• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier, Londyn. Wlk. Brytania

  28.06.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 16 października 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier" (Greener by Design Annual Conference: Biofuels for Aviation - Overcoming the Barriers).

  W odpowiedzi na obawy o globalny klimat podejmowane są działania w celu redukcji przyszłych emisji dwutlenku węgla. Ta presja i malejąca dostępność paliw kopalnych postawią przed przemysłem lotniczym wyzwania inne niż te, z jakimi zmagają się pozostałe środki transportu. W dającej się przewidzieć przyszłości nie ma w lotnictwie realnej alternatywy dla paliwa lotniczego, jak np. prąd elektryczny. Dlatego lotnictwo jest zmuszone do znalezienia innych źródeł paliwa.

  W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono postępy w demonstrowaniu procesów przekształcania biomasy w paliwo lotnicze. Normy techniczne zostały spełnione i wiele linii lotniczych przewoziło pasażerów samolotami napędzanymi częściowo paliwem pochodzącym z biomasy. Problem polega obecnie na spełnieniu norm dotyczących zrównoważenia oraz produkcji wystarczających ilości tego typu paliwa po cenie, która nie sprawi, że transport lotniczy stanie się niedostępny dla konsumentów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Koszulka paliwowa − powłoka ochronna prętu paliwowego, pod którą znajdują się pastylki paliwa jądrowego, stosowana w celu hermetycznej separacji paliwa od wnętrza reaktora, ochrony mechanicznej i chemicznej paliwa przed działaniem chłodziwa. Ma ona grubość od 0,5 do 1,5 mm. Stanowi jedną z barier ochronnych w reaktorze jądrowym, zatrzymuje bowiem produkty rozszczepienia. Układ hybrydowy to układ napędowy, gdzie współdziałają dwa różne źródła energii lub ogólniej różne źródła napędu. Nadwyżka energii generowana przez silnik spalinowy jest wykorzystywana do ładowania akumulatorów (elektrochemicznych, hydraulicznych, mechanicznych itp.). Zgromadzona energia jest wykorzystywana w celu pokrycia zapotrzebowania na energię napędu dodatkowego współpracującego z głównym źródłem napędu. Zastosowanie tego układu umożliwia użycie silnika spalinowego o mniejszej mocy, czyli tańszego niż w przypadku klasycznego układu napędowego. Silnik spalinowy pracuje w układzie hybrydowym przy większych obciążeniach, dlatego jednostkowe zużycie paliwa jest mniejsze, silnik elektryczny jest wykorzystywany w zakresie obciążeń częściowych np: w ruchu ulicznym, przy których silniki spalinowe wykazują większe zużycie paliwa niż w optymalnych warunkach spalania. Dlatego układ hybrydowy jest jednym z rozwiązań, który może spełnić wymagania norm toksyczności spalin ULEV. W napędach hybrydowych zwykle stosuje się silniki ZS, ZI i silniki dwusuwowe z kołami zamachowymi wyposażonymi w silnik elektryczny (generator) i baterie, ultrakondensatory, ogniwa paliwowe lub turbiny gazowe. Niezależnie od przyjętego rodzaju źródła energii, obie jednostki napędowe mogą pracować w układzie szeregowym lub równoległym. Układ mono jest to układ, w którym paliwo do układu ze zbiornika jest tłoczone przez pompę paliwa pod ciśnieniem 100 kPa. Paliwo przepływając przez filtr ulega oczyszczaniu, a następnie dopływa do regulatora ciśnienia utrzymającego ciśnienie paliwa na stałym poziomie. Stąd jest kierowane do wtryskiwacza elektromagnetycznego. Główną częścią układu mono jest zespół wtryskowy, zamocowany na kolektorze dolotowym silnika. W dolnej części zespołu wtryskowego jest umieszczona przepustnica wraz z czujnikiem i nastawnikiem jej położenia. W górnej części zespołu wtryskowego znajduje się część obwodu zasilania paliwem, składająca się z wtryskiwacza, regulatora ciśnienia paliwa oraz kanałów doprowadzających i odprowadzjących paliwo.

  Lista państw według rocznej emisji CO2: Poniższa lista przedstawia państwa świata w zależności od rocznej emisji dwutlenku węgla. Uwzględniony jest jedynie dwutlenek węgla pochodzący ze spalania paliw kopalnych, bez uwzględnienia takich źródeł jak produkcja cementu czy wylesianie. Spalanie paliw kopalnych odpowiada za około 70% światowej emisji CO2, wylesianie za około 25%, a produkcja cementu za około 5%. Router Bassa – mały miejski skuter produkowany w latach 2010–2012 przez firmę Romet. Sprzedawany głównie w marketach, centrach handlowych oraz sieci Romet Partner. Skuter dzięki niskiej cenie, niskiemu zużyciu paliwa (do 2,5 l/100 km) oraz cenie, która nie przekraczała 2 000 złotych, stał się bardzo popularny na polskim rynku.

  Biopaliwo – paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy — produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. The Advanced Technology – Partial Zero Emissions Vehicle (AT-PZEV) – jest to ocena emisji spalin utworzona w Kalifornii we współpracy z California Air Resources Board (CARB). Samochód sklasyfikowany według tej normy musi spełniać wymagania czystości spalin PZEV oraz wykorzystywać zaawansowaną technologię hybrydową w celu obniżenia zużycia paliwa.

  Filtr paliwa czyści zanieczyszczone paliwo. Filtry paliwa stosowane w układzie zasilania silników o zapłonie samoczynnym powinny filtrować cząstki zanieczyszczeń większe niż 3 μm oraz wytrącać zawartą w paliwie wodę. Natomiast filtry paliwa stosowane w silnikach benzynowych powinny zatrzymywać cząstki zanieczyszczeń większe niż 10 μm. Filtrowanie benzyny jest łatwiejsze niż oleju napędowego, gdyż benzyna ma mniejszą lepkość niż olej. Gaz generatorowy – palny gaz powstały w wyniku zgazowania paliwa stałego, np. węgla, drewna (gaz drzewny) lub innego rodzaju biomasy. W zależności od składu paliwa, składu czynnika zgazowującego oraz konstrukcji gazogeneratora, skład gazu generatorowego może być różny, przy czym praktycznie zawsze składa się on z wodoru, tlenku węgla, metanu, pary wodnej, dwutlenku węgla i azotu.

  Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) – polska komisja cywilno-wojskowa, należąca do urzędów podległych i nadzorowanych przez ministrów, działająca na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Komisja powoływana jest decyzją ministra obrony narodowej po zaistnieniu wypadku lub poważnego incydentu lotniczego w lotnictwie państwowym, obejmującym statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej i policyjnej. Prace KBWLLP, podobnie jak Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), zajmującej się wypadkami w lotnictwie cywilnym, mają na celu ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia lotniczego oraz wydanie zaleceń i wniosków dla zapobiegnięcia podobnym wypadkom w przyszłości. KBWLLP nie orzeka co do winy i odpowiedzialności; prokuratura włącza opracowany przez komisję protokół do materiału dowodowego. Działalność KBWLLP w czasie badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego ma charakter niejawny.

  Lotnictwo pomocnicze - rodzaj lotnictwa wojskowego, spełniający pomocniczą rolę w działaniach bojowych, a więc nie należący do lotnictwa bojowego.

  Inżynieryjno-lotniskowe zabezpieczenie lotnictwa - rodzaj zabezpieczenia bojowego wszystkich rodzajów lotnictwa. Polega na realizacji przedsięwzięć zapewniających lotnictwu stałą gotowość do prowadzenia działań bojowych oraz obronę oddziałów i związków lotniczych przed bronią masowego rażenia. Obejmuje: Analiza efektywności zużycia paliw płynnych - jest to zespół czynności analityczno-kontrolnych, podejmowanych okresowo lub doraźnie w celu stwierdzenia stanu i sposobu eksploatacji sprzętu technicznego oraz prawidłowości zużycia paliw płynnych. Polega ona na badaniu zasadności stosowanych norm zużycia, dodatków do nich oraz prawidłowości rozliczania zużytych paliw. Służy do wyjaśnienia nieprawidłowości powstałych w procesie zużywania paliw i wskazuje sposoby zapobiegania tym nieprawidłowościom. Określa racjonalność zużycia paliw płynnych w procesie eksploatacji sprzętu technicznego przez obliczanie efektów pracy tego sprzętu w różnych warunkach eksploatacyjnych. Pośrednio stanowi podstawę do oceny stanu technicznego pojazdów mechanicznych i agregatów, umożliwia korektę planowania zużycia paliw oraz przestrzegania zasad eksploatacji.

  Hipergolowe paliwa – dwuskładnikowe ciekłe paliwa rakietowe samoczynnie zapalające się gdy zmieszają się ich składniki. Są kłopotliwe w przechowywaniu i transporcie, ale niezawodne w użytkowaniu - nie są potrzebne układy zapłonowe. Hydrauliczny system wtrysku to obecnie jedyny, praktycznie stosowany system zasilania silnika wysokoprężnego. Praktycznie wyparł on pneumatyczny system wtrysku paliwa zastosowany przez R.Diesla w swoim silniku. Polega on na podawaniu paliwa pod odpowiednio dużym ciśnieniem (od ok. 200 do 2000 i więcej atm). Spotyka się praktycznie cztery rozwiązania systemu hydraulicznego wtrysku paliwa. Należą do nich:

  Dodano: 28.06.2012. 16:37  


  Najnowsze