• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga międzynarodowa konferencja ICST nt. sztuki i technologii, Esbjerg, Dania

  31.08.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 9 grudnia 2011 r. w Esbjerg, Dania, odbędzie się druga, międzynarodowa konferencja ICST (Instytutu Komputerów, Informatyki Społecznej i Inżynierii Ruchu Telekomunikacyjnego) nt. sztuki i technologii.

  Wraz z ewolucją inteligentnych urządzeń, czujników i systemów w otoczeniu, wiele projektów badawczych i artystycznych zaczyna badać problematykę projektowania inteligentnych i artystycznych artefaktów. Inteligentne monitorowanie otoczenia wspiera wizję, wedle której technologia staje się niewidoczna, wpleciona w naturalne otoczenie, działająca autonomicznie i dostrojona do potrzeb użytkownika.

  Środowiska informatyczne mogą w przyszłości stać się głównym napędem rozwoju kultury, co ostatecznie doprowadzi do dostępności wysokiej jakości sztuki i informacji dla każdego użytkownika, w każdym miejscu, o każdej porze i za pomocą każdego urządzenia.

  Wydarzenie będzie mieć charakter wielodyscyplinarnej konferencji, której uczestnicy będą specjalizować się w różnych obszarach informatyki, grafiki, sztuki, socjologii, antropologii, psychologii i marketingu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych – Targi sztuki i rękodzieła adresowane do szerokiej publiczności, odbywające się od 2004 roku w cyklu corocznym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarzenie pierwotnie nosiło nazwę "Festiwal Przedmiotów Artystycznych". W roku 2008 po raz pierwszy odbyło się jako "Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych". Wystawcami są artyści plastycy oraz rękodzielnicy. Zwiedzający mają możliwość zakupu wystawianych przedmiotów. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego – galeria sztuki w Zakopanem utworzona w 2001 na miejscu dawnej galerii Biura Wystaw Artystycznych. Prezentuje polską sztukę współczesną, organizuje pokazy filmów, koncerty, spotkania autorskie, a także ogólnopolskie targi sztuki współczesnej – coroczne Salony Marcowe.

  Biuro Wystaw Artystycznych w Kłodzku (BWA Kłodzko) - instytucja kultury i galeria sztuki działająca w Kłodzku w latach 1967-1993. Zrealizowano w niej około 700 wystaw. Głównym celem BWA było upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych, promocja młodych twórców, absolwentów uczelni artystycznych. Ikonografia – dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyty w piśmiennictwie greckim jako eikonographia ma oznaczenie przedstawienia obrazowego.

  Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu - instytucja kultury, działająca od 1984 w Poznaniu. Głównym celem Centrum jest inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia, dokumentacja i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką dla dzieci. Triennale Grafiki Polskiej - cykliczna impreza artystyczna organizowana przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od 1991, towarzyszy Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie. Triennale ma zasięg ogólnopolski i połączone jest z konkursem. Jury przyznaje pięć nagród głównych. W każdej kolejnej edycji mogą wziąć udział tylko prace powstałe w ciągu trzech lat ją poprzedzających.

  Ewa Lidia Nowicka-Rusek – profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 1995-1998 przewodnicząca Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Esbjerg - stacja kolejowa w Esbjerg, w Danii. Znajdują się tu 2 perony. Stację otwarto w 1874 z instalacją portu Esbjerg. Obecny budynek został zaprojektowany przez Heinricha Wencka i został otwarty w 1904 roku.

  Biuro Wystaw Artystycznych w Kaliszu, galeria sztuki współczesnej w Kaliszu, założona w 1977 przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, od 1979 gromadzi zbiory własne, od 1989 samorządowa instytucja kultury m. Kalisza; dokumentuje historię sztuki współczesnej.

  Kompozycja statyczna w sztukach plastycznych to kompozycja, w której występują elementy nie wykazujące ruchu. Będzie to kompozycja, w której dominują elementy pionowe i poziome. Brak jest w takiej kompozycji elementów ukośnych, ponieważ wszelkie odchylenia od pionu są postrzegane przez oko ludzkie jako ruch.

  Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – jest to jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego, której nadrzędnym celem działalności jest podnoszenie jakości życia kulturalnego na Mazowszu, prezentowanie najnowszych treści i form artystycznych, które poziomem i skalą trudności organizacyjnych wykraczają poza możliwości terenowych ośrodków kultury, a także eksponowanie dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji i ochrona polskiej odrębności kulturowej. Siedzibą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (MCKiS) jest zabytkowy, neorenesansowy gmach dawnego Szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Instytut Historii Sztuki powstał na bazie utworzonej w 1954 roku na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Katedry Historii Sztuki Sakralnej, której kierownikiem był historyk sztuki ks. prof. dr hab. Janusz Stanisław Pasierb.

  Dzieło otwarte (wł. opera aperta) – semiotyczna koncepcja analizy dzieła sztuki opisana po raz pierwszy przez Umberto Eco w 1962 roku w jego książce Dzieło otwarte: Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, opisująca polisemiczność każdego dzieła sztuki i przenosząca akcent w analizie dzieła z relacji twórca – dzieło na dzieło – odbiorca. Vejen (duń: Vejen Station) – stacja kolejowa w Vejen, w regionie Dania Południowa, w Danii. Jest obsługiwana przez pociągi Danske Statsbaner. Znajduje się na linii kolejowej Lunderskov-Esbjerg.

  Dodano: 31.08.2011. 16:17  


  Najnowsze