• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doroczna konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Geriatrycznej 2013, Kopenhaga, Dania

  31.05.2013. 19:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24-26 października 2013 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się "Doroczna konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Geriatrycznej 2013" (International Society of Geriatric Oncology Annual Conference 2013).

  Prace badawcze nad występowaniem nowotworów w populacji osób starszych zyskują na znaczeniu wraz ze starzeniem się Europejczyków. Celem konferencji jest zgromadzenie międzynarodowych ekspertów w onkologii geriatrycznej, aby zaprezentować najnowsze wyniki badań opartych na faktach dotyczących opieki nad osobami starszymi cierpiącymi na nowotwory.

  W czasie serii sesji plenarnych i warsztatów uczestnicy będą mogli śledzić rozmaite sesje dyskusyjne poświęcone takim tematom jak guzy lite u osób starszych, opieka wspomagająca, wsparcie i zagadnienia społeczno-gospodarcze. Aktywni przedstawiciele z całego spektrum społeczności geriatrycznej zapoznają się z doświadczeniami kolegów i zaprezentują wyniki własnych, najnowszych prac badawczych.

  Sympozjum ma zgromadzić naukowców, klinicystów onkologicznych, geriatrów, radiologów, psychologów, dietetyków i pielęgniarki w celu nawiązywania kontaktów, wymiany wyników i najlepszych praktyk. Umożliwi także istotne pogłębienie wiedzy i doskonalenie praktyk w zakresie tego wielodyscyplinarnego podejścia do leczenia osób starszych cierpiących na nowotwory.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej (ang. European Society of Gynaecological Oncology, ESGO) – ogólnoeuropejskie zrzeszenie pracowników służby zdrowia oraz naukowców specjalizujących się w badaniu, zapobieganiu i leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego. Towarzystwo, które liczy ponad 1000 członków z ponad 30 krajów Europy, zostało założone w Wenecji we Włoszech w roku 1983. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (International Society for Augumentative and Alternative Communication - ISAAC) - międzynarodowe stowarzyszenie powołane w celu propagowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) wśród osób niemówiących i ich rodzin oraz osób pracujących z nimi.

  Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS). Traktat o handlu bronią to proponowana nazwa wielostronnej umowy międzynarodowej wprowadzającej regulacje dotyczące międzynarodowego handlu bronią konwencjonalną. Traktat był przedmiotem negocjacji podczas światowej konferencji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w dniach 2 - 27 lipca 2012 roku w Nowym Jorku. Jako, że nie udało się znaleźć konsensusu w sprawie ostatecznego tekstu, nowe spotkanie na konferencji zaplanowano na 18 - 28 marca 2013 roku. 2 kwietnia 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło traktat .

  Ole Ernst (ur. 16 maja 1940 w Kopenhadze, zm. 1 września 2013 tamże) − duński aktor, w Polsce znany głównie z roli inspektora policji Holma w serii Gang Olsena. Szkoła Kofoeda – organizacja społeczna działająca w Danii w Kopenhadze, przeznaczona dla osób dorosłych, oparta na działaniach pedagogicznych zmierzających do aktywizacji ludzi bezrobotnych poprzez ich rozwój zawodowy i osobisty. Założona przez H.Ch. Kofoeda (1898-1952) w 1928 roku.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Janina Dziukowa z domu Grzymałowska (ur. 1927, zm. 17 października 2013) – polski radiolog, prof. dr hab., nestorka powojennej radiodiagnostyki onkologicznej w Polsce, twórczyni i kierowniczka Zakładu Radiodiagnostyki Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskim Ursynowie.

  Krzysztof Zbigniew Warzocha (ur. 1966) – polski lekarz, specjalista w zakresie hematologii i onkologii klinicznej, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie.

  Zawody Finał Grand Prix 2012/2013 siódme, czyli ostatnie zmagania najlepszych łyżwiarzy w cyklu Grand Prix 2012/2013. Odbędą się w Soczi między 6 a 9 grudnia. W każdej weźmie udział 6 zawodników/par, które zgromadziły najwięcej punktów podczas tej edycji Grand Prix. Vejen EH (pełna nazwa: Vejen Elite Håndbold), duński klub piłki ręcznej kobiet, powstały w 2005 r. z bazą w Koldingu. Obecnie występuje w rozgrywkach GuldBageren Ligaen. Do 2013 klub nosił nazwę KIF Vejen. W lipcu 2013 dyrektor klubu Henrik Schmidt-Ebbesen zaprezentował nowe logo drużyny.

  Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa (ang. World Administrative Radio Conference, skrót WARC) była techniczną konferencją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), na której przedstawiciele krajów członkowskich ITU spotkali się w celu skorygowania i wniesienia poprawek wszystkich międzynarodowych regulacji radiowych wchodzących w zakres wszystkich usług telekomunikacyjnych świata. Konferencja odbywała się w Genewie w Szwajcarii, po wstępnych konferencjach w stolicy Panamy. Wybory parlamentarne w Jordanii w 2013 roku - przedterminowe wybory do Izby Reprezentantów, które odbędą się 23 stycznia 2013 r. Zorganizowane przez króla Abdullaha II w celu uspokojenia narastających niepokoi społecznych w państwie. Bojkot wyborów zapowiedział opozycyjny Front Akcji Islamskiej.

  Dodano: 31.05.2013. 19:17  


  Najnowsze