• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. podstaw i technik certyfikacji oprogramowania typu open source, Piza, Włochy

  29.04.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17-18 września 2010 r. w Pizie, Włochy, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. podstaw i technik certyfikacji oprogramowania typu open source.

  W ciągu ostatniej dekady oprogramowanie typu open source (OSS) wywarło globalny wpływ na sposób, w jaki systemy informatyczne i usługi bazujące na oprogramowaniu są opracowywane, rozpowszechniane i wykorzystywane. Programy OSS chwalone są za niskie koszty opracowania i utrzymania, szybki obrót kodami i niezawodność.

  Jednocześnie charakter tego oprogramowania sprawia, że ocena jakości, nie mówiąc już o pełnej certyfikacji, jest szczególnie trudna do przeprowadzenia. Wiąże się to z istotnymi problemami natury technicznej, metodologicznej i zarządczej.

  Z uwagi na fakt, że prace nad aplikacjami OSS mają charakter otwarty, niekonwencjonalny i rozproszony, ich integracja ze złożonymi, przemysłowymi programami może okazać się problematyczna. Jest to jednak pewna okazja dla rygorystycznych, matematycznych metod analizy i projektowania oprogramowania.

  W warsztatach wezmą udział naukowcy ze środowiska akademickiego i przemysłowego, zainteresowani oceną jakości oprogramowania typu open source, a ich punktem docelowym jest ustalenie spójnego procesu certyfikacji na różnych poziomach. Zagadnienia podstawowe, metodologiczne i pragmatyczne zostaną poruszone w ramach tradycyjnych wykładów technicznych oraz sprawozdań z konkretnych studiów przypadku i danych doświadczalnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Migracja zastępująca – termin oznaczający migrację oprogramowania komputerowego oraz całego środowiska oprogramowania z systemu operacyjnego Microsoft Windows na oprogramowanie oparte na licencji Open Source lub komercyjne oprogramowanie linuksowe. Oznacza całkowite zastąpienie wyżej wymienionych typów aplikacji i uniezależnienie od jednego systemu operacyjnego. Common Development and Distribution License (CDDL) - wzorowana na licencji Mozilli (MPL) licencja oprogramowania zatwierdzona przez Open Source Initiative jako licencja zgodna z ideą Open Source. Kod objęty licencją CDDL można swobodnie łączyć z kodem na innych licencjach; jedynym wyjątkiem jest GPL, której postanowienia zakazują linkowania z kodem na innych, niezgodnych licencjach. Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania.

  Definicja Otwartego Źródła (ang. Open Source Definition) - definicja używana przez Open Source Initiative aby określić, czy licencję programu można uznać za Otwarte Oprogramowanie (open source). Carsten Haitzler (ur. 1975 w Nigerii) – inżynier oprogramowania, w społeczności open source znany jako Raster lub Rasterman.

  The Cathedral and the Bazaar, często w skrócie CatB (pl. Katedra i bazar) – esej Erica Raymonda na temat sposobów tworzenia oprogramowania Open Source, oparty na jego obserwacjach powstawania jądra Linuksa oraz doświadczeniu związanym z koordynacją projektu Open Source o nazwie fetchmail. GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) – biblioteka służąca do odczytu i zapisu rastrowych danych geoprzestrzennych. GDAL używa OGR do odczytu i zapisu wektorowych danych. Opracowany przez Franka Warmerdama. Obecnie projekt jest kontynuowany w ramach prac Open Source Geospatial Foundation i udostępniana jest na licencji Open Source.

  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych. GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.

  Dodano: 29.04.2010. 18:12  


  Najnowsze