• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte, europejskie sympozjum nt. Lisp, Hamburg, Niemcy

  07.12.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2011 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędzie się czwarte, europejskie sympozjum nt. Lisp.

  Lisp to rodzina języków programowania z długą historią i charakterystyczną, w pełni pozamykaną w nawiasy składnią. Powstała w 1958 r. i obejmuje drugi pod względem wieku język programowania wysokiego poziomu, który jest obecnie w powszechnym użyciu. Nazwa wywodzi się od wyrażenia "przetwarzanie listowe".

  Celem europejskiego sympozjum nt. Lisp jest stworzenie forum do dyskusji i upowszechniania wszelkich aspektów programowania, implementacji i wykorzystania wszelkich dialektów Lisp, takich jak Common Lisp, Scheme, Emacs Lisp, AutoLisp, ISLISP, Dylan, Clojure, ACL2, ECMAScript, Racket itd. Zaplanowano następujące tematy:
  - informatyka równoległa i rozproszona;
  - generowanie kodu dla architektur wielordzeniowych;
  - wielkie i ultrawielkie systemy;
  - techniki optymalizacji;
  - aplikacje osadzone;
  - projektowanie, implementacja, integracja, międzyoperacyjność i rozwój języka;
  - rozmaite aspekty metodologii rozwoju;
  - podejścia i perspektywy edukacyjne oraz
  - raporty z doświadczeń i studia przypadku.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Common Lisp (często skracane do CL) – dialekt języka programowania Lisp, stworzony przez ANSI (X3.226-1994) jako specyfikacja, nie implementacja. Istnieje kilka implementacji, zarówno zamkniętych, jak i dostępnych jako FOSS. Common Lisp jest wieloparadygmatowym językiem programowania ogólnego przeznaczenia, skupiającym się na programowaniu funkcyjnym, pozwalając jednak stosować obiektowość, co daje programiście dużą swobodę. Emacs Lisp (czasami nazywany Elisp) - dialekt języka programowania Lisp wykorzystywany przez edytory tekstu GNU Emacs i XEmacs, używany do pisania programów, które wspomagają pisanie tekstu oraz rozszerzają możliwości edytora Emacs. Większość funkcji edytora Emacs została napisana w Emacs Lisp-ie, oprócz między innymi niskopoziomowych funkcji wyświetlających oraz interpretera i kompilatora Emacs Lisp, które zostały napisane w języku C. Rich Hickey to twórca języka programowania Clojure – nowoczesnego dialektu języka programowania Lisp. Rich Hickey ma ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania. Około 2 i pół roku zajęło mu wydanie pierwszej wersji Clojure, a pierwszymi jego odbiorcami byli jedynie znajomi ze społeczności Lispu.

  AutoLISP - język programowania, odmiana języka Lisp, która jest dołączana do programu komputerowego AutoCAD, służącego do komputerowego wspomagania projektowania. Ma on na celu ułatwić użytkownikowi rozszerzenie funkcji tego programu (np. wielokrotne powtarzanie rysowania danych elementów). Go – język programowania opracowany przez pracowników Google: Roberta Griesemera, Roba Pikea oraz Kena Thompsona. Łączy w sobie łatwość pisania aplikacji charakterystyczną dla języków dynamicznych (np. Python, Lisp), jak również wydajność języków kompilowanych (np. C, C++).

  REPL (ang. read-eval-print loop - pętla wczytaj-wykonaj-wypisz) to proste, interaktywne środowisko programowania. Pojęcie to jest najczęściej stosowane w odniesieniu do języka programowania Lisp, lecz może być też zastosowany do wiersza poleceń powłoki. Popularne są również środowiska dla innych języków takich jak Smalltalk, Perl, Python, Ruby, Haskell, Scheme, Clojure i wielu innych. Praktycznie każdy język uruchamiany jako interpreter posiada REPL. Scheme – funkcyjny język programowania, dialekt (wariant) Lispu, który został zaprojektowany na MIT przez Guy L. Steele-a i Geralda Jay Sussmana w latach 70. Jego główną ideą jest minimalizm, co oznacza, że sam język zawiera jedynie podstawowe mechanizmy, a na ich bazie, już z użyciem Scheme, tworzone są bardziej zaawansowane rozwiązania. Scheme nie jest czysto funkcyjnym językiem programowania, co oznacza, że dopuszczalne są efekty uboczne obliczeń. Scheme umożliwia również tworzenie programów w stylu proceduralnym i obiektowym. Jest to język o dynamicznym systemie typów. Zarządzanie pamięcią jest w pełni automatyczne. Scheme był pierwszym dialektem Lispu, który używał zmiennych leksykalnych i pierwszym który wymagał od implementacji optymalizacji wywołań z rekurencją ogonową. Scheme jest ustandaryzowany przez organizację IEEE oraz przez dokumenty Revised Report on the Algorithmic Language Scheme (RnRS), z których najczęściej implementowane są R5RS z 1998 roku oraz R6RS z 2007 roku.

  Interlisp - dialekt języka Lisp opracowany w 1967 przez firmę Bolt, Beranek and Newman (Cambridge, MA) jako pochodna BBN-Lisp. Erc - Klient IRC napisany w języku Emacs Lisp uruchamiany z poziomu Emacsa. Posiada wszystkie funkcje, których obecność jest potrzebna w kliencie IRC, ma budowę modularną i można go rozbudowywać za pomocą Emacs Lispa.

  Stumpwm (Stump Window Manager) jest menadżerem okien dla X11 napisanym całkowicie w języku Common Lisp. Jego filozofia opiera się na minimalizmie wyrażanym między innymi w dekoracjach okien oraz ogromnym potencjale dzięki implementacji w Lispie. Wspomniana już implementacja pozwala skonfigurować każdy aspekt działania menadżera w czasie jego działania.

  Common Lisp Object System (CLOS) - zorientowane obiektowo rozszerzenie do Common Lisp, oparte na funkcjach ogólnych, dziedziczeniu wielokrotnym, kombinacji metod deklaracyjnych i protokole metaobiektowym. Pochodna CommonLoops, oparta na opracowanym przez Symbolics języku FLAVORS (Lisp z funkcjami obiektowymi) i LOOPS (Lisp Object-Oriented Programming System) firmy Xerox.

  Logo – gr. logo – słowo – język programowania stworzony jako środek do nauczania informatyki i matematyki. Składa się z gotowych elementarnych procedur, które służą do definiowania procedur użytkownika. Został zaprojektowany przez pracującego pod koniec lat 60. na MIT Seymoura Paperta. Jest on oparty na LISP, z zupełnie inną składnią i używa tzw. „grafiki żółwia” (ang. turtle graphics). Mycin – regułowy system ekspertowy stworzony w latach 70. XX wieku na uniwersytecie w Stanford. Napisany został w języku Lisp.

  Dodano: 07.12.2010. 15:49  


  Najnowsze