• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty nt. wizualizacji danych, Lugano, Szwajcaria

  18.05.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14 i 15 września 2011 r. w Lugano, Szwajcaria, odbędą się drugie międzynarodowe warsztaty nt. wizualizacji danych.

  W ostatnich latach rozrosła się liczba dostawców danych w Internecie, zwłaszcza w formie serwisów internetowych. Ten trend jest wiązany z coraz większą dostępnością szerokiego spektrum narzędzi do integracji danych wysokiego poziomu - takich jak platformy zestawów aplikacji (ang. mash-up) - które umożliwiają użytkownikom opracowywanie nowych aplikacji i scenariuszy biznesowych.

  Jest to zasadnicza zmiana w stosunku do tradycyjnej integracji dokumentów i nawigacji, podobnie jak interakcja z magazynami obiektów danych okazała się trudnym zadaniem dla projektantów aplikacji.

  Na tym poziomie nieodzowna jest wymiana wiedzy między różnymi dyscyplinami. Istniejące podejścia do inżynierii serwisów internetowych oraz integracja i kompozycja powinny zostać połączone z wizualizacją danych i metodologiami interakcji w celu zidentyfikowania najlepszych paradygmatów interakcji i wizualizacji w serwisach internetowych opartych na danych.

  Celem wydarzenia będzie zgromadzenie naukowców i praktyków z różnych dziedzin powiązanych z integracją, interakcją i wizualizacją danych w celu omówienia wykonalności wykorzystania i łączenia różnych podejść w tworzeniu użytecznych, bazujących na danych, internetowych aplikacji usługowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw.

  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii).

  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Object Definition Language (ODL) – język specyfikacji obiektu, przeznaczony do definiowania schematu, struktury bazy danych oraz interfejsów do obiektów. Uniwersalny język wysokiego poziomu umożliwiający integrację różnych systemów.

  Object Definition Language (ODL) – język specyfikacji obiektu, przeznaczony do definiowania schematu, struktury bazy danych oraz interfejsów do obiektów. Uniwersalny język wysokiego poziomu umożliwiający integrację różnych systemów.

  Dodano: 18.05.2011. 16:26  


  Najnowsze