• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty nt. crowdsourcingu korporacyjnego, Paphos, Cypr

  15.04.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 20 czerwca 2011 r. w Paphos, na Cyprze, odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty nt. crowdsourcingu korporacyjnego.

  Web 2.0 zapewnia technologiczny fundament dla crowdsourcingu, który umożliwia zsieciowanym ekspertom wspólną lub konkurencyjną pracę nad konkretnymi zadaniami. Crowdsourcing może w sposób istotny przekształcić procesy biznesowe poprzez włączenie wiedzy i umiejętności ekspertów rozproszonych na całym świecie do osiągania celów biznesowych w krótszych cyklach i przy niższych kosztach.

  Przybiera on wiele różnych form i kształtów, od gromadzenia danych masowych po obsługę serwisów obsługi klienta inspirowanych przez użytkowników. Niemniej pełne przyjęcie tego mechanizmu przez przedsiębiorstwa i korzystanie z pociągających i cennych propozycji pod względem skrócenia czasu wprowadzenia na rynek i osiągnięcia pierwszych korzyści ekonomicznych, wymaga rozwiązania szeregu problemów.

  Celem wydarzenia będzie analiza nowych aplikacji crowdsourcingu korporacyjnego i zgromadzenie naukowców i praktyków w celu umożliwienia stymulującej dyskusji o rożnych aspektach crowdsourcingu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Inteligencja zbiorowa (ang. Collective intelligence, Collective IQ ) – to termin, który powstał w połowie lat 1980 w socjologii przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konsensusu, gdzie przy zbiorowej inteligencji grupy, zdolność do znalezienia rozwiązania problemu jest lepsza niż najlepsze rozwiązania indywidualne w tej grupie. Pojęcie to występuje też w politologii, recenzji naukowej, rynku prognostycznym, informatyce (Wolne Oprogramowanie), mediach społecznościowych, crowdsourcingu, eksploracji danych oraz w literaturze science fiction. W kontekście Web 2.0, pojęcie inteligencji zbiorowej odnosi się do działań o dużym stopniu współpracy między użytkownikami i do „wartości dodanej”, która z tych działań wynika.

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Metoda prób i błędów – sposób rozwiązywania problemów teoretycznych lub osiągania celów praktycznych. Polega on na metodycznym powtarzaniu różnych zabiegów, o ile nie okazują się one skuteczne aż do osiągnięcia spodziewanego wyniku.

  Ekwifinalność firmy - określona zdolność danego przedsiębiorstwa do osiągnięcia końcowego sukcesu przy odmiennych warunkach początkowych oraz bardzo różnymi sposobami, a także posiadanie przez firmę możliwości samodzielnego dokonywania wyboru określonych celów bądź ich modyfikacji. Ekwifinalna firma odznacza się zdolnością do osiągania podobnych wyników w bardzo różnorodny sposób. Ekwifinalność firmy ma ogromne znaczenie dla zarządzania, ponieważ oznacza ono potrzebę odrzucenia mechanistycznej optyki w analizie działania firmy oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

  Angielski model nadzoru korporacyjnego ukształtował się w podobnym okresie jak model amerykański. W wielu publikacjach oba modele uznaje się za tożsame, istnieje jednak kilka cech modelu angielskiego, które odróżniają go od rozwiązań stosowanych w USA.

  Sourcing - to kompleksowa strategia przedsiębiorstwa definiująca, w jaki sposób i przez kogo obsługiwane będą poszczególne procesy biznesowe, bądź obszary funkcjonalne firmy.

  Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb. Potrzeby ludzkie znacznie się różnią, dlatego żeby nie popełniać błędów w trakcie negocjacji, odczytując zachowania innych ludzi przez pryzmat swoich własnych potrzeb, warto nabyć umiejętność odczytywania różnych, nawet antagonistycznych potrzeb wynikających z charakteru i intelektu adwersarzy , gdyż to właśnie one najczęściej decydują o sukcesie w negocjacjach i potrafią odsunąć na bok nawet kwestie merytoryczne.

  Dodano: 15.04.2011. 15:49  


  Najnowsze