• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dni termalne w regionie Észak-Alföld, Debreczyn, Węgry

  07.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach od 15 do 16 kwietnia 2010 roku w węgierskim mieście Debreczyn odbędzie się wspólna konferencja zatytułowana "Dni termalne w regionie Észak-Alföld".

  Wydarzenie składa się z dwóch części - pierwsza obejmuje innowacje oraz wykorzystanie wód termalnych, natomiast druga zostanie poświęcona finansowanemu przez UE projektowi CLUSTHERM ("Środkowoeuropejski klaster badawczy w dziedzinie wód termalnych").

  "Konferencja na temat innowacji termalnych" odbędzie się podczas pierwszego dnia. Dzięki wydarzeniu będzie można uzyskać informacje na temat zagadnień geologicznych dotyczących regionu Észak-Alföld, zmian prawnych na Węgrzech w zakresie wykorzystania wód termalnych oraz programu Intelligent Energy Europe (Inteligentna Energia w Europie).

  Drugiego dnia nastąpi zamknięcie konferencji organizowanej w ramach projektu CLUSTHERM. Przedstawiciele regionów zaprezentują wyniki w zakresie wykorzystywania wód termalnych, wspólny plan działania oraz zalecenia dla decydentów na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Varmaland (isl. Ciepło Ziemi) - wieś w Islandii, ok. 100 km na północ od Reykjavíku. Znany jako ośrodek lokalnej turystyki oraz ekologicznej produkcji warzyw, roślin i kwiatów. Są one uprawiane w szklarniach, które korzystają z pobliskich źródeł termalnych i gejzerów. Energię geotermalną wykorzystuje się też jako źródło energii elektrycznej. W wsi występuje zjawisko dnia i nocy polarnej. Kopalina pospolita – jeden z dwóch rodzajów kopalin wyróżnianych przez obowiązującą do dnia 31 grudnia 2011 r. ustawę - Prawo geologiczne i górnicze. Art. 5 ust. 3 PGG z 1994 r. zaliczał do kopalin pospolitych wszystkie kopaliny, które nie stanowiły w myśl ustawy kopalin podstawowych. Kopaliną pospolitą była wyłącznie kopalina lądowa, w szczególności piaski inne niż piaski formierskie i szklarskie, żwiry oraz niektóre kopaliny stałe (bazalt, granit, piaskowiec, gabro itp.). W tym ostatnim przypadku Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 32, poz. 220) zaliczyła niektóre złoża kopalin stałych do kopalin podstawowych. Terma Bukowina Tatrzańska czyli Baseny Termalne w Bukowinie Tatrzańskiej to kompleks basenów zasilanych wodą ze źródeł termalnych.

  Eger (chorw. Jegar, pol. Jagier, niem. Erlau, tur. Eğri, łac. Agria, czes. Jager, słow. Jáger) – historyczne miasto (56,5 tys. mieszkańców w I 2011 r.) na Węgrzech, położone nad potokiem Eger, między Górami Bukowymi i górami Mátra. Stolica komitatu Heves. Znane przede wszystkim z wina Egri Bikavér oraz z obrony zamku przed Turkami. Uzdrowisko – źródła wód termalnych. Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Użytkowanie górnicze - prawo podmiotowe uprawniające do korzystania z przestrzeni w górotworze. Może być ustanowione przez Skarb Państwa, któremu przysługuje na zasadzie wyłączności własność górnicza, tj. własność złóż kopalin strategicznych, wód leczniczych, wód termalnych, solanek, a także własność części górotworu leżących poza granicami nieruchomości gruntowych. Teoretycznie można dopuścić ustanowienie użytkowania górniczego także do przestrzeni w nieruchomości gruntowej, np. do złoża piasku. W doktrynie nie rozstrzygnięto sporu, czy użytkowanie górnicze jest prawem rzeczowym. Treść użytkowania górniczego normują przepisy Prawa geologicznego i górniczego oraz umowa zawarta pomiędzy stronami. W części nieunormowanej przepisami, do użytkowania górniczego mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o dzierżawie. Ustanawiane jest w celu uprawnienia przedsiębiorcy górniczego do eksploatacji złóż kopalin. Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód.

  Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych. Fango - błoto zawierające składniki mineralne. Wydobywane jest z naturalnych źródeł termalnych. Fangiem może być też tuf bazaltowy.

  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.

  Dodano: 07.04.2010. 17:12  


  Najnowsze