• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. multimedialnej i przyjemnej inżynierii wymagań, Sydney, Australia

  01.09.2010. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 września-1 października 2010 r. w Sydney, Australia, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. multimedialnej i przyjemnej inżynierii wymagań.

  Warsztaty stworzą okazję do zbadania wartości przyjemności oraz roli różnych form medialnych jako sposobu na generowanie wysokiej jakości starań i wyników w inżynierii wymagań.

  Wysokiej jakości wymagania stanowią ważny warunek wstępny udanego opracowania systemu. Potrzebne są nowatorskie sposoby tworzenia wysokiej jakości wymagań, które dodają wartości całemu cyklowi prac nad systemem. Jedno z podejść polega na zachęcaniu do zabawniejszego i przyjemniejszego procesu kreatywnego w inżynierii wymagań, zarówno na etapie szkoleń, jak i w praktyce, podnosząc przez to wewnętrzną motywację do wykonania dobrej pracy. Inne ma odzwierciedlać kreatywność i wizję inżynierów wymagań w wypracowywanych specyfikacjach, przenosząc pomysły na wiele poziomów abstrakcji i zwracając się do różnorodnych odbiorców.

  By uzupełnić perspektywę poprzednich warsztatów, tegoroczna edycja ma na celu zbadanie szczególnych potrzeb inżynierii wymagań w stosunku do systemów multimedialnych (takich jak gry wideo, aplikacje mobilne czy media społecznościowe). Warsztaty będą okazją do identyfikacji przyszłych prac, zagadnień, problemów i priorytetów oraz do zaproponowania zaleceń związanych z tymi wymiarami w ramach przyszłych badań nad wymaganiami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie. ISO 17025 – system zarządzania jakością opracowany w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych. Strategia alternatywna (ang. disjunctive strategy) – strategia decyzyjna polegająca na wyborze alternatywy, która spełnia choć jedno z wymagań uznanych za ważne przez decydenta. Opcja spełniająca choćby jedno z takich wymagań jest akceptowana.

  Zapewnianie jakości (Quality assurance; QA) – planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań jakości końcowego produktu w procesie jego tworzenia. BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, wymagany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został opracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych.
  BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

  Do tych wymagań należy:
  - posiadanie systemu HACCP
  - posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych
  - wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
  - posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
  - opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej
  - szkolenie personelu z opracowanych procedur  Sterowanie jakością to system zapobiegania wadom i brakom, to metoda i działanie systemowe stosowane w celu zapewnienia wymagań jakościowych klienta poprzez nadanie produktowi odpowiednich cech i właściwości w celu uzyskania efektywnego ekonomicznego sterowania jakością, obejmuje monitorowanie procesu jak i eliminowanie przyczyn niezadowalających wykonawcę. Dom jakości (ang. House of Quality) – metoda gromadzenia, analizy i specyfikacji wymagań użytkownika, stanowiąca element procesu zarządzania projektem. Nazwana tak w związku z charakterystycznym wyglądem macierzy analitycznej.

  Supplier Quality Assurance (SQA) (pol. zapewnienie jakości dostaw) - planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia i spełnienia wymagań jakości materiałów i półproduktów używanych do produkcji. Polega na prowadzeniu działań prewencyjnych poprzez systematyczną pracę z dostawcą. Monitorowaniu trendów jakościowych w procesie produkcji dostawcy (raporty, audyty). W celu wyegzekwowania oczekiwanej jakości komponentów stosuje się tzw. Incoming Inspection (Inspekcję Wejściową). Tworzenie przypadków użycia (ang. use case) – technika stosowana w inżynierii oprogramowania w celu opisania wymagań tworzonego systemu informatycznego. Przypadek użycia przedstawia interakcję pomiędzy aktorem (użytkownikiem systemu), który inicjuje zdarzenie oraz samym systemem jako sekwencję prostych kroków.

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej.

  Dodano: 01.09.2010. 17:49  


  Najnowsze