• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Debata rektorska o ekologii na UEK

  09.12.2009. 15:37
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  "Ekologia - szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorstw" to tytuł debaty rektorskiej, która odbędzie się 10 grudnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w ramach jubileuszu 85-lecia UEK. Jednym z medialnych patronów obchodów jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

  Jak informuje Piotr Bednarski z biura prasowego UEK, debata rektorska jest z jednej strony odpowiedzią środowiska akademickiego - specjalistów i ekspertów oraz studentów - na bieżące problemy kraju związane ze spodziewanymi zmianami klimatycznymi, z drugiej - komentarzem do kopenhaskiego szczytu klimatycznego, który odbywa się między 7 a 18 grudnia.

  W debacie naprzeciw siebie staną - Paweł Śliwiński, przedstawiciel polskiego oddziału Fundacji Bellona Europa oraz Stanisław Tokarski, wiceprezes firmy TAURON Polska Energia S.A. Uczestnicy będą poruszali kwestie klimatyczno-energetyczne oraz ich wpływ na sytuację polskich przedsiębiorstw. "Jak wynika z naszego rozeznania, to obecnie jedna z najważniejszych kwestii gospodarczych w Polsce" - wyjaśnia Bednarski.

  "Debaty Rektorskie odbywają się cyklicznie na naszym Uniwersytecie, a do uczestnictwa w nich zapraszamy wybitnych ekspertów - osoby mających wpływ na rzeczywistość społeczną i gospodarczą naszego kraju. Audytorium stanowić będą przedstawiciele biznesu, świata akademickiego i organizacji społecznych" - wyjaśnia przedstawiciel UEK.

  Obowiązuje wstęp wolny, jednak miejsca można rezerwować do środy (9 grudnia) pod numerem tel.(12) 293 54 19. Debata rozpocznie się o godz. 13.15 w sali 9 paw. Sportowo-Dydaktycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Debata oksfordzka – rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy, oraz jej obrońcy Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Pochodzi z Uniwersytetu Oksford. Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – powołana w 1989 organizacja pracodawców w Polsce, działająca w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Do czerwca 2010 działająca pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Do organizacji należy ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających około 4 milionów osób; ponad 85% z nich to firmy prywatne.

  Ekonomika przedsiębiorstw - nauka o zależnościach ekonomicznych zachodzących między poszczególnymi czynnikami potrzebnymi do wytwarzania dóbr i świadczenia usług oraz o zasadach organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwach. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) - organizacja typu think-and-do-tank, której misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

  Metaplan – metoda dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty. Dyskusję metodą metaplanu można przeprowadzić w dużej grupie lub w małych zespołach. Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa. Okręg przemysłowy (ang. industrial district) – obszar będący jednostką społeczną, której cechą charakteru jest swoista aktywność zarówno ludności, jak i przedsiębiorstw. Nie jest to przypadkowy zbiór przedsiębiorstw. Każde z nich zmierza do wyspecjalizowania się w jednej lub kilku fazach technologicznych. Dystrykt jako całość musi być innowacyjny.

  Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności – zespół ekspertów prawniczych „Solidarności”, w skład którego weszło ponad 100 specjalistów z różnych dziedzin prawa i 200 współpracowników z całej Polski. Powołane w Krakowie 17 stycznia 1981 roku obradowało w sądzie krakowskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakończyło pracę w 1992 roku. Przygotowało reformę prawa w Rzeczypospolitej opracowując kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw m.in. :

  Festiwale LGBT w Polsce organizowane są przez środowisko mniejszości seksualnych oraz organizacji społecznych wspierających ruch walki o prawa osób LGBT. Festiwale te obejmują cykle imprez artystycznych, spotkania dyskusyjne i warsztaty, a często również uliczne manifestacje. Wśród celów, które przyświecają takim imprezom, wymienia się m.in. walkę z homofobią i stereotypami, promowanie kultury różnorodności, wywoływanie debaty publicznej nad rolą LGBT w polskim społeczeństwie.

  Dodano: 09.12.2009. 15:37  


  Najnowsze