• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga konferencja MONIQA pt. Pojawiające się i stale utrzymujące się zagrożenia żywnościowe - wyzwania analityczne i skutki społeczno-gospodar

  11.05.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Druga konferencja MONIQA pt. "Pojawiające się i stale utrzymujące się zagrożenia żywnościowe - wyzwania analityczne i skutki społeczno-gospodarcze" odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2010 r. w Krakowie, Polska.

  Na konferencji przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w zarządzaniu pojawiającymi się i stale utrzymującymi się zagrożeniami żywnościowymi oraz powiązanymi problemami analitycznymi i skutkami społeczno-gospodarczymi, które związane są z tym zjawiskiem.

  Uczestnicy wydarzenia zajmować się będą w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:
  - standardy bezpieczeństwa żywności;
  - mykotoksyny/fitotoksyny;
  - alergeny w żywności;
  - autentyczność i identyfikowalność żywności;
  - zanieczyszczenia chemiczne;
  - zanieczyszczenia mikrobiologiczne;
  - dodatki i pestycydy przetwórcze;
  - pojawiające się zagrożenia;
  - nowe technologie analityczne.

  Wśród uczestników mają się znaleźć naukowcy i szkoleniowcy zajmujący się jakością i bezpieczeństwem żywności, kierownicy ds. bezpieczeństwa żywności z różnych zakładów, przedstawiciele środowiska akademickiego i organów ustawodawczych, jak również producenci i sprzedawcy żywności oraz dostawcy szybkich i wydajnych metod i instrumentów analitycznych.

  Na konferencji zaprezentowane zostaną także wyniki finansowanych ze środków unijnych projektów Bio Cop (Nowe technologie do wykrywania różnych zanieczyszczeń chemicznych w żywności) oraz Conffidence (Zanieczyszczenia w żywności i paszy - niedrogie sposoby wykrywania w celu monitorowania zagrożenia).

  MONIQA (Monitoring i kontrola jakości w spożywczym łańcuchu dostawczym) to sieć doskonałości finansowana przez Unię Europejską, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa żywności poprzez harmonizację na skalę światową strategii monitorowania i kontrolowania jakości i bezpieczeństwa żywności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia. ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania. Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności.

  Racje żywnościowe FSR (ang. First Strike Ration) - racje żywnościowe używane w Siłach Zbrojnych USA. Jest to tak zwana racja survivalowa, przy jak najmniejszej masie i objętości ma zapewnić żołnierzowi jak najwięcej energii. Racja żywnościowa FSR ma zastąpić trzy racje MRE. Racje FSR przeznaczone są do spożycia w ciągu pierwszych 72 godzin operacji zbrojnej. Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych.

  Racja żywnościowa – inaczej nazywana też „racja polowa”, „racja wojskowa’’ lub ogólniej „żywność turystyczna” to zestaw żywności przeznaczony do spożycia dla jednej osoby. Racje żywnościowe MRE (Meal, Ready-to-Eat) - racje żywnościowe używane w Siłach Zbrojnych USA. Obecnie są to główne racje polowe w armii amerykańskiej.

  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

  Dodano: 11.05.2010. 18:12  


  Najnowsze