• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty nt. oprogramowania bezpłatnego/typu open-source do regułowego tłumaczenia automatycznego, Barcelona, Hiszpania

  04.01.2011. 09:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 21 stycznia 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty nt. oprogramowania bezpłatnego/typu open-source do regułowego tłumaczenia automatycznego.

  Wydarzenie ma na celu zgromadzenie doświadczonych naukowców i programistów zajmujących się regułowym tłumaczeniem automatycznym (RBMT), którzy specjalizują się w oprogramowaniu bezpłatnym/typu open-source i skutecznie przyczyniają się do tworzenia wspólnej wiedzy: zasad i słowników tłumaczenia automatycznego oraz systemów tłumaczenia automatycznego, których zachowanie jest przejrzyste i czytelne poprzez eksplicytną logikę.

  Wydarzenie poświęcone będzie przede wszystkim następującym zagadnieniom:
  - pakiety narzędziowe, platformy i struktury niezależne od języka do regułowego tłumaczenia automatycznego;
  - systemy tłumaczenia automatycznego w określonym języku;
  - systemy hybrydowe, których głównym komponentem jest RBMT;
  - ręczna i automatyczna ocena systemów tłumaczenia automatycznego, ewaluacja porównawcza RBMT i SMT/systemów hybrydowych;
  - zasoby lingwistyczne RBMT (słowniki odczytywane maszynowo, znaczniki części mowy, analizatory morfologiczne, parsery syntaktyczne i semantyczne itd.);
  - metody indukowania/wnioskowania danych w systemach RBMT (nadzorowanych, nadzorowanych częściowo lub nienadzorowanych);
  - interoperacyjność systemów, narzędzi i danych;
  - praktyczne opisy integracji i wykorzystania RBMT (w działalności wydawniczej, przez profesjonalnych tłumaczy, na potrzeby oprogramowania bezpłatnego/typu open-source).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Statystyczne tłumaczenie maszynowe – metoda tłumaczenia automatycznego, w której przekład tworzony jest w oparciu o modele statystyczne, których parametry pozyskiwane są poprzez analizę korpusu równoległego danej pary języków. Ten sposób tłumaczenia stanowi alternatywę dla metod opartych na regułach transferu, jak i dla systemów opierających się na przykładach.

  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.

  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.

  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.

  Modele IBM - pięć modeli tłumaczenia automatycznego metodą statystyczną. Zostały one opracowane i opublikowane przez grupę badaczy z IBM w 1993 r.

  BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) jest algorytmem do ewaluacji jakości tłumaczenia automatycznego z jednego języka naturalnego na inny. Jakość jest rozumiana jako korelacja między danymi wyjściowymi a tekstem ludzkim: "im bliższe tłumaczenie automatyczne jest profesjonalnemu tłumaczeniu ludzkiemu, tym jest lepsze". BLEU był jedną z pierwszych metryk, która uzyskała wysoką korelację z ludzkim osądem jakości. Pozostaje także najbardziej popularną z metod.

  Ocena tłumaczenia maszynowegoIstnieją rozmaite metody oceny tłumaczenia maszynowego (ang. Machine Translation). Ten artykuł skupi się bardziej na ocenie danych wyjściowych tłumaczenia maszynowego niż na ocenie wyników czy użyteczności.

  Dodano: 04.01.2011. 09:49  


  Najnowsze