• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga europejska konferencja nt. bezpieczeństwa, Örebro, Szwecja

  08.04.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13 - 14 czerwca 2011 r. w Örebro, Szwecja, odbędzie się druga europejska konferencja nt. bezpieczeństwa.

  Wraz z powszechnym korzystaniem z technologii internetowych i ogólną wirtualizacją pracy, sposób w jaki jednostki identyfikują się z organizacjami oraz relacje przedsiębiorstwo-jednostka ewoluują. Tego typu zmiany definiują sposób podejścia do prywatności, ochrony tożsamości i ustalania odpowiedzialności.

  Mając to na uwadze wydarzenie skoncentruje się na sprawach zarządzania tożsamością i prywatnością.
  Zaplanowano następujące tematy:
  - teoretyczne aspekty tożsamości, bezpieczeństwa i prywatności;
  - role i zakresy odpowiedzialności w zarządzaniu bezpieczeństwem;
  - wyzwania stawiane przez web 2.0 i 3.0;
  - dostęp i uwierzytelnianie w społeczeństwach informacyjnych;
  - przypadki zarządzania bezpieczeństwem;
  - aspekty regulacyjne i prawne tożsamości, prywatności i bezpieczeństwa;
  - wyzwania etyczne w zsieciowanym społeczeństwie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS.

  Liberty Alliance (ang. Przymierze Wolności) powstało w 2001 roku przy udziale około 30 organizacji by ustanawiać otwarte standardy i wytyczne dla wspólnego zarządzania tożsamością. Osiągnięto ten cel przez wydanie w 2002 roku dokumentu , zawierającego standardy rozwiązywania wielu problemów związanych z uwierzytelnianiem, prywatnością i bezpieczeństwem otaczających zarządzanie tożsamością w środowisku on-line. Stosowany przez wiele organizacji na całym świecie dokument pozwala konsumentom i użytkownikom serwisów i aplikacji e-commerce na uwierzytelnianie i logowanie do sieci lub domeny tylko raz z dowolnej maszyny a potem odwiedzać i używać usług z wielu stron www. Takie podejście nie wymaga od użytkownika ponownego logowania i może wspierać wymagania prywatności ustalone przez użytkownika. Dostępne są , , a także . Specyfikację ID-FF przekazano organizacji OASIS tworząc fundament dla standardu SAML 2.0, który jest teraz uznawany przez Liberty Alliance.

  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego:

  Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym, ZBF - koncepcja zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o pojęcia i zapisy normy IEC61508 oraz normy sektorowej IEC61511 (dla przemysłu procesowego) i innych.

  Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – jednostka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, powstała w Gdańsku w 2008 roku. Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie dla bezpieczeństwa.

  Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Dodano: 08.04.2011. 17:17  


  Najnowsze