia wody ale z dodatkiem ścierniwa (przecinanie samą wodą jest ograniczone do niektórych rodzajów materiałów). W Polsce używa się określenia obróbka wodno-ścierna lub hydro-ścierna jako tłumaczenie pojęcia abrasive water jet. Pojęcie waterjet jest jednak najbardziej popularnym, potocznie używanym, słowem odnoszącym się do tej technologii.

  Efekt mikrofonowy – przenoszenie przez słuchawki (najczęściej dokanałowe) szumu i innych odgłosów wynikających z ruchu oraz pocierania kabla o inne przedmioty (np. części ubrania). Można go zniwelować przez zastosowanie izolacji w słuchawce lub użycie przy produkcji kabla odpowiednich materiałów. Inżynieria biomateriałów jest dziedziną nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów. Jej szerokie zastosowanie możemy dostrzec w inżynierii genetycznej, biotechnologii i inżynierii biomedycznej.

  International Standard Payload Rack (ISPR, Międzynarodowa Standardowa Szafa Ładunkowa) została zaadoptowana do programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w ramach zwiększania integracji i wymienialności komponentów, a także aby umożliwić jak największą współpracę naukowców pracujących w ramach różnych programów badawczych. Na pokładzie ISS znajduje się 37 gniazd na ISPR zawierające ładunki badawcze. Gniazda te zawierają komplet złącz, zapewniających takie same warunki niezależnie od miejsca instalacji. W niektórych miejscach dodatkowo zainstalowano niestandardowe złącza, aby spełnić wymagania konkretnych ładunków.

  Internationale Bauausstellung (IBA, Interbau) – instrument planowania miejskiego i projektowania urbanistycznego w Niemczech – międzynarodowa stała wystawa budowlana prezentująca najnowsze osiągnięcia na polu architektury, planowania przestrzennego i projektowania miejskiego, które mogą stać się wzorem i inspiracją dla przyszłych realizacji.

  Konferencja w Lozannie – konferencja międzynarodowa, odbywająca się w dniach 20 listopada 1922 do 24 lipca 1923. Zwołana w celu uregulowania spraw w rejonie Morza Czarnego po wojnie greckotureckiej. W pracach uczestniczyli przedstawiciele: Maszynoznawstwo mechaniczne - jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej zajmująca się nauką projektowania i eksploatacji maszyn tradycyjnie będących domeną inżynierii mechanicznej:

  Projektowanie partycypacyjne – wykorzystuje w trakcie poszczególnych faz procesu projektowania wiedzę potencjalnych użytkowników. Projektowanie partycypacyjne jest szczególnie używane w projektowaniu środowiska pracy, zwłaszcza w sytuacji budowania habitatów izolowanych. W ergonomii pracy projektowanie tego rodzaju wymaga udziału pracowników. Twórcą teorii projektowania partycypacyjnego jest Henry Sanoff, wykładowca North Carolina State University, a także profesor wizytujący Polskiego Instytutu Architektury i Sztuki.

  Dodano: 13.08.2012. 16:37  


  Najnowsze