• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. niezawodnego Internetu ludzi, rzeczy i usług, Tokio, Japonia.

  02.08.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2010 r. odbędą się w Tokio, Japonia, czwarte międzynarodowe warsztaty nt. niezawodnego Internetu ludzi, rzeczy i usług.

  Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona będzie tematyce niezawodnego Internetu ludzi, rzeczy i usług (IPTS) u zbiegu bezpiecznego, opartego na zaufaniu Internetu przyszłości i wizji monitorowania środowiska, która opiera się na wszechobecnych i pomocniczych technologiach, działających w ramach semantycznie interoperacyjnych i zorientowanych na usługi architekturach modelowych.

  Wiele kluczowych technologii już się pojawia, takich jak bezpieczna, pośrednia warstwa oprogramowania, architektury zorientowane na usługi, wirtualizacja i sieci czujników. Wizja przetwarzania w chmurze (eChmura) stanowi dalszą motywację do zainteresowania badaniami naukowymi i innowacyjnymi dążącymi do wszechobecnej integracji IPTS.

  Koncepcja IPTS obejmuje szereg internetowych technologii wspomagających indywidualny styl życia/pracy, jak również tworzy okazję do komercyjnego i biznesowego wykorzystania wschodzących platform technologicznych, takich jak systemy ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Neutralność sieci (internetu) – to zasada zgodnie z którą dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Provider) i rządy nie nakładają żadnych ograniczeń na dostęp użytkowników do sieci pozwalających na korzystanie z Internetu. B-wykluczenie – stan, w którym istnieje umowny podział użytkowników Internetu znajdujących się po korzystniejszej stronie wykluczenia informacyjnego. Podział ten tworzy grupę, która w pełni świadomie, krytycznie korzysta z zasobów Internetu jako jednego z wielu źródeł informacji i grupę, która bezkrytycznie powiela informacje odebrane z Internetu, jako podstawowego, dla niej, źródła informacji. Wykluczenie cyfrowe lub podział cyfrowy (ang. digital divide) − podział społeczeństwa na osoby z dostępem do Internetu i innych nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do internetu. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi i niepołączonymi z siecią.

  Zarządzanie Internetem to proces, w którym biorą udział rządy różnych państw (głównie USA), Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) oraz organizacje międzynarodowe, w tym ONZ. Proces ten ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju Internetu z korzyścią dla wszystkich ludzi. W tej chwili zarządzanie Internetem jest w fazie burzliwego rozwoju. Głównymi problemami, na które natykają się w/w organizacje, są bardzo szybki rozwój Internetu oraz fakt, że odgrywa on coraz większą rolę we wszystkich aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Dodatkowo wśród przedstawicieli rządowych oraz innych organizacji brakuje ekspertów, którzy dokładnie znaliby stan obecny i możliwe kierunki rozwoju Internetu. Internet Society (w skrócie ISOC) - międzynarodowe stowarzyszenie mające na celu dbanie o harmonijny rozwój Internetu oraz w pewnym sensie reprezentujące użytkowników Internetu przed rządowymi agencjami odpowiedzialnymi za nadzór nad Internetem w poszczególnych krajach.

  Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii DSL w danym kraju. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL. Wynalazcą modemów DSL był Joseph W. Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80 XX w..

  Zespół uzależnienia od internetu (ZUI, uzależnienie od internetu; ang. Internet Addiction Disorder, IAD) – postulowany przez niektórych psychiatrów, w tym Ivana Goldberga, syndrom uzależnienia się użytkownika internetu od wielogodzinnego obcowania w tym środowisku. Siła robocza - w ekonomii oznacza część społeczeństwa w wieku produkcyjnym, która jest w stanie pracować. Zatem jest to suma aktywnych zawodowo i bezrobotnych. Siła robocza to zdolność człowieka do wykonywania pracy, na którą składają się zdolność fizyczna i psychiczna oraz kwalifikacje wynikające z posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Siła robocza obejmuje ludzi pracujących i poszukujących pracy. Stanowi jeden z głównych czynników wytwórczych.

  Cogitariat w społeczeństwie informacyjnym jest to kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się pomiędzy proletariatem i digitariatem. Termin ten określa osoby posiadające dostęp do Internetu i innych technologii informacyjnych, ale korzystające z niego w sposób bierny, tzn. osoby przeszukujące bazy danych, oglądające strony internetowe, jednak ich nie przekształcające.

  Dodano: 02.08.2010. 17:12  


  Najnowsze