• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty nt. pomocniczych interfejsów użytkownika

  28.03.2012. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 30 marca 2012 r. w Kopenhadze, Dania, odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty nt. pomocniczych interfejsów użytkownika.

  Aby ułatwić ich wykorzystanie, aplikacje dla użytkowników końcowych są wyposażone w pomocnicze interfejsy użytkownika (UI). Narzędzia, takie jak meta-UI, mega-UI i kreatory konfiguracji wspomagają użytkowników, dostarczając im informacji o dostępnych funkcjonalnościach, kontekście użycia czy wykonanych adaptacjach.

  UI umożliwiają również użytkownikom nadzorowanie i modyfikowanie interaktywnego zachowania aplikacji według własnych potrzeb. Zważywszy na rosnącą złożoność systemów interaktywnych, pomocnicze interfejsy użytkownika są wysoce pożądane. Aczkolwiek nie ma obecnie wspólnego stanowiska, co do typów i roli pomocniczych UI.

  Warsztaty posłużą za forum dla szerszego grona naukowców, którzy mają doświadczenie w projektowaniu, inżynierii i opracowywaniu pomocniczych UI.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pakiet programów – zbiór programów komputerowych, zazwyczaj aplikacji i oprogramowania związanego funkcjonalnością, często mają więcej lub mniej wspólnego interfejsu użytkownika i zdolność by sprawnie wymieniać dane między sobą. Ochrona z kontrolą dostępu (ang. Controlled Access Protection) – według Trusted Computer System Evaluation Criteria poziom kryteriów oznaczony literą C2. Udostępnia prowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnie dziennika zdarzeń, związanych z bezpieczeństwem oraz środki do określania zakresu rejestrowanych zdarzeń (podsystem Audit). Systemy tej klasy posiadają rejestrację zdarzeń i rozszerzoną identyfikację użytkowników. Podsystem Audit tworzy zapisy za bazie zdarzeń spowodowanych akcjami użytkownika, mający wpływ na bezpieczeństwo. Zakres tych zdarzeń może określić administrator systemu dla każdego użytkownika oddzielnie. Poziom C2 stawia też dodatkowe wymagania dotyczące szyfrowania haseł, które muszą być ukryte w systemie (niedostępne dla zwykłych użytkowników). Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów.

  Personalizacja – dostosowanie programu (jego ustawień, sposobu zachowania lub wyglądu) do indywidualnych potrzeb użytkownika. Personalizacja może także dotyczyć strony internetowej, kiedy jej zawartość lub sposób jej wyświetlania zależy od korzystającego użytkownika. Okno dialogowe - w informatyce okno służące do zapytania użytkownika o potrzebne programowi dane, a następnie zamykane (zwykle przyciskiem Ok). Zazwyczaj nie jest głównym oknem aplikacji. Wyjątkiem są tzw. aplikacje dialogowe, prezentujące ciąg okien dialogowych, takie jak programy instalacyjne lub kreatory.

  Windows 2.x to część rodziny graficznych interfejsów użytkownika (GUI) firmy Microsoft, następca edycji Windows 1.0. Według opinii użytkowników, Windows 2.0 wyglądał podobnie do systemu operacyjnego Mac OS, przypominał również bardziej początkowe plany Microsoftu dotyczące wyglądu Windows 1.0. OpenUsability – inicjatywa mający na celu promowanie oraz wspieranie rozwoju interfejsów użytkownika w otwartych projektach. Pomysł projektu narodził się na konferencji programistów KDE, która odbyła sie w 2003 roku. Rok później powstała organizacja OpenUsability e.V.

  Dyskusja Wikipedii:Powiadomienia: Przydałaby się opcja powiadamiania o tym że ktoś linkował do wybranych przez użytkownika stron. Czyli analogicznie do "linki do artykułów: kiedy w artykule zostanie dodany link do artykułu utworzonego przez użytkownika" Pozwoliłoby to obserwować rozprzestrzenienie interesujących użytkownika artykułów. Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 01:04, 24 sie 2013 (CEST) Lista krążowników pomocniczych Royal Australian Navy obejmuje trzy okręty które służyły w Royal Australian Navy (RAN) w roli krążowników pomocniczych.

  Native API to interfejs programowania aplikacji używany wewnętrznie przez rodzinę systemów Windows NT firmy Microsoft. Większość Native API zaimplementowane jest w ntoskrnl.exe i dostępne w trybie użytkownika przez ntdll.dll. Niektóre wywołania Native API w trybie użytkownika są zaimplementowane bezpośrednio w ntdll.dll.

  OPC Historical Data Access (OPC HDA) – umożliwia przeglądanie i analizę zgromadzonych danych historycznych. Specyfikacja nie zmienia (nie przeciąża interfejsów) działania interfejsów zdefiniowanych w pozostałych spercyfikacjach OPC. Specyfikacj HDA definiuje nowe obiekty COM/DCOM i ich interfejsy umożliwiające: odczyt, zapis i edycje danych pomiędzy aplikacją kliencką i serwerem HDA. Klient OPC uzyskuje dostęp do zarchiwizowanych danych poprzez zgłaszanie zapytań do serwera OPC HDA. Rozróżniamy kilka typów serwerów HDA:

  Dyskusja wikipedystki:Bubamara: Witaj. Na stronie WP:USURP złożono wniosek o przejęcie Twojej nazwy użytkownika, gdyż konto o tej nazwie nie było wykorzystywane w celach edycyjnych, a inny użytkownik chciałby edytować pod tym nickiem. Zasady opisane w dokumencie Wikipedia:Przejmowanie nazwy użytkownika stanowią, że nieużywane konta użytkownika mogą być przejęte przez inne osoby jeśli pierwszy właściciel konta nie sprzeciwi się temu procesowi w ciągu siedmiu dni. Microsoft Office 365 to zbiór aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft. Korzystanie z tego produktu wiąże się z miesięczną opłatą w zależności od wybranego planu, płatną za użytkownika.

  SMPlayer – odtwarzacz oparty na MPlayerze, dostępny na wolnej licencji GPL. SMPlayer nie jest odtwarzaczem lecz graficznym interfejsem użytkownika (GUI). MPlayer jest to aplikacja wiersza poleceń, bez menu lub przycisków. Sterowany wyłącznie poprzez klawiaturę. Nie jest to jednak bardzo przyjazne dla użytkownika, dlatego zostało opracowanych kilka interfejsów graficznych i SMPlayer jest jednym z nich. Więc MPlayer jest silnikiem odtwarzania a SMPlayer nakładką, która dodaje przyciski, menu, dialogi, i tak dalej. Jest dostępny dla systemów Linux oraz Windows w ponad 30 wersjach językowych, w tym w języku polskim. Ma możliwość zapamiętywania ustawień aktualnie odtwarzanych plików. Obsługuje wyszukiwanie i pobieranie napisów z opensubtitles.org.

  Dodano: 28.03.2012. 10:26  


  Najnowsze