• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czysta technologia - europejska giełda partnerstw, Genewa, Szwajcaria

  19.04.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-2 czerwca 2010 r. w Genewie, Szwajcaria, odbędzie się wydarzenie pt. "Czysta technologia - europejska giełda partnerstw" (Meet4Cleantech).

  Wydarzenie zapewni uczestnikom możliwości rozwoju swojej działalności, stymulowania pomysłów innowacyjnych i uruchomienia europejskich projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w trzech wybranych obszarach czystej technologii, a mianowicie: budynki efektywne energetycznie, samochody ekologiczne i mobilność oraz fabryka przyszłości.

  Wydarzenie obejmie sesje informacyjne i sieciujące dotyczące szwajcarskiej i europejskiej innowacyjności i rynków, wizyty w szwajcarskich przedsiębiorstwach i laboratoriach czystej technologii, jak również informacje z pierwszej ręki na temat ostatnich zaproszeń do składania wniosków na projekty B+R w trzech obszarach czystej technologii, którym poświęcone jest to spotkanie.

  Drugiego dnia Meet4Cleantech odbywać się będą umówione wcześniej spotkania między uczestnikami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku. Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  Geberit – szwajcarskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją technologii sanitarnej (m.in. spłuczek, stelaży do WC, umywalek oraz bidetów). Zostało założone w 1874 roku w miasteczku koło Zurychu przez braci Gebert. Na początku firma zajmowała się produkcją jedynie spłuczek. Od lat 70. produkuje również inne urządzenia techniki sanitarnej. Od 1995 roku działa również w Polsce pod nazwą Geberit Sp. z o.o.. Jej siedziba w Polsce mieści się w Warszawie. Od 1999 roku przedsiębiorstwo notowane jest na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. TECHWIG – indeks giełdowy obejmujący spółki giełdowe zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii SiTECH (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych), notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii. Efektywność technologii medycznej – możliwość realizacji celu leczenia związanego z tą technologią, w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej.

  Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, FIDIC (fr: Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils en: International Federation of Consulting Engineers) to organizacja międzynarodowa założona w 1913 roku przez reprezentantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. Do jej celów należy definiowanie i popularyzacja standardów w branżach technologicznych, reprezentacja niezależnych inżynierów konsultantów na arenie międzynarodowej, podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie technologii. Przełączka pod Małą Kończystą (słow. Štrbina pod Malou Končistou) – przełączka znajdująca się w Grani Kończystej w słowackiej części Tatr Wysokich. Oddziela ona Igły nad Drągiem na północy od Małej Kończystej na południu. Na siodło Przełączki pod Małą Kończystą nie wiodą żadne znakowane szlaki turystyczne, jest ona dostępna jedynie dla taterników.

  Mała Kończysta (słow. Malá Končistá, niem. Kleine Končysta, Kleine Kontschista, węg. Kis-Koncsiszta) – wybitny szczyt o wysokości 2450 m n.p.m. w Grani Kończystej, w słowackich Tatrach Wysokich. Od Zmarzłego Szczytu masyw Małej Kończystej oddzielony jest Przełęczą koło Drąga, a od Pośredniej KończystejDziurawą Przełęczą.

  Stwolska Turnia (słow. Štôlska veža, niem. Mephistoturm, węg. Déli Koncsisztatorony) – turnia o wysokości 2463 m n.p.m. w Grani Kończystej, w słowackich Tatrach Wysokich. Od Pośredniej Kończystej oddzielona Rynicką Przełęczą, a od głównego wierzchołka KończystejStwolską Przełęczą Wyżnią.

  Artykuł zawiera zestawienie podstawowych interwałów. Interwały są ułożone w kolejności rosnącej od prymy czystej do kwintdecymy czystej. W pierwszej kolumnie znajdują się przykłady brzmienia poszczególnych interwałów. W drugiej znajduje się krótki opis zawierający informacje o rozmiarze (podanym w półtonach) interwału i jego przewrocie. Dziurawa Turniczka (słow. Kahulská vežička, niem. Helenenturm, węg. Heléntorony) – turnia znajdująca się w Grani Kończystej w słowackiej części Tatr Wysokich. Od południowego wierzchołka Małej Kończystej na północy oddzielona jest Dziurawą Przełęczą, a od Pośredniej Kończystej na południu oddziela ją Wyżnia Dziurawa Przełączka. Dziurawa Turniczka wyłączona jest z ruchu turystycznego i nie prowadzą na nią żadne szlaki.

  Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, ESPON (ang. European Spatial Planning Observation Network) - program badawczy dotyczący rozwoju przestrzennego Europy. Program jest finansowany ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Instytut Badań Fizykomedycznych, IBF – część Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic stanowiąca dział badawczo rozwojowy (R&D) firmy, z którym to współpracują specjaliści renomowanych instytucji naukowych oraz klinicznych . Część z nich skupiona jest w Radzie Naukowej , która zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowanych w IBF innowacyjnych technologii . Dotyczy to w szczególności modelu elektrycznej pracy serca SFHAM oraz systemu do magnetostymulacji MagneticUnit .

  Dodano: 19.04.2010. 16:12  


  Najnowsze