• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doktor honoris causa dla rektora Tel Aviv University

  11.11.2009. 14:22
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  13 listopada br. (piątek) o godz. 11:00 w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej (wyb. Wyspiańskiego 27, bud. A-1) odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Josephowi Klafterowi*, rektorowi Tel Aviv University.

  Nadanie tytułu DHC nastąpi podczas uroczystości obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej. W uroczystości udział wezmą m.in. prof. Yuriy Bobalo, rektor Politechniki Lwowskiej, prof. Romualdos Ginevičius, rektor Politechniki w Wilnie oraz współpracownicy prof. J. Klaftera z Europy i z Izraela.

  Prof. Joseph Klafter wygłosi wykład pt. "How strange is strange kinetics".

  W ramach uroczystości przewidziano również:

  promocje doktorów habilitowanych
  wręczenie odznaczeń i wyróżnień:
  - Medalu Komisji Edukacji Narodowej; Medal KEN to najwyższe w polskiej oświacie wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania;
  - Złotej Odznaki PWr z Brylantem; Uczelnia nadaje Odznakę szczególnie wyróżniającym się wieloletnim pracownikom Politechniki Wrocławskiej oraz innym osobom, które przyczyniły się do jej rozwoju;
  - Złotą Odznakę PWr otrzyma prof. Yuriy Rashkevych, prorektor Politechniki Lwowskiej; Uczelnia nadaje honorową Odznakę swym wieloletnim pracownikom oraz innym osobom, które przyczyniły się do jej rozwoju;
  - Specjalnej Nagrody Naukowej Rektora; nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe pracownikom naukowym PWr;
  - Nagrody Rektora dla wyróżnionych Absolwentów; nagroda dla najlepszego absolwenta każdego z wydziałów oraz dla najlepszego absolwenta uczelni.


  *absolwent Bar Ilan University w Izraelu, doktorat z chemii otrzymał w 1978r. w Tel Aviv University. Odbył dwuletni staż w Massachusetts Institute of Technology. W latach 1980-1987 pracował w Exxon Research and Engineering Company. W 1987r. powrócił do Tel Aviv University, a w 1998r. awansował na pozycję Chair Professor of Chemistry. Jako Visiting Profesor pracował na wielu renomowanych uczelniach: Columbia University, MIT, ETH Zurich, University of Freiburg, University Paris VI i Ecole Polytechnique. Prof. Klafter pełnił liczne funkcje w obszarze nauki i technologii, w tym kierownika Exact Sciences and Technology Section w Israel Science Foundation (1996-2002). Od 2001r. pełni funkcję reprezentanta Izraela w European Science Foundation, a od 2002r. przewodniczącego Academic Board of the Israel Science Foundation. Otrzymał wiele izraelskich, jak i międzynarodowych wyróżnień naukowych; wśród nich wymienić należy te najważniejsze: Alexander von Humboldt Fuondation Prize (1996), Weizmann Prize for Science (1999), Kolthoff Award of the Technion (2003), Rothschild Prize in Chemistry (2004) oraz Israel Chemical Society Prize (2005). 1.10.2009 został wybrany do pełnienia godności rektora Tel Aviv University (President Tel Aviv University). Prof. Klafter jest światowym liderem w zakresie analizy i modelowania dynamiki fizycznych, chemicznych i biologicznych układów złożonych. Przyczynił się do zrewidowania fizycznego modelu dynamiki zbudowanego dokładnie sto lat temu przez takich gigantów fizyki jak np. Albert Einstein (Bern) czy Marian Smoluchowski (Lwów). Od 1994 współpracuje z Centrum Steinhausa Politechniki Wrocławskiej. Odwiedził kilkakrotnie Wrocław i brał czynny udział w konferencjach zorganizowanych przez Centrum Steinhausa PWr w latach 1995-2008. W wyniku tych kontaktów naukowych z grupą prof. J. Klaftera lista prac, jakie powstały we Wrocławiu liczy już ponad 30 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej - akademicki zespół śpiewaczy działający przy Politechnice Wrocławskiej, powołany do istnienia przez studentów i profesorów Politechniki Lwowskiej, w 1946 roku we Wrocławiu. W ciągłości istnienia chóru, w latach: 1951-1958, nastąpiła przerwa. Zespół jest agendą studencką Politechniki Wrocławskiej. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 2002 roku. Wydział został powołany w wyniku wydzielenia Instytutu Techniki Mikrosystemów (dawniej: Instytut Technologii Elektronowej) z Wydziału Elektroniki.
  Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A+". Żak (Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak") - Pismo studenckie. Ukazuje się od października 1999 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej i sporadycznie innych wrocławskich uczelni.

  Zygmunt Szparkowski (ur. 26 listopada 1902 w Nasielsku, zm. 8 lipca 1988 we Wrocławiu) - polski inżynier, automatyk i informatyk, współtwórca polskiej automatyki oraz Wydziału Łączności (1951/1952, 1956 – 1960) i Wydziału Elektroniki. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podczas studiów związany z korporacją Coronia (pełnił m.in. funkcję oldermana) . W 1939 naczelnik wydziału w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. W 1945 organizował łączność na Dolnym Śląsku. Od 1950 profesor Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie zorganizował Katedrę Teletechniki, przekształconą w 1956 w pierwszą w Polsce Katedrę Telemechaniki i Automatyki. W latach 1952 – 1955 prorektor, a w latach 1960 – 1969 rektor Politechniki Wrocławskiej. Doctor honoris causa Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Henryk Kasprzak (ur. 1947 w Kędzierzynie) – polski fizyk. Prof. dr hab. inż. Kierownik grupy Optyki Fizjologicznej w Instytucie Fizyki, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

  Jerzy Rużyłło (ur. 27 czerwca 1947) – prof. dr hab. inż. elektronik, absolwent i były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, od 1984 roku pracuje w Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych, obecnie jako Distinguished Professor of Electrical Engineering oraz Professor of Materials Science and Engineering, ekspert w dziedzinie mikro i nanotechnologii materiałów i przyrządów półprzewodnikowych, prowadzi Semiconductor SurfaceProcessing and Characterization Laboratory w Pennsylvania State University; twórca i autor portalu półprzewodnikowego semi1source.com, członek honorowy (ang. Fellow) IEEE oraz Electrochemical Society, gdzie pełni szereg kierowniczych funkcji. Wydział Elektroniki (W-4) Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, powstała 28 września 1968 roku. Wcześniej istniał jako Wydział Łączności, który to w 1952 roku został wydzielony z Wydziału Elektrycznego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 198 osób ze stopniami i tytułami naukowymi, w tym:

  Jan Kosendiak (ur. 1953 we Wrocławiu) – inżynier informatyk (absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej), doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, autor ponad 50 prac naukowych i metodyczno-naukowych opublikowanych w sześciu krajach. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Bielawie (ZOD PWr w Bielawie) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Bielawie, powstał 2006 roku, będący najmłodszą tego typu placówką tej wrocławskiej uczelni. Powstał on z inicjatywy władz politechniki we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi: powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy miejskiej Bielawa. Kształci studentów na jednym podstawowym kierunku: energetyka o specjalnościach: energetyka cieplna i jądrowa oraz energetyka komunalna energetyka komunalna na studiach niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, a absolwentom studiów inżynierskich (3,5-letnich), przysługuje prawo do uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich uzupełniających.

  Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej - jeden z trzech instytutów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

  Władysław Tumkiewicz (ur. 1922 w Wilnie, zm. 1977 we Wrocławiu) – polski rzeźbiarz, absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Jerzy Kalisiak (ur. 1942, zm. 14 stycznia 2009) – polski ekonomista, profesor doktor habilitowany, współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University. Od 1996 r., doctor honoris causa Thames Valley University, a od 2005 r. Oxford Brookes University. Edward Włodzimierz Mielcarzewicz (ur. 22 października 1924 w Starym Sączu, zm. 8 października 2013 we Wrocławiu) – polski specjalista w zakresie inżynierii usuwania ścieków, prof. zw. dr hab. inż., wykładowca Politechniki Wrocławskiej, publicysta.

  Prof. inż. Antoni Biegus jest pracownikiem naukowym Katedry Konstrukcji Metalowych Politechniki Wrocławskiej. Jest z nią związany jest od 1971 roku, kiedy to ukończył studia budowlane i uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Wydział Chemiczny (W-3) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w sierpniu 1945 roku jako Wydział Chemii Technicznej. W 1947 roku wydział stał się Oddziałem Chemii Technicznej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (wspólnym Uniwersytetu i Politechniki). W 1957 roku oddział został ponownie przekształcony w wydział. Przyjął on nazwę, którą nosi do dziś. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".

  Andrzej Ziemiański (ur. 17 lutego 1960 we Wrocławiu) – polski pisarz science fiction i fantasy, z zawodu architekt. W roku 1983 ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1984–1985 pracował w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, zaś od 1985 do 2005 w Instytucie Budownictwa Rolniczego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Oprócz pisania, prowadzi zajęcia dla studentów z creative writing w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W Internecie posługuje się pseudonimem GIN.

  Dodano: 11.11.2009. 14:22  


  Najnowsze