• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doroczna konferencja IOP nt. fizyki plazmy, Windermere, Wlk. Brytania

  03.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 29 marca-1 kwietnia 2010 r. w Windermere, Wlk. Brytania, odbędzie się 37. doroczna konferencja Instytutu Fizyki (IOP) nt. fizyki plazmy.

  Wydarzenie będzie okazją do spotkania i przedyskutowania pomysłów oraz ostatnich osiągnięć przez fizyków zajmujących się plazmą w takich dziedzinach jak fuzja magnetyczna i inercyjna, plazmy wysokiej energii i gęstości, plazmy laserowe, astrofizyka, plazmy niskich temperatur oraz plazmy technologiczne i pyliste.

  Centralnym tematem konferencji będą postępy i osiągnięcia doktorantów i naukowców ze stopniem doktora pracujących nad różnymi aspektami fizyki plazmy. Organizatorzy zachęcają doktorantów i naukowców do udziału i prezentacji swoich prac.

  Organizatorem konferencji, w imieniu Instytutu Fizyki, jest Grupa Technologiczna ds. Plazmy przy Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Elektroniki Uniwersytetu w Liverpoolu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polywell ("wielostudnia") jest pomysłem na uwięzienie plazmy, który łączy elementy jej magnetycznego i inercyjnego elektrostatycznego uwięzienia, z ostatecznym celem uzyskania energii z reakcji kontrolowanej syntezy termojądrowej. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Skurcz zeta jest rodzajem skurczu plazmy, układem, w którym plazma poddana działaniu prądu elektrycznego deformuje się i kurczy pod wpływem własnego pola magnetycznego. Z początku zjawisko określano po prostu mianem skurczu plazmy lub skurczu Bennetta, ale wprowadzenie pojęcia skurczu teta spowodowało potrzebę doprecyzowania.

  Gersz I. Budker (ur. 1 maja 1918 w Murafie, zm. 4 lipca 1977 w Nowosybirsku) – rosyjski fizyk. Autor prac dotyczących teorii reaktorów jądrowych, kontrolowanych reakcji termojądrowych, akceleratorów cząstek naładowanych oraz fizyki plazmy. W 1956 roku stworzył ideę wiązek przeciwbieżnych, która stała się podstawą budowy nowoczesnych akceleratorów. Był dyrektorem Instytutu Fizyki Jądrowej Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR. Hannes Olof Gösta Alfvén (ur. 30 maja 1908 w Norrköping, zm. 2 kwietnia 1995 w Djursholm) – fizyk i astrofizyk szwedzki, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1970 za badania w zakresie magnetohydrodynamiki i ich zastosowanie do fizyki plazmy.

  Liczba Alfvéna, liczba Macha magnetyczna – w dynamice plazmy bezwymiarowy parametr równy stosunkowi prędkości makroskopowej do prędkości Alfvéna plazmy. Diwertor – urządzenie do oczyszczania plazmy z domieszek stanowiące zwykle część tokamaków. Składa się z kilku soczewek magnetycznych o przeciwsobnych polach wychwytujących niepożądane jony. Do wychwytu do chodzi na krawędzi sznura plazmy, a przechwycone jony są odprowadzane na zewnątrz urządzenia.

  Anthony L. Peratt jest amerykańskim fizykiem, który najbardziej udzielał się w badaniach nad fizyką plazmy, fuzją nuklearną oraz w monitoringu broni jądrowej. Fizyka plazmy - to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem i nauką o plazmie (rozrzedzonych gazach zjonizowanych) i zjawiskach z nią spokrewnionych.

  ALICE (Adiabatic Low-Energy Injection and Capture Experiment) – urządzenie do wytwarzania plazmy działające w latach 60. XX wieku w amerykańskim Lawrence Radiation Laboratory (obecnie Lawrence Livermore National Laboratory). Badano nim możliwość tworzenia i podtrzymywania plazmy poprzez iniekcję wiązki neutralnej w pułapkę magnetyczną.[1]

  Alfa — radzieckie urządzenie toroidalne do badania plazmy, zbudowane w Leningradzie w latach 60. XX wieku przez Instytut Badawczy Przyrządów Elektrofizycznych i Leningradzki Insytut Fizyki i Techniki. Uzyskiwano w niej plazmę o gęstości do 10 cząstek/cm³.

  Poker Flat Research Range (PFRR) − poligon rakietowy rakiet sondażowych należący od 1968 do Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Alaska Fairbanks. Największy na świecie lądowy poligon rakietowy zajmujący 20,77 km². Położony około 50 km na północny-wschód od miasta Fairbanks. Obsługiwany przez NASA na podstawie umowy z Wallops Flight Facility. Od momentu powstania współpracujący i finansowany przez Defense Threat Reduction Agency i jej poprzedniczkę, Defense Nuclear Agency (DNA). Wśród użytkowników ośrodka są: Naval Research Laboratory (NRL), Laboratorium Geofizyki Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (AFGL), liczne uniwersytety i instytuty naukowe. Wystrzelono z niego ponad 1500 rakiet meteorologicznych i ponad 236 rakiet sondażowych do badań zórz polarnych, fizyki plazmy, powłoki ozonowej, wiatru słonecznego, Magnetosfery, promieniowania ultrafioletowego. Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego (IF UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 3 katedry, 1 zakład i 8 pracowni naukowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z spektroskopią atomową, fizyką plazmy i astrofizyką, strukturą elektronowa i atomową fazy skondensowanej, fizyką teoretyczną, biofizyką oraz dydaktyką fizyki. Instytut oferuje studia na kierunku fizyka. Aktualnie w instytucie kształci się studentów w trybie dziennym na studiach I (licencjat lub inzynier), II (mgr) i III (dr) stopnia oraz na studiach podyplomowych. Jego kadrę naukową tworzy 24 pracowników: 4 profesorów, 5 doktorów habilitowanych, 14 doktorów i 1 magister, zatrudnia też 5 pracowników naukowo-technicznych . Siedzibą instytutu jest Gmach Główny Uniwersytetu Opolskiego położony przy ulicy Oleskiej w Opolu, powstały w latach 50. XX wieku.

  W fizyce plazmon stanowi kwant oscylacji plazmy. Plazmon jest kwazicząstką wynikającą z kwantowania oscylacji plazmy tak samo jak fotony i fononykwantami odpowiednio elektromagnetycznych i mechanicznych drgań (chociaż foton jest cząstką elementarną, a nie kwazicząstką). Tak więc plazmony są wspólnymi oscylacjami gęstości gazu swobodnych elektronów, na przykład przy częstościach optycznych. Plazmony mogą oddziaływać z fotonami tworząc inną kwazicząstkę zwaną polarytonem. Natrysk plazmowy – metoda pokrywania materiałów (najczęściej powierzchni metali) warstwami o różnorakich właściwościach wykorzystującą wysoką temperaturę strumienia plazmy niskotemperaturowej.

  Inercyjne uwięzienie elektrostatyczne plazmy (skrót ang. IEC) to koncepcja polegająca na uwięzieniu plazmy przy użyciu pola elektrostatycznego. Pole to przyspiesza naładowane cząstki (jony albo elektrony) promieniście do wewnątrz, zwykle w geometrii sferycznej, ale niekiedy w cylindrycznej. Jony mogą być więzione przy użyciu IEC aby uzyskać kontrolowaną syntezę termojądrową w fuzorach i reaktorach typu polywell.

  Dodano: 03.03.2010. 17:12  


  Najnowsze