• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. inżynierii systemów i współbieżnej do zastosowań kosmicznych, Lozanna, Szwajcaria

  13.08.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13-15 października 2010 r. w Lozannie, Szwajcaria, odbędą się czwarte, międzynarodowe warsztaty nt. inżynierii systemów i współbieżnej do zastosowań kosmicznych.

  Wydarzenie poświęcone będzie innowacyjnym podejściom, rozwijaniu metodologii inżynierii współbieżnej, najnowszym narzędziom i technikom oraz przykładom stosowanej inżynierii systemów. Jego celem jest promowanie pomysłów i ich wymiany oraz identyfikacja nowych trendów i potrzebnych prac w zastosowaniach kosmicznych.

  Oczekuje się, że udział w warsztatach wezmą przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów i inni interesariusze z dziedziny inżynierii systemów i współbieżnej.

  Przewodnimi tematami warsztatów będą:
  - praktyki przemysłowe inżynierii systemów w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym oraz w innych branżach;
  - nowe procesy i metodologie inżynierii systemów - powiązane wyniki i skuteczność;
  - zastosowania inżynierii systemów i współbieżnej na wszystkich etapach cyklu projektowania, w tym wpływ na podejście fazowe i zleceniowe;
  - metody, technologie rozwojowe, narzędzia i inżynieryjne modele projektowe do zastosowań w inżynierii systemów i współbieżnej;
  - tworzenie, funkcjonowanie i rozmieszczenie centrów projektowania współbieżnego;
  - koordynacja i interoperacyjność obiektów inżynierii współbieżnej w organizacjach europejskich;
  - koszty i skuteczność planowania praktyk inżynierii systemów i współbieżnej, w tym modele biznesowe i narzędzia ewaluacyjne;
  - innowacyjne pomysły i inicjatywy w zakresie przyszłych osiągnięć w inżynierii systemów i współbieżnej;
  - sukcesy i wnioski dotyczące inżynierii systemów i współbieżnej na wszystkich etapach projektu;
  - nowe podejścia projektowe do systemów złożonych i układów systemów;
  - zarządzanie wiedzą i techniki w zakresie inżynierii systemów i współbieżnej;
  - procesy lean engineering;
  - inżynieria systemów i współbieżna w projektowaniu nanosat i cubesat;
  - przyjęcie modelowej inżynierii systemów (MBSE) w praktykach inżynierii systemów i współbieżnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie. Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania. Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Maszynoznawstwo mechaniczne - jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej zajmująca się nauką projektowania i eksploatacji maszyn tradycyjnie będących domeną inżynierii mechanicznej: RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego.

  Traktat ABM (ABM Treaty, Anti-Ballistic Missile Treaty) traktat między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim o nieograniczonym czasowo ograniczeniu rozwoju, testowania i rozmieszczania systemów antybalistycznych (ABM – ‘’Antiballistic Missile’’). Jak wynika z art. I traktatu, jego celem było „ograniczenie systemów antybalistycznych każdej ze stron traktatu (ZSRR i USA) i zapobieżenie rozmieszczeniu przez którakolwiek ze stron systemów ABM na jego terytorium”. Jakkolwiek układ dopuszczał pewne ograniczone rozmieszczenie systemów antybalistycznych, jednakże zapobiegał utworzeniu systemów narodowych, w efekcie czego zapewniał nieskrępowaną możliwość balistycznego ataku jądrowego przez każdą ze stron. Traktat ograniczał możliwość rozmieszczenia systemów antybalistycznych jedynie do określonej w nim liczby rakietowych systemów lądowych oraz umieszczonych na Ziemi systemów radarowych. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Gdańskiej. W obecnej formie powstał w roku 2004, wskutek połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

  Analiza punktów zbliżenia lub analiza Linnhoffa – metod optymalizacji systemów cieplnych stosowana w inżynierii procesowej. Polega ona na znajdywaniu układów o dużej wydajności cieplnej (charakteryzujących się dużym stopniem odzysku ciepła oraz małymi stratami cieplnymi) poprzez dobór odpowiednich warunków pracy oraz ewentualną modyfikację samego układu cieplnego. Cechą, której zawdzięcza swoją popularność jest jej prostota. Inżynieria mechaniczna - całość wiedzy dotyczącej projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, wyjąwszy z tego maszyny elektryczne i energetyczne, które są domeną inżynierii elektrycznej i inżynierii energetycznej oraz maszyn matematycznych, które są domeną inżynierii elektronicznej.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

  ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania.

  Dodano: 13.08.2010. 20:12  


  Najnowsze