• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. wizji godnej zaufania wszechobecnej informatyki, Paryż, Francja

  08.09.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8-10 listopada 2010 r. w Paryżu, Francja, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. wizji godnej zaufania wszechobecnej informatyki.

  Pierwsze wizje wszechobecnej informatyki pojawiły się ponad 15 lat temu. W celu pełnej adaptacji idei wszechobecnej informatyki zbudowano nawet kilka domów, które zostały wyposażone w odpowiednie technologie i służyły za laboratorium do wynajdywania i testowania przydatnych urządzeń, jakie można by wykorzystywać w życiu codziennym.

  Mimo licznych aplikacji i projektów w dziedzinie wszechobecnej i wszechogarniającej informatyki, droga do sukcesu jest nadal daleka. Jedną z głównych przeszkód jest brak akceptacji i zaufania wobec tej technologii. Wprawdzie naukowcy i przedsiębiorcy pracują nad wszystkimi tymi obszarami lecz niezbędne jest budowanie forum, które zajmie się kwestiami bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności w formie godnych zaufania interfejsów i środowisk informatycznych dla ludzi komunikujących się w owych wszechobecnych środowiskach. Zaufanie użytkownika staje się czynnikiem decydującym o sukcesie aplikacji UbiComp.

  Celem warsztatów jest stworzenie międzynarodowego forum dla naukowców, inżynierów i przedsiębiorców, które zajmie się wynikami badań naukowych oraz da możliwość przedstawienia i omówienia różnych propozycji, teorii, technologii, systemów, narzędzi, aplikacji, prowadzonych prac i doświadczeń we wszystkich kwestiach teoretycznych i praktycznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chief Information Officer lub CIO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym działem informatyki. Odpowiednikiem CIO w polskich firmach może być na przykład dyrektor działu informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest za jedną z bardziej odpowiedzialnych funkcji w długofalowym rozwoju organizacji. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Microsoft Research - jest założonym w 1991 oddziałem firmy Microsoft mającym za zadanie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki. Zadaniem pracowników jest zarówno wymyślanie nowych zastosowań informatyki jak i udoskonalanie oraz wdrażanie istniejących już idei.

  Nagroda im. Marka Cara – wręczana jest co roku w trakcie Forum Teleinformatyki. Nagrodzie patronuje tragicznie zmarły w 1997 roku, jeden z pomysłodawców i przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki Marek Car. Celem nagrody jest wyróżnieniem dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Nagrodę tę przyznaje corocznie specjalnie powołana Kapituła Nagrody im. Marka Cara zgodnie z założeniami Regulaminu. Postać Marka Cara jest ściśle związana z najszerzej rozumianą popularyzacją wykorzystania informatyki w codziennym życiu, zarówno przedsiębiorstw i instytucji, jak i każdego człowieka. Infosystem – międzynarodowe targi branży informatyki i telekomunikacji o ponad 20-letniej tradycji, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Od roku 2004 r. organizowane w formule forum zastosowań informatyki w przemyśle, biznesie i administracji. Od stycznia 2009 targi Infosystem nie są już organizowane.

  Zaufanie wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszym życzeniem. Jeśli takiej pewności nie mamy, to zaufaniu towarzyszy także nadzieja. Obiekt zaufania może być dowolny, np. człowiek, zwierzę, przedmiot, substancja, instytucja, społeczeństwo, bóg. W przypadku relacji międzyludzkich zaufanie dotyczy najczęściej uczciwości drugiej strony wobec nas, co niekoniecznie oznacza uczciwość wobec innych, np. w grupie przestępczej. Zaufanie może, ale nie musi być odwzajemnione; jest jedną z podstawowych więzi międzyludzkich, zarówno w rodzinie jak i grupach społecznych, i bywa szczególnie cenne w sytuacjach kryzysowych. Wzbudzanie zaufania jest też częstą metodą działania przestępców, zwłaszcza oszustów. Emocja zaufania jest doznawana także przez bardziej inteligentne zwierzęta. ZETO (Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej) – pierwotna nazwa jednego z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych w Polsce. Od ich powstania nastąpiło wyraźne przyspieszenie w rozwoju zastosowań informatyki w przemyśle i gospodarce, rozpoczęła się historia komercyjnej polskiej informatyki.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Informatyki powstało w 2007 roku, na skutek pojawienia się szerokiej inicjatywy wielu fachowców i profesjonalistów w dziedzinie nauk informatycznych z kraju i zagranicy, którzy pragnęli połączyć swoje siły oraz wiedzę, tak aby możliwe było skuteczne działanie w zakresie promocji i rozwoju profesjonalnego podejścia do nauczania nauk informatycznych wśród dzieci i młodzieży. Henryka Danuta Stryczewska (ur. 19 stycznia 1952 w Lublinie) – polska uczona, profesor nauk technicznych, specjalistka z dziedziny elektrotechniki teoretycznej, technologii plazmowych, teorii sygnałów, teorii systemów i urządzeń elektroenergetycznych. Od roku 2012 dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

  Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. – jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych w Polsce, jednoosobowa spółka akcyjna skarbu państwa. Jest jednym z prekursorów kompleksowych rozwiązań informatycznych dla administracji samorządowej. Aktualnie w przedsiębiorstwie pracuje ponad 500 pracowników, a w całej grupie kapitałowej ponad 600 osób. Firma jest partnerem wielu znaczących firm branży informatycznej na rynkach światowych w tym Oracle, IBM oraz Sybase.

  Osoba zaufania publicznego (również: zawód zaufania publicznego, ZZP) – osoba publiczna, która powinna posiadać zaufanie innych ludzi, na rzecz których prowadzi działalność zawodową.

  IPIX – polska wersja systemu operacyjnego dla komputerów typu IBM PC, opracowana w całości przez Zespół Technologii Oprogramowania Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Drogi Zaufania – pilotażowy program przygotowany na zlecenie Ministerstwa Transportu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, skierowany do wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Jego celem jest ochrona życia ludzi na drogach. Pierwsze działania w ramach tego programu rozpoczęły się latem 2007, na krajowej ósemce. Na tej drodze są prowadzone prace inżynieryjne, edukacyjne i informacyjne. Od roku 2008 programem zostało objętych osiem innych dróg (od jedynki do dziewiątki). Na rok 2009 planowane jest objęcie programem Drogi Zaufania 88 następnych dróg krajowych. Drogi zaufania to Ósemka – Osiem – Osiemdziesiąt Osiem.

  Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego wchodzi w skład Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI.

  Pawel Zhukowski – specjalista z zakresu informatyki, materiałoznawstwa elektrycznego i elektronicznego oraz techniki wysokich napięć. Od 2003 roku kierownik Katedry Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL. W latach 1996-1999 i 2002-2005 członek Senackiej Komisji ds. Nauki.

  Dodano: 08.09.2010. 17:17  


  Najnowsze