• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Debata z cyklu Czas muzeów? w Poznaniu

  13.03.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Muzeum jako organizacja pracy twórczej" - trzecia debata w ramach cyklu "Czas muzeów?", odbędzie się 15 marca w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

  Cykl organizuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) we współpracy z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Muzeum Archeologicznym.

  Debata "Czas muzeów?" jest istotnym instrumentem w pracy nad strategią rozwoju muzealnictwa w Polsce. Odbywa się na zasadach społecznie otwartego forum wymiany myśli i opinii. Integruje różne ośrodki naukowe i kulturotwórcze. Debata pełni również rolę efektywnej i nieuprzedzonej komunikacji między muzeum a jego publicznością.

  Każda konferencja w ramach debaty dotyczy roli, miejsca i funkcji muzeum w pewnej, założonej programowo, perspektywie. Pierwsza odbyła się 4 lipca 2011 r. w Krakowie i była poświęcona analizie zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego w kontekście kapitału społecznego. Kolejna konferencja, 21 października 2011 r. w Łodzi, dotyczyła związków między muzeum a środowiskiem lokalnym, zwłaszcza w kontekście dynamiki rozwoju.

  W czwartek referaty wprowadzające wygłoszą: prof. Wojciech Suchocki (dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu), Paweł Jaskanis (dyrektor Muzeum-Pałacu w Wilanowie), prof. Andrzej Wyrwa (dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Komentarze zaprezentują socjolog prof. Jacek Kurczewski i kulturoznawca prof. Jacek Sójka. Uczestników debaty przywita o godz. 11.00 dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Marzena Szmyt. Słowo wstępne wygłosi dr hab. Piotr Majewski, dyrektor NIMOZ.

  Dodatkowe informacje na temat spotkania oraz tezy mówców są dostępne na stronach NIMOZ: http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/czas-muzeow-2/muzeum-jako-organizacja-pracy-tworczej

  Spotkanie zatytułowane odbędzie się w godz. 11.00-15.00 w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27).

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – muzeum, którego historia sięga początków XX wieku. Oddziałami muzeum są Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. Muzeum co roku uczestniczy w Nocy Muzeów. Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) – muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury, założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, od 1950 nosi obecną nazwę; wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (nr 80) w 2005. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe - muzeum wojskowe zlokalizowane w Poznaniu, na Starym Rynku 9, w obrębie bloku zabudowy śródrynkowej. Jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

  Muzeum Komunikacji Miejskiej w Poznaniu – placówka muzealna zlokalizowana na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Muzeum Martyrologii Wielkopolan – muzeum martyrologiczne, zlokalizowane w Poznaniu, na terenie dawnego Fortu VII (Colomb) przy Alei Polskiej (część obiektu). Stanowi oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

  Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu – muzeum instrumentów muzycznych w Poznaniu, jedyne tego rodzaju i tej wielkości w Polsce, trzecie co do wielkości w Europie, mieści się na Starym Rynku w trzech zabytkowych kamienicach (w tym w Kamienicy Grodzickich). Jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - muzeum w Poznaniu, oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych zlokalizowane w budynku Odwachu na Starym Rynku 3.

  Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, jedna z największych kolekcji malarstwa w Polsce. Mieści się w Poznaniu przy ul. Marcinkowskiego 9. Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu – muzeum gromadzące szeroko rozumiane dzieła sztuki religijnej i przedmioty świadczące o duchowości człowieka. Jedna z najstarszych tego typu instytucji w kraju i jedna z pierwszych placówek muzealnych w Poznaniu.

  Muzeum Opactwa w Tyńcu (potocznie Muzeum Benedyktynów w Tyńcu) – jedno z krakowskich muzeów przyklasztornych. Zlokalizowane jest w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Muzeum posiada jedne z najcenniejszych zbiorów sakralnych w Polsce. Do najcenniejszych zbiorów muzealnych należą:

  Muzeum Sztuki w Łodzi – muzeum w Łodzi, którego główną osią programową jest badanie i prezentowanie sztuki awangardowej oraz progresywnych zjawisk artystycznych. Instytucja posiada trzy oddziały: ms1, ms2 oraz Muzeum Pałac Herbsta. Założone w 1930 r. jest jednym z najstarszych do dziś istniejącym muzeów, kolekcjonującym sztukę awangardową. W 1998 roku Muzeum Sztuki w Łodzi zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 53.

  Muzeum Instytutu Tarnogórskiego – muzeum funkcjonujące w ramach stowarzyszenia naukowego Instytut Tarnogórski i Muzeum w Tarnowskich Górach. Muzeum wirtualne, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum.

  Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu – muzeum zlokalizowane na terenie dawnych koszar sołackich. Salon Muzyczny - Muzeum Feliksa Nowowiejskiego - muzeum poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu, zlokalizowane w Poznaniu, przy Alei Wielkopolskiej 11.

  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (MOZK) – muzeum okręgowe w Kaliszu, wojewódzka instytucja kultury, założone w 1906 jako Muzeum Archeologiczne w Kaliszu, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (nr 38) w 1998; jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce, dokumentuje historię Kalisza i Kaliskiego (wschodniej Wielkopolski). Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie – najmłodsze muzeum w Szczecinie. Jedno z największych w Polsce muzeów o profilu technicznym.

  Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie – jedno z najstarszych muzeów w Polsce, otwarte w 1878. Jego początki sięgają roku 1801 i zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej, prezentowanych w jej puławskim muzeum. Z końcem XIX wieku zbiory przeniesiono do Krakowa.

  Dodano: 13.03.2012. 00:19  


  Najnowsze