• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty IEEE nt. inteligentnych protokołów i algorytmów komunikacyjnych, Ottawa, Kanada

  09.12.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 15 czerwca 2012 r. w Ottawie, Kanada, odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) nt. inteligentnych protokołów i algorytmów komunikacyjnych.

  Inteligentne protokoły i algorytmy komunikacyjne wykorzystują kilka różnych metod i technik (takich jak techniki maszynowego uczenia się, techniki podejmowania decyzji, reprezentowanie wiedzy, zarządzanie siecią, optymalizacja sieci i techniki rozwiązywania problemów) do ułatwiania komunikacji urządzeń sieciowych i wymiany danych.

  Inteligentne protokoły i algorytmy mogą służyć do obserwowania warunków w sieci lub zachowań użytkowników w celu dynamicznego planowania, adaptowania, decydowania, podejmowania stosowanych działań oraz uczenia się na pojawiających się konsekwencjach działań. Cele, takie jak podejmowanie decyzji o scenariuszu, który najlepiej pozwoli osiągnąć ostateczny cel czy przewidywanie środowiska, można również osiągnąć za pomocą inteligentnych protokołów i algorytmów.

  Uczestnicy warsztatów będą zajmować się aktualnościami w projektowaniu, rozwijaniu, analizowaniu i optymalizowaniu protokołów i algorytmów w różnych warstwach komunikacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  IEEE 802.1Q – standard opisujący działanie wirtualnych sieci LAN (VLAN) budowanych w środowisku transportującym ramki. Został utworzony w ramach standardu IEEE 802 i ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających wielokrotne wykorzystanie jednego fizycznego łącza do przezroczystego przesyłania informacji pochodzących z różnych sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci nie następuje ich wyciek do pozostałych, wykorzystujących to samo fizyczne łącze. Nazwa IEEE 802.1Q jest również używana do określenia protokołu enkapsulacji, który używany jest w implementacji tego mechanizmu w sieci Ethernet. Zephyr – protokół komunikacyjny uruchomiony w MIT, w ramach projektu „Athena“, służący do prawie natychmiastowej wymiany komunikatów w sieci, podobnie jak komunikator internetowy. Użytkownik obecny w systemie otrzymuje komunikat natychmiast, co odróżnia działanie protokołu Zephyr od poczty elektronicznej. Protokoły Zephyr i IRC były pierwszymi protokołami do bezpośredniej komunikacji rozpowszechnionymi w Internecie. Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci.

  Protokoły przesyłania plików – jedne z najpopularniejszych protokołów wykorzystywanych do przenoszenia plików pomiędzy stacjami w sieci TCP/IP. Główną jego zaletą jest oparcie funkcjonowania na protokole transportu TCP, co zapewnia niezawodne, wymagające ustanowienia sesji połączeniowej przesyłanie. CrypTool jest wolnym programem edukacyjnym z dziedziny kryptologii. Zaimplementowano w nim wiele algorytmów i protokołów kryptograficznych, a także narzędzia kryptoanalizy. Program został zaplanowany w taki sposób, aby nawet osoba bez przygotowania informatycznego mogła eksperymentować i uczyć się o współczesnych metodach zabezpieczania danych. Zasady działania większości algorytmów klasycznych, a także algorytmów asymetryczne RSA, ECC, podpis cyfrowy, czy protokołu uzgadniania kluczy Diffiego-Hellmana, zostały zaprezentowane przy pomocy czytelnych animacji. Do programu dołączona jest elektroniczna wersja podręcznika zawierającego teoretyczne prowadzenie do współczesnej kryptologii.

  Microcom Networking Protocol (MNP) - zestaw protokołów opracowanych przez firmę Microcom. Protokoły te dotyczą transmisji danych przez modemy, posiadają m.in. korekcję błędów oraz kompresję danych. Wyróżniamy 9 klas MNP. Pierwsze cztery obejmują protokoły korekcji błędów. Programowanie dynamiczne jest techniką lub strategią projektowania algorytmów, stosowaną przeważnie do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych. Jest alternatywą dla niektórych zagadnień rozwiązywanych za pomocą algorytmów zachłannych. Wynalazcą techniki jest amerykański matematyk Richard Bellman, uhonorowany za to odkrycie medalem IEEE (ang. medal of honour) w 1979 roku.

  IPsec (ang. Internet Protocol Security, IP Security) – zbiór protokołów służących implementacji bezpiecznych połączeń oraz wymiany kluczy szyfrowania pomiędzy komputerami. Protokoły tej grupy mogą być wykorzystywane do tworzenia Wirtualnej Sieci Prywatnej (ang. VPN). Gnutella2 – protokół p2p. Sieć wymiany plików na jego podstawie została założona w listopadzie 2002 przez Michaela Stokesa. Jest to niezależne rozwinięcie koncepcji projektu Gnutella, sieci Gnutella i Gnutella2 działają w oparciu o odrębnie zdefiniowane i różne protokołów komunikacyjnych. Nazwa Gnutella2 jest zwykle skracana do formy G2.

  iChat to darmowy komunikator internetowy zgodny z protokołami AOL Instant Messenger (AIM) oraz Jabber dla systemu operacyjnego OS X. Używając protokołu podobnego do Jabbera oraz systemowej technologii Bonjour wykrywa innych użytkowników programu w sieci lokalnej, umożliwiając łatwą komunikację między nimi, bez konieczności rejestrowania się na jakichkolwiek publicznych serwerach. Współpraca pomiędzy iChatem a serwerami i klientami protokołu AIM jest wynikiem współpracy firm Apple oraz AOL i używa oficjalnej implementacji protokołu OSCAR.

  Intersieć (ang. internetwork) – sieć wirtualna zbudowana przez połączenie sieci za pomocą routerów i bramek. Układ komunikacji złożony z wielu połączonych ze sobą sieci, dostarczający wspólnych środków komunikacji ukrywających techniki i protokoły poszczególnych sieci składowych i sposoby ich połączenia.

  Transport Driver Interface (TDI) – interfejs dla sterowników systemów Windows NT (takich jak Microsoft Windows 2000 redirector) służący do komunikacji z różnymi protokołami sieciowymi warstwy transportowej. Pozwala on usługom na działanie niezależne od protokołów transportowych. IPX/SPX (ang. Internetwork Packet EXchange/Sequential Packet EXchange) – zestaw protokołów sieciowych firmy Novell (protokół warstwy sieciowej IPX i warstwy transportowej SPX). Użytkowany w różnych sieciach lokalnych (od PC LAN do sieci branżowych). Rozwiązanie to jako implementacja protokołów XNS (ang. Xerox Network Service) warstwy transportu i sieciowej dostępne jest w systemach: NetWare, MS-DOS, MS Windows i OS/2. Obecnie protokoły te są wycofywane i zastępowane zestawem protokołów TCP/IP.

  Dodano: 09.12.2011. 16:49  


  Najnowsze