• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. narzędzi opartych na grafach, Enschede, Holandia

  23.08.2010. 16:41
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 28 września 2010 r. w Enschede, Holandia, odbędą się czwarte, międzynarodowe warsztaty nt. narzędzi opartych na grafach.

  Warsztaty poświęcone będą najnowszym osiągnięciom na polu narzędzi opartych na grafach, gromadząc twórców tego typu narzędzi do różnych zastosowań i zachęcając ich do współpracy nad nowymi aplikacjami.

  Pośród zaplanowanych tematów znajdą się następujące:
  - narzędzia do programowania modelowego;
  - metanarzędzia CASE, czyli generatory;
  - narzędzia do języków wizualnych;
  - transformacja modeli i narzędzia zarządzania modelami;
  - narzędzia do wizualizacji, animacji i symulacji;
  - analiza modeli, transformacji i programów (w tym weryfikacja i walidacja, analiza statyczna, testowanie);
  - analiza danych i techniki rozpoznawania wzorców;
  - techniki integracji narzędzi;
  - narzędzia programistyczne;
  - ewolucja oprogramowania;
  - wydajne algorytmy (dopasowywanie wzorców, obsługa dużych modeli grafów).

  Wydarzenie jest już kolejnym w serii, a tegoroczna edycja położy szczególny nacisk na zastosowania narzędzi opartych na grafach w technice modelowej. Różne narzędzia, budowane na bazie ram branżowych (takie jak Eclipse), opierają się na pojęciu grafu do wykonywania rozmaitych czynności, zwłaszcza różnych transformacji modeli np. w formie animacji, symulacji, refaktoryzacji czy transformacji modelu w model.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Narzędzia zębate - są to narzędzia kamienne wykonywane retuszem wnękowym można wyróżnić narzędzia zębate podłużne, pojedyncze i podwójne czyli transwersalne. Wnęka - sztuczne zaklęśnięcie w boku narzędzia krzemiennego. Narzędzia z wnęką są spotykane w wielu kulturach archeologicznych. Narzędzia z wnęką mogły być stosowane do obróbki drewna i kości oraz być pomocne w przymocowaniu do rękojeści.

  Wskaz – znak na urządzeniu wskazującym narzędzia pomiarowego odpowiadający określonym wartościom wielkości mierzonej przez to narzędzie. Łysinka - część powierzchni przyłożenia narzędzia skrawającego, wąski pasek w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi skrawającej.

  Narzędzia kombinowane - narzędzia kamienne, w których na jednym półsurowcu wykonane są dwa narzędzia należące do tej samej grupy typologicznej np. drapacz + rylec itp. Narzędzia skrawające − narzędzia do obróbki ubytkowej polegającej na zdejmowaniu (skrawaniu) małych fragmentów obrabianego materiału zwanych wiórami. Cechą wszystkich takich narzędzi jest klinowy kształt części roboczej, zwanej ostrzem skrawającym.

  Ścin - w narzędziu skrawającym załamanie powierzchni natarcia lub przyłożenia narzędzia skrawającego w postaci paska sąsiadującego bezpośrednio z krawędzią skrawającą. Elektronarzędzia są to narzędzia zasilane prądem elektrycznym, najczęściej o napięciu 230 V. Ułatwiają prace, których wykonywanie narzędziami ręcznymi byłoby uciążliwe, czasochłonne lub niewygodne.

  Ostrze liściowate – narzędzie wykonywane na odłupku, wiórze bądź płytce kamiennej. Narzędzia te formowane były za pomocą płaskiego retuszu powierzchniowego. Skutkiem stosowanie tego typu retuszu narzędzia te przybierały formy przypominające liść laurowy bądź wierzbowy. Narzędzia te mogły pełnić funkcje noży jak i groty oszczepów.

  Narzędzia kamienne – narzędzia używane przez praludzi, wykonane z kamienia. Najstarsze znane narzędzia kamienne pochodzą sprzed 3,39 mln lat, odkryto je w pobliżu osady Dikika w Etiopii. Są one o około 800 tys. lat starsze od najstarszych znanych wcześniej kamiennych narzędzi i dowodzą, że posługiwał się nimi już Australopithecus afarensis. Wykonywane były w od paleolitu do neolitu . Były to kolejno:

  Narzędzia otoczakowe (ang. pebble tools; fr. galets aménagés; ros. галенные орудия) narzędzia charakteryzujące pierwsze przemysły dolnopaleolityczne. Były to otoczaki (niekiedy okruchy skał twardych) przystosowane do pracy przez odbicie odłupków na obwodzie. Wyróżniamy trzy grupy narzędzi otoczakowych: Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Ostrza liściowate – narzędzia wykonywane na odłupkach, wiórach bądź płytkach kamiennych. Narzędzia te formowane były za pomocą płaskiego retuszu powierzchniowego. Skutkiem stosowanie tego typu retuszu narzędzia te przybierały formy przypominające liść laurowy bądź wierzbowy. Narzędzia te mogły pełnić funkcje noży jak i groty oszczepów. Narzędziownia lub narzędziarnia - budynek lub część hali zakładu przemysłowego, wydzielone jako odrębny dział, służący jako magazyn, wypożyczalnia oraz miejsce na wykonywanie wszelkich prac służących utrzymaniu narzędzi i przyrządów technicznych (np. pomiarowych) we właściwym stanie technicznym. Ponadto narzędziownia służy jako miejsce wykonywania narzędzi na potrzeby produkcji lub ich modyfikowanie i przystosowanie na potrzeby procesu technologicznego. W narzędziowni dokonuje się również napraw i konserwacji narzędzi i przyrządów.

  Dodano: 23.08.2010. 16:41  


  Najnowsze