• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga konferencja nt. osobistych danych semantycznych w komputerze i w sieci, Banff, Kanada

  29.03.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 26 czerwca 2011 r. w Banff, Kanada, odbędzie się druga konferencja nt. osobistych danych semantycznych w komputerze i w sieci.

  Wraz z rozwojem Internetu coraz więcej informacji osobistych (zwanych czasami osobistymi danymi semantycznymi) przechowywanych jest w sieci w takich portalach jak Google, Amazon, Flickr, YouTube czy Facebook. Dane mogą być również przechowywane w komputerach, telefonach lub innych urządzeniach. Ogarnięcie tego wszystkiego może okazać się nie lada wyzwaniem.

  Sieć semantyczna umożliwia tworzenie ustrukturyzowanych i wzajemnie powiązanych danych poprzez wykorzystanie wspólnych słowników do ich opisu oraz wspólnych reprezentacji. Zastosowanie technologii semantycznych na przykład w komputerze stacjonarnym doprowadziło do powstania komputera semantycznego, co stwarza ramy do łączenia danych w komputerach.

  Wyzwanie polega na wprowadzeniu korzyści zapewnianych przez technologie semantyczne w różnych środowiskach oraz stworzeniu jednorodnego obrazu informacji osobistych danej osoby bez względu na to, gdzie się ona znajduje, jakie słowniki zostały użyte do jej opisania i w jaki sposób jest prezentowana. Udostępnianie osobistych danych semantycznych także stanowi problem, w którym dwiema kwestiami zasadniczymi i najtrudniejszymi są ochrona prywatności i bezpieczeństwo.

  Na wydarzenie złożą się wykłady i odczyty plenarne, sesja demonstracyjna, pogadanki oraz dyskusja przy okrągłym stole.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Metoda dokumentów osobistych − metoda oparta na analizie wszelkich dokumentów osobistych. Źródłem danych do analizy socjologicznej mogą być: listy, autobiografie, pamiętniki, dzienniki, notatki, rysunki, fotografie, ustne opowiadania,, czyli różnego rodzaju dokumenty osobiste. Najczęściej są to dokumenty opisujące historie życia, dokumenty biograficzne. Dlatego metodę wykorzystującą dane w postaci dokumentów osobistych nazywamy metodą biograficzną lub autobiograficzną. Inne jej określenia to: metoda dokumentów osobistych, psychobiograficzna, metoda historii życia, dróg życiowych, metoda trajektorii, metoda pamiętnikarska, metoda historii mówionych.

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych.

  Prywatność – termin, który - w najszerszym znaczeniu - określa możliwość jednostki lub grupy osób do utrzymania swych danych oraz osobistych zwyczajów i zachowań nieujawnionych publicznie.

  Prywatność – termin, który - w najszerszym znaczeniu - określa możliwość jednostki lub grupy osób do utrzymania swych danych oraz osobistych zwyczajów i zachowań nieujawnionych publicznie.

  Rozproszona baza danych - baza danych istniejąca fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, traktowana jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. Rozproszone bazy danych są stosowane ze względu na zwiększoną wydajność przetwarzania na wielu komputerach jednocześnie.

  Sniffer – program komputerowy lub urządzenie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualnie analizowanie danych przepływających w sieci. Wspólną cechą wielu takich analizatorów jest przełączenie karty sieciowej w tryb mieszany (ang. promiscuous), w którym urządzenie odbiera wszystkie ramki z sieci, także te nieadresowane bezpośrednio do niego; sniffery mogą być uruchamiane także na routerze lub na komputerze będącym jedną ze stron komunikacji sieciowej – i w tych przypadkach tryb promiscuous nie jest konieczny.

  Sniffer – program komputerowy lub urządzenie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualnie analizowanie danych przepływających w sieci. Wspólną cechą wielu takich analizatorów jest przełączenie karty sieciowej w tryb mieszany (ang. promiscuous), w którym urządzenie odbiera wszystkie ramki z sieci, także te nieadresowane bezpośrednio do niego; sniffery mogą być uruchamiane także na routerze lub na komputerze będącym jedną ze stron komunikacji sieciowej – i w tych przypadkach tryb promiscuous nie jest konieczny.

  Dodano: 29.03.2011. 16:26  


  Najnowsze