• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty nt. web science i wymiany informacji w sieci medycznej, Glasgow, Wlk. Brytania

  16.05.2011. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 28 października w Glasgow, Wlk. Brytania, odbędą się "Drugie międzynarodowe warsztaty nt. web science i wymiany informacji w sieci medycznej".

  Ilość danych medycznych i dotyczących zdrowia w mediach społecznych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Fakty, doświadczenia, opinie i informacje o zachowaniach można znaleźć w Internecie i wykorzystać do wspomagania szerokiego wachlarza zastosowań. Na przykład organizacje zajmujące się ochroną zdrowia monitorują wiadomości publikowane online oraz witryny internetowe pod kątem informacji o zdarzeniach epidemiologicznych. Lekarze zapoznają się z doświadczeniami swoich kolegów poprzez platformy społecznościowe. Z kolei pacjenci także mogą wyszukiwać informacje o przypadkach innych osób.

  Wydarzenie poświęcone będzie najnowszym tematom i odkryciom w analizie medycznych danych społecznościowych oraz danych multimedialnych, pomagających np. dowiadywać się o wydarzeniach oraz abstrahować informacje.

  Organizatorem spotkania są partnerzy projektu M-eco (Spersonalizowane monitorowanie ekosystemu medycznego na podstawie wydarzeń). Współfinansowany z budżetu Siódmego Programu Ramowego projekt zajmuje się technologiami związanymi z rozwojem systemu Medicine 2.0, który szybko zmienia możliwości oceny i dostarczania danych zdrowotnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  SWING (Standard Wymiany INformacji Geodezyjnych) - format danych geodezyjnych służący do wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych SIT. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych.

  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  SWDE (skrót od Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) - format służący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu.

  Datagram – blok danych pakietowych przesyłany przez sieć komunikacyjną między komputerami lub abonentami sieci, zawierający wszelkie niezbędne informacje do przesłania danych z hosta źródłowego do hosta docelowego, bez konieczności wcześniejszej wymiany informacji przez te hosty. Podstawowa jednostka przesyłania danych w sieciach pakietowych, w których czas i kolejność dostarczenia kolejnych jednostek danych nie są gwarantowane.

  System informacji przestrzennej - jest to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni, objętej funkcjonowaniem systemu.

  System informacji przestrzennej - jest to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni, objętej funkcjonowaniem systemu.

  WindEx AWAR – narzędzie informatyczne wspomagające wykonywanie ewidencji zdarzeń w sieci elektroenergetycznej, stworzone przez firmę ElkomTech. System ten archiwizuje i przetwarza informacje o zdarzeniach sieciowych i awariach. Informacje pobierana bezpośrednio z baz danych systemu dyspozytorskiego lub zintegrowanych systemów wspomagających lub mogą być uzupełniane przez operatora. Jedną z funkcji tego systemu jest wyliczanie najważniejszych wskaźników określających niezawodność zasilania odbiorców dla fragmentów sieci co w oczywisty sposób ułatwia planowanie remontów.

  Dodano: 16.05.2011. 10:26  


  Najnowsze