• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Debata o szczęśliwych związkach na Uniwersytecie Otwartym UW

  24.11.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Seksuolog, terapeutka małżeństw i rodzin czy etyk - m.in. tacy goście podczas debaty "Jak przechytrzyć Kupidyna, czyli recepta na udany związek", będą rozmawiać o funkcjonowaniu związków. Spotkanie odbędzie się 28 listopada na Uniwersytecie Warszawskim.

  W debacie wezmą udział: seksuolog prof. Zbigniew Izdebski, psycholog specjalizująca się w terapii małżeństw i rodzin prof. Barbara Tryjarska, wykładowca teologii rodziny i etyki o. Mirosław Pilśniak, pisarka Krystyna Kofta, piosenkarka Ewa Bem, a także aktor Artur Barciś.

   

  Jak informuje Uniwersytet Otwarty UW, zaproszeni goście spróbują m.in. odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki społeczno-ekonomiczne i psychologiczne sprzyjają satysfakcji ze związku i czy można dobrać odpowiedniego partnera do swojej osobowości.

  Uczestnicy debaty dowiedzą się także, czy prawdą jest, że kobiety poszukują mężczyzn na wzór ojca, a mężczyźni kobiet na wzór matki. Goście spotkania zastanowią się również nad tym, jak w obecnym świecie klasyfikowane są związki i z jakimi problemami muszą się zmagać. "Wspólnie postaramy się stworzyć receptę na szczęśliwy, długotrwały i mocny związek" - zapowiadają organizatorzy.

  Spotkanie organizowane przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się o godz. 18 w Auli budynku Starej Biblioteki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

  Zaproszonym gościom przed debatą można przesyłać pytania przez stronę www.uo.uw.edu.pl/debata

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Debata oksfordzka – rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy, oraz jej obrońcy Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Pochodzi z Uniwersytetu Oksford. Metaplan – metoda dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty. Dyskusję metodą metaplanu można przeprowadzić w dużej grupie lub w małych zespołach. Debata Lech Wałęsa – Alfred Miodowicz – telewizyjna debata między przewodniczącym OPZZ Alfredem Miodowiczem a Lechem Wałęsą. Debata odbyła się 30 listopada 1988 o godzinie 20:00 w siedzibie Telewizji Polskiej. Transmitowana była przez TVP1, według sondażu przeprowadzonego przez OBOP oglądało ją blisko 80% mieszkańców Warszawy. Tematem debaty były pluralizm związkowy i sytuacja polityczna w Polsce. Po transmisji 63% oglądających przyznało zwycięstwo Wałęsie. Oceniając debatę, Czesław Kiszczak stwierdził, że jej wynik zachwiał "dotychczasowym status quo na linii władza-opozycja". W debacie pojawiła się zapowiedź Okrągłego Stołu, choć sam okrągły stół, już gotowy, na dzień przed debatą rozłożono na części i wywieziono do magazynu Zakładów Wytwórczych Mebli Artystycznych w Henrykowie, która go wyprodukowała.

  Związek otwarty lub małżeństwo otwarte – związek lub małżeństwo, w którym partnerzy godzą się na utrzymywanie kontaktów seksualnych z innymi osobami. Narcyzm, autofetyszyzm to parafilia polegająca na kierowaniu całego libido na własną osobę, związane z doznawaniem satysfakcji seksualnej poprzez widok własnego ciała. Przejawem narcyzmu jest także autofilia - narcyzm skojarzony z ekshibicjonizmem, czyli osiąganie satysfakcji w wyniku podziwu okazywanego przez partnera lub grupę osób. Te wybitnie seksualne rodzaje narcyzmu należy odróżnić od narcyzmu "osobowościowego", gdyż mogą one, lecz wcale nie muszą być z nim związane.

  Małżeństwo osób tej samej płci w Kanadzie - związek małżeński dwóch osób tej samej płci uznawany przez prawo kanadyjskie za równoważny związkowi małżeńskiemu osób przeciwnej płci i pociągający za sobą te same skutki cywilnoprawne, łącznie z możliwością adopcji dzieci. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy Uniwersytecie Warszawskim. Został założony w lipcu 1916 roku.

  Stosunek masowy - to stosunek iloczynów mas atomowych danych pierwiastków przez ilość jaka znajduje się w danym związku chemicznym. Można go wyznaczyć, znając wzór związku chemicznego i masy atomowe pierwiastków wchodzących w skład tego związku. Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).

  Ukryta teoria osobowości to właściwe dla danej osoby wyobrażenie o związkach między cechami przewijające się w tworzeniu obrazów o innych ludziach. Teorię, bo związki między cechami przypominają teorię naukową, na podstawie jednych cech można przewidzieć inne. Osobowości, nasze osobiste teorię. Ukryte, bo stosujący tę teorię ludzie nie zdają sobie sprawy, że to robią, że oceniają. Teorie te można zbadać i ujawnić/ ukazać osobie badanej.

  Barbara Tryjarska (ur. 6 listopada 1947) − polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się uwarunkowaniami bliskości, intruzyjności i agresywności w parach małżeńskich oraz znaczeniem stylu więzi partnerów.

  Maria Beisert (ur. 15 czerwca 1951 w Poznaniu) - prawnik, psycholog, seksuolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Festiwale LGBT w Polsce organizowane są przez środowisko mniejszości seksualnych oraz organizacji społecznych wspierających ruch walki o prawa osób LGBT. Festiwale te obejmują cykle imprez artystycznych, spotkania dyskusyjne i warsztaty, a często również uliczne manifestacje. Wśród celów, które przyświecają takim imprezom, wymienia się m.in. walkę z homofobią i stereotypami, promowanie kultury różnorodności, wywoływanie debaty publicznej nad rolą LGBT w polskim społeczeństwie.

  Dodano: 24.11.2011. 00:11  


  Najnowsze