• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga regionalna konferencja wschodnioeuropejska na temat inżynierii systemów komputerowych, Bratysława, Słowacja

  14.03.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Druga regionalna konferencja wschodnioeuropejska na temat inżynierii systemów komputerowych odbędzie się w dniach od 5 do 6 września 2011 roku w Bratysławie.

  Zostanie ona poświęcona konstrukcji, projektowaniu, wdrażaniu i analizie złożonych systemów, których działanie w znacznym stopniu zależy od komputerów lub jest przez nie sterowane.

  Systemy te odznaczają się wymaganiami w zakresie funkcjonalności, wydajności i niezawodności wymuszającymi ścisłą integrację przetwarzania informacji oraz procesów fizycznych.

  Konferencja ma służyć zbliżeniu środowisk branżowych i akademickich, łącząc tematykę badań naukowych i osiągnięć przemysłowych. Tematy poruszane w czasie wydarzenia obejmą:
  - modelowanie systemów;
  - określanie wymagań;
  - symulacje;
  - architektury;
  - bezpieczeństwo;
  - ochronę;
  - niezawodność;
  - interakcję człowiek-komputer;
  - integrację systemu;
  - weryfikację i walidację;
  - zarządzanie projektami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Integracja (ang. integration) – odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia.

  Integracja (ang. integration) – odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia.

  PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów.

  Dodano: 14.03.2011. 16:17  


  Najnowsze