• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dielektryki 2013, Reading, Wlk. Brytania

  11.01.2013. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 12 kwietnia 2013 r. odbędzie się w Reading, Wlk. Brytania, wydarzenie pt. "Dielektryki 2013" (Dielectrics 2013).

  Dielektryk to materiał charakteryzujący się słabym przewodnictwem prądu elektrycznego, który wydajnie wspomaga pole elektrostatyczne. Dielektryki stanowią ważną klasę materiałów funkcjonalnych, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i rozwijaniu nowoczesnej elektrotechniki, elektroniki, fotoniki i informatyki. Od czasów pierwszego odkrycia materiałów dielektrycznych ponad sto lat temu, prowadzone są stale badania w tej dziedzinie. Jednak wiele podstawowych aspektów dielektryków nadal nie jest dobrze poznanych, a ich znaczenie często pozostaje niedostrzeżone.

  Wiele istotnych prac badawczych nad dielektrykami uległo rozproszeniu lub wchłonięciu przez dyscypliny "głównego nurtu", takie jak fizyka, chemia, elektrotechnika i materiałoznawstwo. Wraz z szybkim rozwojem elektroniki, fotoniki i nanotechnologii nastąpiło zdecydowane ożywienie zainteresowania dielektrykami.

  Wkład w konferencję wniosą fizycy, chemicy, materiałoznawcy, inżynierowie i technologowie. Celem wydarzenia jest zachęcenie do wymiany pomiędzy różnymi tematami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Elektroceramika - rodzaj materiału, który jest stosowany w elektrotechnice jako dielektryki bądź półprzewodniki. Materiał ten wykazuje dużą wytrzymałość, rezystywność elektryczną, odporność na wysokie temperatury oraz małą stratność elektryczną. Do elektroceramiki zalicza się porcelany. Materiałoznawstwo maszynowe – dziedzina materiałoznawstwa zajmująca się materiałami używanymi do budowy konstrukcji, urządzeń, maszyn i instalacji mechanicznych, energetycznych i elektrycznych. Dielektryki gazowe są to dielektryki w stanie gazowym. Są one wykorzystywane w układach izolacyjnych wielu urządzeń elektrycznych. Zwykle wypełniają znaczną część przestrzeni między ich elementami przewodzącymi. Nie mogą jednak pełnić roli konstrukcyjnej, dlatego współpracują z elementami izolacyjnymi wykonanymi z materiałów stałych.

  Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów konstrukcyjnych. Materiały funkcjonalne – materiały zmieniające kształt i właściwości fizyczne pod działaniem pól zewnętrznych:

  Właściwości materiałowe – cecha każdego materiału zdefiniowanego jako kompozycja chemiczna w określonych warunkach fizycznych. Zależnie od warunków fizycznych, wartości właściwości materiałowych dla pojedynczego materiału mogą być różne. Nie są to więc właściwości materiału takie, jak np. skład chemiczny. Nasiąkliwość wagowa w budownictwie – jest to właściwość fizyczna materiałów budowlanych, która określa się stosunkiem masy wody wchłoniętej przez materiał do masy tego materiału w stanie suchym, wyrażonym w procentach. Nasiąkliwość wagowa (nw) - wyraża się wzorem :

  Pawel Zhukowski – specjalista z zakresu informatyki, materiałoznawstwa elektrycznego i elektronicznego oraz techniki wysokich napięć. Od 2003 roku kierownik Katedry Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL. W latach 1996-1999 i 2002-2005 członek Senackiej Komisji ds. Nauki. Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Stosowane np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, tj. stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, wypełniający spoinę.

  Dodano: 11.01.2013. 15:17  


  Najnowsze