• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. teorii gier w sieciach komunikacyjnych, Cachan, Francja

  27.01.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 16 maja 2011 r. w Cachan, Francja, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. teorii gier w sieciach komunikacyjnych.

  Postępy w technologiach informatycznych i komunikacyjnych prowadzą do wzrostu zapotrzebowania na samoorganizujące się, samooptymalizujące się i autonomiczne sieci.

  To zapotrzebowanie stawia nowe wyzwania techniczne, którym muszą sprostać sieci komunikacyjne i bezprzewodowe nowej generacji. W tym kontekście teoria gier wyłoniła się niedawno jako kluczowe narzędzie projektowania i analizy sieci komunikacyjnych następnej generacji.

  Teoria gier to gałąź matematyki stosowanej, która jest wykorzystywana w rozmaitych dziedzinach, np. w biologii, inżynierii, naukach politycznych, stosunkach międzynarodowych, informatyce i innych. Gry analizowane na bazie teorii gier to precyzyjnie zdefiniowane obiekty matematyczne, które składają się z zestawu graczy, ruchów lub strategii oraz opisu korzyści każdej kombinacji strategii.

  Teoria gier może mieć różne zastosowania, takie jak alokacja zasobów, tworzenie sieci, trasowanie ruchu, zarządzanie interferencjami, obsługa sieci dynamicznych, alokacja widma, transmisje kooperacyjne, radio kognitywne, bezpieczeństwo, sieci typu ad hoc czy rozmieszczanie agentów bezprzewodowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Równowaga Nasha (ang. Nash equilibrium) jest to profil strategii teorii gier, w którym strategia każdego z graczy jest optymalna, przyjmując wybór jego oponentów za ustalony. W równowadze żaden z graczy nie ma powodów jednostronnie odstępować od strategii równowagi. W tym sensie równowaga jest stabilna.

  Strategia mieszana to w teorii gier strategia polegająca na wykonaniu losowania. Strategia mieszana określa prawdopodobieństwa z jakimi gracz wybiera postać strategii. Gracz przyporządkowuje każdej swojej czystej strategii prawdopodobieństwo jej wyboru przy czym suma wszystkich prawdopodobieństw wynosi 1.

  Doskonała informacja (ang. perfect information) - koncept w teorii ekonomii i teorii gier opisujący klasę gier, w których gracze wykonują ruchy na zmianę i w których każdy z graczy ma pełną informację o historii ruchów wykonanych do tej pory.

  Strategia stabilna ewolucyjnie to w teorii gier taka strategia, że jeśli (prawie) wszyscy gracze ją stosują, to żadnemu z nich nie opłaca się zmiana strategii na inną. Strategia ta wcale nie musi być globalnie optymalna. Np. strategia bezinteresownej pomocy innym nie jest ewolucyjnie stabilna, ponieważ jeśli któryś gracz zmieni strategię na wykorzystywanie pomagających, uzyska nad nimi przewagę. Gracz po graczu, w końcu prawie wszyscy odeszliby od tej strategii.

  Funkcja wypłat - pojęcie z zakresu teorii gier stosowane do opisu m.in. gier o postaci normalnej. Dla danych strategii czystych określa jaką wypłatę przyniesie ich zastosowanie.

  Funkcja wypłat - pojęcie z zakresu teorii gier stosowane do opisu m.in. gier o postaci normalnej. Dla danych strategii czystych określa jaką wypłatę przyniesie ich zastosowanie.

  Preferencje (ang. preference) są podstawowym pojęciem w teorii ekonomii oraz w mikroekonomii, szczególnie w teorii wyboru konsumenta i w teorii gier. Preferencje konsumenta odzwierciedlają i formalizują gusty konsumenta i nie zależą w żaden sposób od cen dóbr lub budżetu konsumenta, lecz wyłącznie od zadowolenia, satysfakcji, szczęścia lub użyteczności jakie mu zapewniają. Preferencje pozwalają konsumentowi dokonywać wyborów w obliczu rozmaitych alternatyw.

  Dodano: 27.01.2011. 17:17  


  Najnowsze