• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. analityki biznesowej (ang. Business Intelligence) dla przedsiębiorstw działających w czasie rzeczywistym (RTE

  13.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 września 2010 r. w Singapurze odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. analityki biznesowej (ang. Business Intelligence) dla przedsiębiorstw działających w czasie rzeczywistym (RTE).

  Analiza danych w celu poznania wyników firmy i prognozowania przyszłych trendów stała się integralną częścią działalności przedsiębiorstwa. Jednakże tradycyjne sposoby raportowania już nie są wystarczają w wysoce konkurencyjnym i dynamicznym środowisku. Użytkownicy potrzebują teraz aplikacji, które mogą analizować dane w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji i wniosków do bezpośredniego wykorzystania.

  Mimo iż poczyniony został w tym kierunku postęp, nadal wiele pozostaje do zrobienia. W szczególności cały cykl analityki biznesowej wymaga nowych technik i metodologii potrafiących spełniać nowe wymogi narzucane przez nowe generacje aplikacji business intelligence.

  Od pozyskania danych biznesowych w czasie rzeczywistym po dostarczenie informacji do bezpośredniego wykorzystania, każdy etap cyklu analityki biznesowej wymaga nowych algorytmów i paradygmatów, jako podstawy dla nowych funkcjonalności. Obejmuje to dynamiczną integrację dostarczania danych w czasie rzeczywistym ze źródeł operacyjnych, optymalizację i ewolucję transformacji ETL i modeli analitycznych oraz dynamiczną generację adaptacyjnych tablic wskaźników w czasie rzeczywistym.

  Warsztaty mają posłużyć za forum do dyskusji nad zagadnieniami związanymi z tą nowo tworzącą się dziedziną oraz wyznaczyć kierunki badań mających zbliżyć analitykę biznesową do czasu rzeczywistego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Business Activity Monitoring (BAM) – rozwiązanie informatyczne, które dostarcza w czasie rzeczywistym danych dotyczących kluczowych wskaźników biznesowych przedsiębiorstwa w celu poprawy efektywności jego działalności operacyjnej. QlikTech – producent oprogramowania Business Discovery, systemów Business Intelligence umożliwiających kontrolę nad analizą danych użytkownikom biznesowym, producent platformy QlikView. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Radnor, w Pensylwanii (USA). QlikView łączy cechy dynamicznej prezentacji, natychmiastowego operowania danymi oraz analizy danych w czasie rzeczywistym. Sage ERP X3 – zintegrowany, sieciowy system ERP firmy Sage Group. Łączy w sobie narzędzia analityczne i sprawozdawcze, narzędzia do kontroli finansowej, księgowej i zarządczej oraz do zarządzania działalnością (produkcja, zakupy, sprzedaż i magazyny). Usprawnia wymianę informacji pomiędzy partnerami w biznesie, w tym między innymi klientami, dostawcami i podwykonawcami. System przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, zatrudniających od 50 do 5000 pracowników. Skierowany do firm o rozproszonych lokalnych strukturach organizacyjnych oraz firm rozległych z międzynarodowymi centralami. Ma szeroki zakres funkcjonalności wsparty systemem obiegu dokumentów i narzędziami Business Intelligence.

  SORBNET – system rozliczeniowy do rozliczeń wysokokwotowych, prowadzony przez NBP. System SORBNET obsługuje rachunki bieżące banków prowadzone w NBP do rozliczeń międzybankowych. Należy do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement) czyli umożliwiających rozliczenia hurtowe w czasie rzeczywistym. Tactical Data Link (TDL) – standard transmisji w procesie wymiany informacji taktycznej pomiędzy elementami pola walki w czasie rzeczywistym, lub zbliżonym do rzeczywistego, w ramach systemu dystrybucji i wymiany informacji.

  QlikView – narzędzie business intelligence firmy QlikTech pozwalające na zbudowanie całościowego systemu BI w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie korzysta z żadnych preagregatów. Dane z systemów źródłowych ładowane są do natywnego formatu .qvw który stanowi bezpośrednie źródło danych dla warstwy prezentacyjnej i analitycznej. Dane podczas ładowania poddawane są silnej kompresji, co redukuje rozmiar danych do 5-10% w stosunku do wielkości RDB. Podczas pracy z narzędziem cały plik z danym ładowany jest do pamięci RAM i bezpośrednio w niej liczone są potrzebne sumowania w zależności od zadanej selekcji. Zaletą tego podejścia jest niespotykana w innych narzędziach interaktywność i szybkość działania. LiveChat – narzędzie do internetowej obsługi klientów, marketingu online oraz analityki ruchu na stronie internetowej dla małych i dużych przedsiębiorstw. Jest ono rozwijane od 2002 roku przez LIVECHAT Software, a od 2010 roku jest oferowane w modelu SaaS (software as a service). Platforma pozwala przedstawicielom firmy komunikować się w czasie rzeczywistym z użytkownikami odwiedzającymi ich stronę internetową. Z narzędzia korzysta ponad 6000 organizacji na całym świecie, a są wśród nich m.in. Bosch, ING, Kaspersky Lab, Philips, Samsung and UNICEF.

  Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. OPC Data Access (OPC DA) – standard z grupy standardów komunikacyjnych OPC zawierający specyfikację dostępu do aktualnych (generowanych w czasie rzeczywistym) danych z urządzeń przemysłowych.

  Dodano: 13.07.2010. 18:12  


  Najnowsze