• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Diaspory i transformacja konfliktu - Konferencja zamykająca projekty Diaspeace i Infocon, Bruksela, Belgia

  15.12.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 16 do 18 grudnia 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Diaspory i transformacja konfliktu - Konferencja zamykająca projekty Diaspeace i Infocon".

  Zaprezentowane na niej zostaną wyniki projektów "Schematy, trendy i potencjał udziału w diasporze na duże odległości w kontekście konfliktu" (Diaspeace) oraz "Angażowanie społeczności ponadnarodowych - społeczne forum nt. konfliktu" (Infocon).

  Projekt Infocon był finansowany z użyciem instrumentów badawczych, by wspierać organizacje obywatelskie - takie organizacje brały udział także w programie Diaspeace. Ten fakt odzwierciedlony zostanie w programie wydarzenia oraz liście jego uczestników. Wśród nich oczekuje się naukowców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz ustawodawców.

  Celem projektu Diaspeace było zdobycie opartej na faktach i istotnej z politycznego punktu widzenia wiedzy o tym, jak diaspory wpływają na dynamikę konfliktu i pokoju w krajach, z których się wywodzą. Empirycznym punktem uwagi projektu był tzw. Róg Afryki - region, w którym dekady gwałtownych konfliktów spowodowały upadek państwowości i rozproszenie się ponad dwóch milionów ludzi.

  Ogólnym przedmiotem projektu Infocon było zyskanie lepszej wiedzy o tym, jak organizacje społeczne reprezentujące społeczności ponadnarodowe mogą pomóc w zapobieganiu konfliktom w Europie i na świecie oraz w rozwiązywaniu ich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Teorie konfliktu – teorie, według których w systemach społecznych istnieją napięcia i konflikty pomiędzy składającymi się na nie częściami. Istnieje wiele teorii konfliktu, jednakże ich cechą wspólną jest położenie nacisku na nierówność, która uznana jest za główną siłą napędową konfliktu. W teoriach konfliktu więc istotne jest uczynienie ośrodkiem uwagi zjawiska konfliktu społecznego. Wielu autorów używa określenia perspektywa. Służy ona określeniu pewnych koncepcji klasycznych( np. Marksa jako teoretyka klas walki klas), jak i koncepcji stworzonych w toku sporu z funkcjonalizmem. Konflikt może być rozumiany:

  Socjologia marksistowska to jedna z dyscyplin socjologii. Jest ona związana z teorią konfliktu, i koncentruje się na empirycznym badaniu społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów, marksistowskiej teorii klas.

  Wentyl bezpieczeństwa - istotne pojęcie dla teorii konfliktu społecznego. Instytucjonalny środek rozwiązywania konfliktów bez konieczności zmiany status quo grupy społecznej. Zapewnia przeniesienie negatywnych emocji i społecznych stosunków niezadowolenia z jakiejś grupy czy zjawiska na siebie, celem rozładowania agresji. Potrzeba jego istnienia wzrasta wraz ze wzrostem sztywności struktury społecznej.

  Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku.

  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności.

  Inne organizacje społeczne są wspomniane w kodeksowej definicji organizacji społecznych uregulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zalicza się do nich przede wszystkim stowarzyszenia działające na mocy Prawa o stowarzyszeniach. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego w pojęciu innych organizacji społecznych nie mieszczą się fundacje.

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Dodano: 15.12.2010. 16:17  


  Najnowsze