• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarty letni kurs SIPTA, Durham, Wlk. Brytania

  30.07.2010. 12:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-6 września 2010 r. w Durham, Wlk. Brytania, odbędzie się czwarty letni kurs Stowarzyszenia Prawdopodobieństwa Rozmytego - Teorie i Zastosowania (SIPTA).

  Niepewność często modeluje się poprzez dystrybucję prawdopodobieństwa, stosując techniki oparte na teorii prawdopodobieństwa. Jednak kiedy informacji jest niewiele lub są one sprzeczne, odnalezienie jednej dystrybucji prawdopodobieństwa może okazać się trudne. W takim przypadku prawdopodobieństwo rozmyte ma na celu przedstawienie rzeczywiście dostępnej wiedzy oraz dostarcza narzędzi do modelowania i opracowania informacji o słabszym statusie. Do tego celu służą modele zarówno jakościowe, jak i ilościowe.

  Celem kursu jest zapoznanie zainteresowanych studentów i naukowców z podstawami prawdopodobieństwa rozmytego, tak teoretycznego, jak i stosowanego.

  Uczestnicy będą mieli okazje uczyć się od specjalistów w różnych aspektach prawdopodobieństwa rozmytego podczas wykładów poświęconych głównym koncepcjom i technikom związanym ze specjalnością poszczególnych nauczycieli. Ważnym elementem kursu będzie rozwiązywanie zadań dotyczących praktycznych problemów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Prawdopodobieństwo subiektywne to interpretacja prawdopodobieństwa, według której prawdopodobieństwo nie musi być wielkością obiektywną, lecz może być określone na podstawie subiektywnej opinii osoby, zależnie od dostępnych jej aktualnie danych. Efekt subaddytywności – błąd w ocenie prawdopodobieństwa, polegający na ocenianiu prawdopodobieństwa całości jako mniejszego niż prawdopodobieństwo poszczególnych części. Prawdopodobieństwo obiektywne to interpretacja teorii prawdopodobieństwa, według której wartość prawdopodobieństwa danego zdarzenia jest granicą stosunku liczby "sukcesów" do liczby "losowań".

  W teorii prawdopodobieństwa, n-ty moment silni rozkładu prawdopodobieństwa, zwany też n-tym momentem silni zmiennej losowej X w tym rozkładzie prawdopodobieństwa, jest W teorii prawdopodobieństwa, funkcja tworząca prawdopodobieństwa dyskretnej zmiennej losowej jest przedstawieniem szeregu potęgowego (funkcji tworzącej) funkcji masy prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Funkcje tworzące prawdopodobieństwa są często wykorzystywane ze względu na ich zwięzły opis sekwencji prawdopodobieństw Pr (X = i) w funkcji masy prawdopodobieństwa zmiennej losowej X oraz do udostępnienia dobrze rozwiniętej teorii szeregów potęgowych z nieujemnymi współczynnikami.

  Warunkowa wartość oczekiwana to podstawowe pojęcie rachunku prawdopodobieństwa. Jest to odmiana tradycyjnego pojęcia wartości oczekiwanej, znanej czy to z rachunku prawdopodobieństwa, czy to ze statystyki. Różnica jest taka, że obliczamy ją pod warunkiem, że pewne zdarzenie już zaszło, a więc zamiast standardowego prawdopodobieństwa używamy prawdopodobieństwa warunkowego. Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa to w probabilistyce rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dający się opisać przez podanie wszystkich przyjmowanych przez nią wartości, wraz z prawdopodobieństwem przyjęcia każdej z nich. Funkcja przypisująca prawdopodobieństwo do konkretnej wartości zmiennej losowej jest nazywana funkcją rozkładu prawdopodobieństwa (probability mass function, pmf). Zachodzi:

  Ignorowanie prawdopodobieństwa jest błędem poznawczym polegającym na podejmowaniu decyzji bez brania w ogóle pod uwagę prawdopodobieństwa potencjalnych zdarzeń. Rozkład normalny, zwany też rozkładem Gaussa – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Odgrywa ważną rolę w statystycznym opisie zagadnień przyrodniczych, przemysłowych, medycznych, społecznych itp. Wykres funkcji prawdopodobieństwa tego rozkładu jest krzywą dzwonową.

  Dodano: 30.07.2010. 12:12  


  Najnowsze