• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dom, migracja i miasto - nowe relacje, nowe metodologie, Linköping, Szwecja

  19.07.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-10 sierpnia 2010 r. w Linköping, Szwecja, odbędzie się konferencja pt. "Dom, migracja i miasto - nowe relacje, nowe metodologie".

  Wraz ze wzrostem liczby badań skupiających się na migracji jako społecznym, politycznym, kulturowym i materialnym procesie pojawiła się świadomość, że to zagadnienie ma istotne znaczenie dla społecznego i kulturowego znaczenia domu i przynależności.

  Migracja przynosi zmianę materialną w miejscach i lokalizacjach, które przekształcają pojęcie tożsamości, indywidualnej ekspresji i przynależności. W wyniku przenoszenia się ludzi, miasta, domy i okolice zostają na nowo opowiedziane poprzez historie migrantów, zdjęcia, muzykę, sztukę i filmy. Dotyczy to zwłaszcza miast. Jako miejsce pochodzenia i (ponownego) osiedlenia się stają się one kluczowe dla doświadczenia "domu" przez migrantów.

  Wydarzenie będzie okazją do połączenia aspektów społecznego, przestrzennego, materialnego i technologicznego migracji - do rozważenia tożsamości i doświadczeń migranta związanych z domem i miastem oraz pejzażem materialnym, słuchowym i wizualnym mobilności i przenoszenia się.

  Relacje - szeroko pojmowane jako opowieści, pamiętniki, mity, zdjęcia, muzyka, filmy, obrazy medialne i przedstawienia zmiany miejsca - zostaną tematycznie obrane za analityczny punkt wyjścia dla nowych badań naukowych nad migracją. Dyskusje toczyć się będą wokół kilku wymiarów, które stanowią nieodłączną część tych relacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Linköping – miasto w Szwecji, stolica regionu administracyjnego Östergötland, nad rzeką Stångån. Miasto liczy 97 428 mieszkańców a gmina Linköping, około 141 863 (2008). Linköping jest siódmym co do wielkości miastem w Szwecji. Linköping to także siedziba diecezji Linköping (kościół szwedzki). Linköping – miasto w Szwecji, stolica regionu administracyjnego Östergötland, nad rzeką Stångån. Miasto liczy 104 232 (2010) mieszkańców a gmina Linköping, około 149 906 (2013). Linköping jest siódmym co do wielkości miastem w Szwecji. Linköping to także siedziba diecezji Linköping (kościół szwedzki). Teatr alternatywny (zwany także: awangardowy, eksperymentalny, laboratoryjny, niezależny, obrzeży, offowy, otwarty, podziemny, studyjny) to teatr poszukujący nowych środków wyrazu w sztuce aktorskiej lub w materii scenicznej, kreujący nowe układy przestrzenne, nowe metody pracy i nowe relacje między aktorem a publicznością.

  Pedagogika miejsca - perspektywa teoretyczna badań nad edukacją, opisująca dialektyczną relację "człowiek–przestrzeń/miejsce", jako znaczącą dla procesów uczenia się i rozwoju; także tworzenia się biografii/tożsamości ludzkich, relacji społecznych/kapitału społecznego, wspólnot/ruchów społecznych. Uniwersytet Linköping (szw. Linköpings universitet) – szwedzki uniwersytet w Linköping. Jego początki sięgają lat sześćdziesiątych, ale miano uniwersytetu uzyskał dopiero w 1975 roku. Uniwersytet Linköping ma trzy kampusy. Kampus Valla, położony w Linköping, jest największy. W Linköping jest także kampus "amerykański" (US to szwedzki skrót od Szpitala Uniwersyteckiego). W sąsiedniej miejscowości Norrköping jest trzeci kampus: kampus Norrköping. Uniwersytet miał w 2007 roku 26757 studentów, doktorantów i 3500 pracowników.

  Katedra w Linköping (szw. Linköpings domkyrka) – kościół katedralny w Linköpingu położony jest w centrum miasta przy ulicy noszącej wezwanie jego patrona, św. Piotra (szw. S:t Persgatan), naprzeciwko dawnego pałacu biskupów a obecnie zamku w Linköping (szw. Linköpings slott). Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach:

  Alienacja (wyobcowanie) (łac. alienus, alienum - obcy, cudzy) - poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych (postindustrialnych) oraz dla sytuacji migracji zarobkowej. Nie-miejsca (non-lieux, non-places) – termin stworzony przez francuskiego etnologa i antropologa kulturowego, Marca Augé, wyznaczający cechy będące odwrotnością właściwości miejsca. Nie-miejsca to przestrzeń niczyja (nie ze względu na brak właściciela, ale na brak emocjonalnego powiązania jej z ludźmi). To nie tylko przestrzeń rozumiana jako zaprzeczenie miejsca, ale też zawiera w sobie relacje społeczne i stosunek, sposób patrzenia człowieka na dane nie-miejsce w relacji z percepcją miejsca.

  Dodano: 19.07.2010. 19:12  


  Najnowsze