• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Decyzja o przyszłości europejskiej fizyki zapadnie w Krakowie

  19.12.2011. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Krakowie rozpoczną się prace nad nową europejską strategią badań w dziedzinie fizyki cząstek - zdecydowała rada Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). We wrześniu 2012 roku w stolicy Małopolski odbędzie się sympozjum na ten temat. 

  Jak napisano w komunikacie CERN przesłanym PAP, europejscy fizycy oraz zaproszeni eksperci i politycy będą obradować w Krakowie w dniach 10-13 września.

  Rada CERN przyjęła europejską strategię badań w dziedzinie cząstek elementarnych w czerwcu 2006 r. z założeniem, że będzie ona uaktualniana w miarę rozwoju sytuacji mniej więcej do pięć lat.

  "W dziedzinie cząstek elementarnych badania trwają długo, dlatego wymagają długoterminowej wizji. W związku z tym, że LHC (Wielki Zderzacz Hadronów - przyp. PAP) pracuje dobrze i dostarcza wyników oraz w związku z obiecującymi nowościami w badaniach niezwiązanych z LHC, np. na temat oscylacji neutrin, przyszedł czas na zaplanowanie dalszej roli Europy w rozwoju fizyki cząstek" - wyjaśnił sekretarz naukowy grupy ds. europejskiej strategii w Radzie CERN Tatsuya Nakada.

  Krakowskie sympozjum będzie częścią działań, które CERN chce podjąć, aby uzyskać jak najlepsze efekty pracy zarówno europejskich naukowców, jak i ich kolegów spoza kontynentu. Europejska strategia badań ma być opracowana w taki sposób, aby była częścią globalnej całości.

  Strategia zostanie przyjęta w oparciu o opinie poszczególnych badaczy. Swoje stanowisko będą przedstawiali w Krakowie również ministrowie nauki państw członkowskich organizacji CERN, ponieważ to ze składek tych państw są w dużej mierze finansowane badania CERN. Pod uwagę będzie też brany punkt widzenia jednostek, które mogą skorzystać na badaniach, np. przedsiębiorstw. Przedstawiciele wszystkich tych grup zostaną zaproszeni na sympozjum, aby mogli zaprezentować swoje opinie.

  Następnie grupa ds. strategii stworzy projekt strategii, nad którym Rada CERN rozpocznie prace w marcu 2013 r. Latem 2013r. na specjalnym posiedzeniu w Brukseli strategia ma zostać przyjęta.

  PAP - Nauka w Polsce

  ula/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  LHCb (skrót ang. "Large Hadron Collider beauty") – detektor cząstek elementarnych przy genewskim Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN. Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) – ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Obecnie do organizacji należy dwadzieścia państw. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstekWielki Zderzacz Hadronów. TOTEM (ang. TOTal Elastic and diffractive cross section Measurement) – jeden z sześciu detektorów przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC).

  ALICE (ang. A Large Ion Collider Experiment) – jeden z sześciu detektorów przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Akcelerator zderzeniowy - urządzenie rozpędzające cząstki elementarne w przeciwnych kierunkach w dwóch tunelach, by zderzyły się i zużyły prawie całą porcję energii kinetycznej na wytworzenie nowych cząstek. Do najważniejszych działających należy Wielki Zderzacz Hadronów w CERN.

  LHC@home - projekt przetwarzania rozproszonego platformy BOINC. Jego celem jest umożliwienie dokładnej kalibracji akceleratora cząstek elementarnych, Large Hadron Collider (LHC), budowanego przez CERN w Genewie. CMS (ang. Compact Muon Solenoid) – detektor przy wybudowanym w CERN-ie Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), który posłuży m.in. do obserwacji mionów.

  ROOT - obiektowy szkielet aplikacji (ang. framework) wspomagający pisanie programów do analizy danych. Powstał w 1994 roku w laboratorium CERN na potrzeby analizy danych fizyki wysokich energii i jest od tego czasu stale rozwijany. ROOT zawiera: DESY (skrót od Deutsches Elektronen-Synchrotron – Niemiecki Synchrotron Elektronowy) – laboratorium fizyki i ośrodek badawczy zlokalizowane w Hamburgu. Także nazwa jednego z akceleratorów wybudowanych w tym laboratorium. DESY należy do największych europejskich ośrodków naukowych, posiada drugi co do wielkości w Europie (po CERN-ie) akcelerator cząstek.

  EuCARD (European Coordination for Accelerator Research & Development) jest projektem współfinansowanym przez Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej. Rozpoczął się 1 kwietnia 2009, obejmuje 37 partnerów z całej Europy, i jest koordynowany przez CERN.

  Jacek Prentki (ur. w 1920 roku w Lyonie, zm. 29 listopada 2009 roku w Genewie) - fizyk teoretyczny, badacz fizyki cząstek elementarnych, współzałożyciel Departamentu Fizyki Teoretycznej CERN, profesor Collège de France.

  Lista dyrektorów generalnych CERN: Dyrektorzy generalni CERN wybierani są na 5 lat. Okres ich urzędowania zaczyna się 1 stycznia. W latach 70 CERN posiadał dwóch dwóch współdyrektorów generalnych. EGEE (Enabling Grids for E-SciencE) to projekt udostępniania gridu zbudowanego na potrzeby eksperymentu w CERN dla szerszego grona naukowców.

  Physics Analysis Workstation (w skrócie PAW) – interaktywne narzędzie do analizy danych. Wyposażone we własny język skryptowy, umożliwia przede wszystkim graficzną prezentację i analizę wyników. PAW znajduje szerokie zastosowanie w fizyce wysokich energii. Program został stworzony w CERN-ie, w 1986 roku. Opracowano go z myślą o przetwarzaniu dużych ilości informacji. PAW jest zbudowany w oparciu o bibliotekę CERNLIB, którą stanowi pokaźna kolekcja procedur napisanych w Fortranie. LEP (z ang. Large Electron Positron Collider, Wielki Zderzacz Elektronowo-Pozytonowy) – akcelerator pracujący w CERN pod Genewą w latach 1989-2000. Znajdował się on w tunelu o obwodzie 27 km. Akcelerator po wybudowaniu w 1989 roku potrafił rozpędzić elektrony do energii 45 GeV, a pod koniec swojego działania do 104,6 GeV.

  OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus – Oscylacyjny Projekt z użyciem Emulsyjnego Rejestrującego Aparatu) – eksperyment fizyczny przeprowadzony w podziemnym laboratorium w Gran Sasso we Włoszech, z wykorzystaniem wiązki neutrin produkowanej w CERN przez tamtejszy Supersynchrotron Protonowy. Przeznaczony do badania zjawiska oscylacji neutrin, przede wszystkim do zaobserwowania zjawiska pojawiania się neutrin taonowych w wiązce złożonej początkowo z neutrin mionowych.

  Dodano: 19.12.2011. 08:04  


  Najnowsze