• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga azjatycka konferencja i wystawa nt. strat wody, Kuala Lumpur, Malezja

  04.10.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13-15 października w Kuala Lumpur, Malezja, odbędzie się druga azjatycka konferencja i wystawa nt. strat wody.

  Wydarzenie skupi się na przesyłowych stratach wody, tj. na wodzie, która zostaje wyprodukowana a następnie utracona zanim dotrze do konsumenta. Tegoroczny temat brzmi "Zarządzanie stratami wody na sposób azjatycki".

  Trzydniowe wydarzenie obejmie warsztaty, konferencję i wystawę, która zaprezentuje sposoby radzenia sobie ze stratami wody. Warsztaty zajmą się działaniami ukierunkowanymi na opracowanie i realizowanie strategii. Wprowadzą i wyjaśnią procedury i metodologie najlepszych praktyk opracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Ochrony Wody i praktykowane przez publiczne wodociągi na całym świecie.

  Odbędą się również sesje poświęcone wyłącznie krzewieniu wiedzy technicznej na temat urządzeń wykorzystywanych do zarządzania obniżaniem przesyłowych strat wody.

  Konferencja stworzy uczestnikom okazję do kontaktu z uznanymi postaciami z branży i pozyskania wiedzy o sposobach efektywnego zarządzania stratami wody.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gospodarka wodami – to wszelkie działania z zakresu planowania, rozwijania, dystrybuowania i zarządzania optymalnym zużyciem wody. Zrównoważone planowanie w obszarze gospodarki wodami uwzględnia konkurencję o zasoby w taki sposób, by przyczynić się do sprawiedliwej alokacji wody, która w całości zaspokoi popyt i różnorodne rodzaje przeznaczenia wody. Ekonomiczny poziom wycieków (EPW, "OPW - optymalny poziom wycieków", "optymalny trend strat z wycieków") - poziom strat wody w sieci wodociągowej (również wieloletni trend), przy którym sumaryczne nakłady eksploatatora sieci na detekcję i usuwanie wycieków oraz koszty strat wody osiągają minimum. Jest to ekonomiczne optimum utrzymania ruchu sieci, przy którym dostawa wody /koszty eksploatacji i inwestycji/ kontynuowana jest po najmniejszych kosztach. Pojęcie optymalnego/ekonomicznego poziomu wycieków wiąże się bezpośrednio z normatywem taniej wody - wprowadzonym przez IWA dla wiejskich i miejskich sieci wodociągowych. Jeśli dostawca wody posiada wdrożony optymalny poziom wycieków i dąży do jego uzyskania w kolejnych latach wówczas woda sprzedawana odbiorcom jest najtańsza. Dostawca wody w celu osiągnięcia ekonomicznego poziomu wycieków może również używać szybszych operacyjnych metod, takich jak ekonomiczny remodelling strat. Wody powierzchniowe – wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Dzielimy je na:

  Wody zaskórne, zwane też wodami wierzchówki, prawidłowa nazwa: wody przypowierzchniowe – wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu. Wody te cechują się zmiennością temperatury i z reguły są zanieczyszczone. Z tego względu nie nadają się do celów spożywczych. Wody zaskórne powstają pod wpływem zmian temperatury i opadów atmosferycznych. Wody te są niezbędne do życia roślin. Bateria dwuuchwytowa (z dwoma kurkami) – typ baterii, w której mieszanie wody odbywa się poprzez regulację pokrętłami zaworów ciepłej i zimnej wody. W ten sposób regulowane są temperatura i strumień wypływającej wody. Ustawianie odpowiedniej temperatury może trwać nawet kilkadziesiąt sekund, powodując zwiększone zużycie wody.

  Ujęcie wody – zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń, przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i bytowych. Ujęcia wody ze względu na źródło, z którego pobierana jest woda, można podzielić na ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych. Wody gruntowe – wody podziemne, zalegające na większych głębokościach niż wody zaskórne. Nie podlegają bezpośrednim wpływom czynników atmosferycznych, są przefiltrowane i z tego względu nadają się do użytkowania dla celów spożywczych. Wody te nie podlegają zmianom temperatury w ciągu doby, cechuje je równowaga termiczna. Temperatura ich zmienia się w zależności od pór roku. Występują poniżej wyraźnej i trwale utrzymującej się strefy napowietrzenia.

  Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA – przedsiębiorstwo stanowiące spółkę akcyjną Gminy Legnica, świadczącą usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla miasta Legnicy i ościennych gmin, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci kanalizacyjnej, oraz inne w zakresie prowadzonej działalności (tj. technologii wody i ścieków, instalacji wodno-kanalizacyjnych, analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych). AirAsia X – malezyjska długodystansowa tania linia lotnicza z siedzibą w Kuala Lumpur. Głównym węzłem jest port lotniczy Kuala Lumpur.

  Multimedia Super Corridor – specjalna strefa ekonomiczna, wyznaczona przez rząd federalny Malezji, która ma zapewnić państwu szybki rozwój gospodarki opartej na wiedzy i szybkim dostępie do informacji. Obejmuje obszar o wymiarach 15 x 50 km, który rozciąga się między Petronas Twin Towers w Kuala Lumpur aż po międzynarodowy port lotniczy w Sepang koło Kuala Lumpur. Poza stolicą kraju, znajdują się tu dwa ważniejsze ośrodki miejskie: Putrajaya i Cyberjaya.

  Jakość wody w kąpieliskach jest badana w celu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego, a także mając na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę takiej wody przed dalszym zanieczyszczeniem.

  Dodano: 04.10.2010. 17:17  


  Najnowsze