• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. gorących tematów w dziedzinie pomiarów w skali planety, Low Wood Bay, Lake District, Wlk. Brytania

  20.02.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 25 czerwca 2012 r. w Low Wood Bay, Lake District, Wlk. Brytania, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. gorących tematów w dziedzinie pomiarów w skali planety.

  Opracowywanie nowych, mobilnych i oportunistycznych technologii sieciowych wymaga dostępu do wielkoskalowych danych dotyczących mobilności ludzi i schematów sieci społecznościowych. Obecnie bezprzewodowe i mobilne społeczności badawcze nie dysponują tego typu danymi. Takie wielkoskalowe zestawy danych mają istotne znaczenie nie tylko dla projektowania sieci komunikacyjnej, ale również dla badań podstawowych w innych dyscyplinach akademickich.

  Badania naukowe nad złożonymi sieciami mają się świetnie od 1989 r., kiedy to udostępnione zostały pierwsze, duże zestawy danych w Internecie. Uzyskanie podobnych postępów w sieciach mobilnych i powiązanych dziedzinach wymaga gromadzenia i udostępniania wielkoskalowych zestawów danych, najlepiej w skali planety.

  Wydarzenie posłuży za forum do dyskusji nad nowymi technikami przetwarzania danych o mobilności i odkrywania wiedzy oraz do prezentacji innowacyjnej technologii. Omawiane będą następujące tematy:
  - metody gromadzenia wielkoskalowych zestawów danych o mobilności ludzi;
  - techniki przechowywania i przetwarzania danych o mobilności;
  - odkrywanie wiedzy z danych o mobilności;
  - nowe aplikacje w wielkoskalowych zestawach danych o mobilności ludzi;
  - infrastruktury gromadzenia danych w skali planety;
  - modele motywujące do zachęcenia użytkowników i przedsiębiorstw;
  - zapewnienie bezpieczeństwa, prywatności i anonimowości w wielkoskalowym zbiorze danych;
  - zagadnienia regulacyjne, prawne i etyczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów. Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Baza danych sieci elektroenergetycznej - baza danych która jest źródłem danych do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń sieciowych niezbędnych w praktyce eksploatacyjnej i w planowaniu rozwoju. W przetwarzaniu komputerowym, trwała struktura danych albo czysto funkcyjna struktura danych to struktura danych, która zawsze zachowuje swoje poprzednie wersje, kiedy są modyfikowane. Takie struktury danych są w efekcie niezmienne, jako że operacje na nich nie powodują zmiany samej struktury, lecz powoduje powstanie nowej, uaktualnionej jej wersji. Trwała struktura danych nie jest strukturą danych składowaną na trwałym nośniku danych, takim jak dysk; jest to inne i niepowiązane znaczenie słowa "trwały".

  Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych w niej danych. Temporalne bazy danych są często administrowane automatycznie, poprzez usuwanie nieaktualnych danych lub ich archiwizowanie. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych.

  Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych. Kartotekowa baza danych (lub prosta baza danych) - baza danych złożona z jednej lub kilku tablic zawierających rekordy, z których każdy zawiera identyczną strukturę pól. Każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami, w przeciwieństwie do relacyjnej bazy danych.

  Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Rate Your Music (inaczej RYM) to internetowa metadanowa baza danych prezentująca dyskografie wykonawców muzycznych, rozwijana przez użytkowników, i jednocześnie muzyczny portal społecznościowy. Od 2009 roku w bazie znajdują się również filmy. Po wprowadzeniu przez użytkowników danych na temat artystów i ich wydawnictw, społeczność ocenia dane płyty i głosuje za lub przeciw proponowanym znacznikom gatunków, co pozwala stworzyć rozbudowany system rekomendacji i list najlepszych płyt. Użytkownicy, których wkład we współtworzenie bazy danych jest większy mają proporcjonalnie większą wagę ocen. Wydawnictwa są oceniane w dziesięciostopniowej skali, od 0.5 "gwiazdki" do 5.0 (z połówkami). Dodatkowo, użytkownicy mają do dyspozycji wiele opcji pomagających katalogować posiadane kolekcje muzyczne. Rejestracja jest całkowicie darmowa, istnieje jednak mozliwość subskrypcji konta premium, oferującego szereg przydatnych funkcji.

  Technologia magnetooptyczna (ang. magneto-optical, MO) - określenie technologii nośników danych opartej na połączonym wykorzystaniu światła laserowego i pola magnetycznego do zapisu danych (sam odczyt odbywa się tylko na drodze optycznej). Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  Dodano: 20.02.2012. 15:49  


  Najnowsze