• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dni Tischnerowskie po raz dziesiąty w kwietniu w Krakowie

  07.04.2010. 18:22
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wybitni myśliciele - laureat Nagrody Templetona w 2007 r. kanadyjski filozof prof. Charles Taylor oraz czeski socjolog ks. prof. Tomas Halik - będą gośćmi X Dni Tischnerowskich, które odbędą się w Krakowie w dniach 21-24 kwietnia.

  Celem imprezy jest upamiętnianie osoby i spuścizny ks. Józefa Tischnera oraz podejmowanie refleksji nad zagadnieniami, które go interesowały.

  Obydwaj zaproszeni myśliciele wezmą udział w dorocznej dyskusji "Jaskinia filozofów", która odbędzie się w największej sali wykładowej Krakowa - auli Auditorium Maximum UJ.

  Goście wygłoszą też wykłady. Prof. Halik będzie mówił na temat "Solidarność pielgrzymów - chrześcijaństwo na dziedzińcu pogan" w ramach cyklu Colloquia Tischneriana. Prof. Taylor wygłosi wykład "Epoka świecka. Diagnoza" na otwarcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Świat i wiara w godzinie przełomu", organizowanej w ramach Dni Tischnerowskich.

  Tradycyjnie już podczas Dni Tischnerowskich zostanie wręczona Nagroda Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera oraz Stypendium im. ks. Józefa Tischnera. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację tischnerowskiego "myślenia według wartości"; publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować "nieszczęsny dar wolności"; oraz inicjatyw duszpasterskich i społecznych, współtworzących "polski kształt dialogu".

  Nagroda jest przyznawana od 2001 r. W jury nagrody, któremu przewodniczy ks. Adam Boniecki, zasiadają: Jarosław Gowin, prof. Krzysztof Michalski, Łukasz Tischner, Henryk Woźniakowski i abp Józef Życiński. Jej laureatami są m.in. Aleksander Smolar, Władysław Stróżowski, Karol Tarnowski, Janina Ochojska-Okońska, Wiktor Osiatyński, Barbara Skarga, Ryszard Kapuściński, Stefan Swieżawski i Jan Nowak-Jeziorański.

  Podczas Dni Tischnerowskich odbędzie się także Spotkanie Filozoficzne Młodych oraz warsztaty filozoficzne dla młodzieży z udziałem o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego oraz prof. Karola Tarnowskiego. Zaplanowano też spektakl "Poeci Tischnera", z udziałem Ewy Kaim, Moniki Rasiewicz, Doroty Segdy, Grzegorza Mielczarka, Jacka Romanowskiego, Jerzego Treli i Grzegorza Turnaua, przygotowany w krakowskiej PWST.

  Organizatorami Dni Tischnerowskich są: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Uniwersytet Papieski w Krakowie, UJ, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie i Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi.

  Ks. Józef Tischner - znany i powszechnie lubiany kapłan, filozof i pisarz - zmarł 28 czerwca 2000 r. w Krakowie. Jest pochowany w Łopusznej na Podhalu, skąd pochodził.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zbigniew Stawrowski (ur. 1958) – filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii UKSW oraz Instytucie Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 1982 - 2000 uczeń i asystent ks. Józefa Tischnera. Współzałożyciel i wykładowca Collegium Civitas, współpracownik miesięcznika "Znak". Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera – hospicjum powołane do życia 7 listopada 2004 roku przez fundatora Adama Cieślę, aktualnego prezesa. Fundacja obejmuje kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną dzieci do lat 18. W roku 2009 sprawowało opiekę nad 49 dziećmi i ich rodzinami. Obecnie w hospicjum jest 41 podopiecznych. Jest najstarszym domowym hospicjum dla dzieci działającym na terenie Małopolski. Od kwietnia 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000203313). Mottem Fundacji są słowa jej patrona ks. prof. Józefa Tischnera: Miłość nas rozumie. Piotr Kłodkowski (ur. 20 stycznia 1964) - polski orientalista, dziennikarz i dyplomata, laureat Nagrody im. Beaty Pawlak (2004) i Nagrody im. księdza Józefa Tischnera (2006)

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej. Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – szkoła wyższa powstała w Krakowie w 1925 roku w wyniku wyodrębnienia się ze Szkoły Handlowej w Krakowie. Współtwórcami szkoły byli prof. Arnold Bolland (docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lwowskiej) oraz prof. Albin Żabiński. Szkoła ta dała początek dzisiejszemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Przez cały czas funkcjonowania szkoły pod ta nazwą (1925-1938) dyrekotrem szkoły był prof. Arnold Bolland.

  Jadwiga Emilewicz (ur. 1974) - politolog, absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowczyni w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz dyrektor Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Współzałożycielka, a obecnie członkini redakcji kwartalnika – „Pressje”. Stypendystka Oxford University. Kazimierz Z. Sowa (ur. 16 sierpnia 1942 w Krakowie) – polski socjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz profesor zwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Pracował również na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1977 – 1978), w rzeszowskiej filii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1985-1990; obecnie Szkoła Główna Handlowa), w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1983 – 2003; obecnie Uniwersytet Rzeszowski; w latach 1990 – 1996 rektor tej uczelni); oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera (2003 – 2005).

  Jacek Kloczkowski (ur. 1975) - doktor nauk politycznych (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz członek redakcji kwartalnika „Nowe Państwo”. Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę.

  Adam Łaszyn (ur. 1967) – biznesmen, prezes zarządów trzech warszawskich agencji public relations - Alert Media Communications, MeritumLab i Eskadra Publica. Specjalizuje się w strategii komunikowania, kontaktach z mediami i zarządzaniu komunikacją w sytuacjach kryzysowych . Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca PR na Uniwersytecie Warszawskim, w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie i innych uczelniach. Trener medialny i doradca w zakresie wizerunku szefów firm, osób publicznych i tzw. celebrities ze świata kultury, sztuki, sportu i polityki.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) – niepubliczna wyższa uczelnia z siedzibą w zamku suskim zwanym Małym Wawelem. Powstała w 2001 roku i prowadzi studia na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel, kanclerzem Maria Grzechynka. Wśród kadry dydaktyczno-naukowej są m.in. prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, prof. dr hab. Jan Rusek, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz (do 2011 roku, zmarł). Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Dodano: 07.04.2010. 18:22  


  Najnowsze