• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dokumenty z podpisami polskich królów na wystawie

  30.12.2009. 17:17
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  18 dokumentów, na których widnieją podpisy m.in. królów Stefana Batorego i Zygmunta Starego, wróciło z trwającej dwa lata gruntownej konserwacji do muzeum miejskiego w Żywcu. Można je teraz oglądać na wystawie "Nasze dziedzictwo - kolekcja najstarszych dokumentów ze zbiorów muzeum miejskiego w Żywcu".

  "Wystawa jest zwieńczeniem projektu konserwatorskiego, który sfinansowało ministerstwo kultury i żywieckie muzeum. Jego celem było właściwe zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów, pochodzących z XVI, XVII i XVIII wieku" - powiedział rzecznik magistratu w Żywcu Tomasz Terteka.

  Na wystawie można obejrzeć przede wszystkim przywileje wystawione przez właścicieli miasta Żywca - Komorowskich (1467-1624) i Wielopolskich (1676-1838) - oraz dokumenty wydane przez królów polskich: Stefana Batorego, Zygmunta Starego oraz królową Konstancję i Jana Kazimierza Wazę. Wazowie posiadali Żywiec w latach 1624-1672. Najstarszy z dokumentów został wystawiony w 1537 roku przez braci Jana i Wawrzyńca Komorowskich. Wśród dokumentów przeważają nadania na rzecz miasta i mieszczan, a także statuty cechów rzemieślniczych.

  Rzecznik powiedział, że unikatowe dokumenty zostały poddane konserwacji na tak dużą skalę po raz pierwszy. Ponadto zostały wykonane mikrofilmy pergaminów oraz kopie najważniejszych dokumentów, które staną się częścią stałej ekspozycji muzeum. Posłużą również jako pomoc naukowa w czasie spotkań muzealnych.

  Wystawa będzie czynna do 14 lutego 2010 roku.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Miejskie w Żywcu – muzeum położone w Żywcu. Placówka od 2005 roku ma swoją siedzibę w gmachu Starego Zamku. Metoda dokumentów osobistych − metoda oparta na analizie wszelkich dokumentów osobistych. Źródłem danych do analizy socjologicznej mogą być: listy, autobiografie, pamiętniki, dzienniki, notatki, rysunki, fotografie, ustne opowiadania,, czyli różnego rodzaju dokumenty osobiste. Najczęściej są to dokumenty opisujące historie życia, dokumenty biograficzne. Dlatego metodę wykorzystującą dane w postaci dokumentów osobistych nazywamy metodą biograficzną lub autobiograficzną. Inne jej określenia to: metoda dokumentów osobistych, psychobiograficzna, metoda historii życia, dróg życiowych, metoda trajektorii, metoda pamiętnikarska, metoda historii mówionych. Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny w Żywcu – muzeum położone w Żywcu. Mieści się w poniemieckim schronie przeciwlotniczym (Luftschutz Räume), pochodzącym z 1944 roku.

  Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować. Muzeum Polskie w Ameryce jest jednym z najstarszych muzeów etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Zostało założone w 1935 jako "Muzeum i Archiwa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko - Katolickiego w Ameryce" przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie. Muzeum mieści się na terenie tzw.Starego Trójkąta Polonijnego tworzonego przez ulice Milwaukee, Ashland i Division, w samym sercu pierwszej polskiej dzielnicy w Chicago. Celem działania placówki jest szerzenie wiedzy o polskiej historii, kulturze i sztuce oraz gromadzenie najcenniejszych elementów polskiego dorobku kulturalnego, dokumentów oraz pamiątek.

  Biblioteka Baworowskich – XVII-wieczny pałac rodziny Baworowskich we Lwowie, w którym w XIX wieku powstała prywatna Biblioteka Baworowskich. Była jedną z największych polskich bibliotek, z tysiącami książek, rękopisów i dokumentów historycznych. Obecnie mająca charakter muzeum. Była ważnym warsztatem pracy dla polonistów i historyków. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" jest regionalną biblioteką cyfrową, która powstała w 2008 roku. Funkcjonuje jako centralna biblioteka województwa zachodniopomorskiego umożliwiająca publikację dokumentów cyfrowych wszystkim instytucjom kultury, nauki i edukacji w regionie. Celem ZBC "Pomerania" jest zabezpieczenie cennych dokumentów znajdujących się w posiadaniu tych instytucji, zapewnienie swobodnego dostępu do zbiorów stanowiących dziedzictwo narodowe i kulturowe oraz dorobek naukowy regionu.

  Acta Tomiciana – obszerny zbiór dokumentów źródłowych i akt urzędowych, zwłaszcza dokumentów i korespondencji kancelarii królewskiej zebranych przez historyka i sekretarza kancelarii Stanisława Górskiego (ok. 1497-1572). Powstały one za panowania Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta, przede wszystkim w okresie urzędowania podkanclerzego Piotra Tomickiego, od którego nazwiska pochodzi ich nazwa, przydana zbiorowi w XVIII wieku. Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie (kasz. Kaszëbsko-Pòmòrsczé Mùzeùm) - muzeum założone w 1913 przez Aleksandra Majkowskiego przy dzisiejszej ulicy Bohaterów Monte Casino 22 i istniejące do 1914. Na budynku znajduje się tablica pamiątkowa . Jego tradycje kontynuuje dzisiejsze Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które posiada kolekcję dokumentów związanych z powstaniem muzeum w Sopocie . Podczas XIV Zjazdu Kaszubów zaprezentowano wystawę "Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie a Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie".

  Muzeum Regionalne w Lubartowie – oddział Muzeum Lubelskiego, mieści się w XIX-wiecznym dworku. Statut otrzymało w 1966 r., a w 1970 zostało udostępnione społeczeństwu. W 1990 r. po remoncie budynku zainaugurowało ponownie działalność wystawienniczą. Od tego czasu zorganizowano tu wiele wystaw czasowych prezentujących zbiory własne, a także wypożyczone z innych muzeów, również prace młodych lubartowskich twórców: malarzy, rzeźbiarzy, fotografów itp. Terenem działania muzeum jest powiat lubartowski. Placówka ma ponad 2500 eksponatów z takich dziedzin, jak: etnografia, historia, numizmatyka, archeologia. Wystawa stała "Z dziejów Lubartowa" prezentuje m.in. kopie dokumentów dotyczące najstarszych dziejów miasta (m.in. przywileju lokacyjnego). Ciekawostką wystawy jest zbiór zdjęć dawnego Lubartowa oraz wyroby lubartowskiej fajansarni z lat 1840-1850.

  Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – samorządowe, gromadzące wszelkiego rodzaju pamiątki z zakresu "tradycji niepodległościowych", przede wszystkim z Łodzi, regionu łódzkiego oraz wybiórczo Polski. Jego oddział "Radogoszcz" specjalizuje się w dziejach okupacji niemieckiej 1939–1945 w Łodzi i okręgu łódzkim. Jako spadkobierca Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi (1959–1990) posiada unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i sztuk pięknych (obrazy, rzeźby, grafiki) z okresu PRL-u, z tego miasta i regionu.

  Dyplomatyka (od gr. diplōma, a to z łac. diploma = podwójnie złożony) – nauka badająca dokumenty od strony krytyki naukowej, czyli określająca przydatność zachowanych dokumentów do badań historycznych. Pozwala m.in. wykryć falsyfikaty oraz ustalić procedury prawne i administracyjno-kancelaryjne stosowane przy powstawaniu dokumentów. Parafowanie to poświadczenie dokumentu skróconą postacią podpisu (czyli parafką). Parafowanie stosuje się np. do kopii dokumentów, dokumentów roboczych, dokumentów o mniejszym znaczeniu, oraz dokumentów wymagających zatwierdzenia. Stąd w znaczeniu prawniczym parafowanie to takie podpisanie umowy, które nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych, a jedynie oznacza zgodność i dobrą wolę stron przed podpisaniem dokumentu końcowego. Parafa nie jest pojęciem zdefiniowanym w polskim prawie choć istnieje w orzecznictwie.

  Ulica Kopernika - ulica w Żywcu, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 945. Biegnie od skrzyżowania z ulicą Komorowskich i ul. Witosa do granicy miasta z wsią Świnna. Dom Historii Europejskiej to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. Celem powstania Domu Historii Europejskiej jako instytucji kulturalnej i muzeum jest wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi służących promowaniu lepszego zrozumienia historii Europy i integracji europejskiej przez ekspozycję stałą oraz ekspozycje czasowe i objazdowe, kolekcję obiektów i dokumentów, programy edukacyjne, imprezy kulturalne i publikacje, jak również szeroki zasób treści dostępnych online. Dom Historii Europejskiej będzie znajdował się w Brukseli, w sąsiedztwie instytucji europejskich.

  Muzeum Opactwa w Tyńcu (potocznie Muzeum Benedyktynów w Tyńcu) – jedno z krakowskich muzeów przyklasztornych. Zlokalizowane jest w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Muzeum posiada jedne z najcenniejszych zbiorów sakralnych w Polsce. Do najcenniejszych zbiorów muzealnych należą:

  Dodano: 30.12.2009. 17:17  


  Najnowsze