• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie warsztaty międzynarodowe nt. zorientowanej usługowo informatyki w logistyce, San Francisco, USA

  26.10.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7-10 grudnia 2010 r. w San Francisco, USA, odbędą się drugie warsztaty międzynarodowe nt. zorientowanej usługowo informatyki w logistyce.

  Logistyka jest kluczowym komponentem wielu branż. Umożliwia planowanie i realizację przepływu towarów od źródła do miejsca przeznaczenia poprzez zarządzanie przestrzenią, czasem i ilością. Technologie informacyjne i komunikacyjne stanowią istotny czynnik w rozwiązywaniu niezliczonych problemów, z którymi mierzą się logistycy, wspierając współpracę w łańcuchu dostaw i zarządzając rosnącą dynamiką gospodarczą.

  Badania nad zarządzaniem logistyką w łańcuchach dostaw, które się stale zmieniają, nadal się rozwijają. Zorientowana usługowo informatyka (SOC) jest obiecującym paradygmatem, który automatyzuje procesy między organizacjami poprzez luźno powiązane serwisy oparte na oprogramowaniu.

  Warsztaty skoncentrują się na eksploracji potencjału SOC w rozwiązywaniu problemów koordynacji w logistyce i łańcuchach dostaw. Będzie mowa o tym, w jaki sposób:
  - przedstawić systemy logistyczne w zorientowanych usługowo systemach komputerowych poprzez wykorzystanie i przyjęcie konstruktów, modeli i metod stosu technologicznego SOC;
  - opisać usługi logistyczne oparte na oprogramowaniu za pomocą języków opisujących usługi;
  - koordynować usługi logistyczne oparte na oprogramowaniu poprzez wykorzystanie i przyjęcie podejść do odkrywania usług i struktury usług;
  - negocjować i uzgadniać świadczenie usług logistycznych opartych na oprogramowaniu;
  - kontrolować świadczenie oraz mierzyć sprawność i skuteczność usług logistycznych opartych na oprogramowaniu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ROHLIG SUUS Logistics – polskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się zarządzaniem logistyką i transportem. Realizuje procesy logistyczne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy oraz infrastrukturę magazynową. Nuance Communications: Nuance Communications jest amerykańską, międzynarodową korporacją działająca w dziedzinie technologii oprogramowania komputerowego, z siedzibą w Burlington, w stanie Massachusetts, USA, dostarczają aplikacje rozumienia mowy i obrazowania. Aktualnie oferta firmy koncentruje się na serwerach i platformach rozpoznawania mowy, systemach zarządzania głosem, biometrii głosowej, automatycznych telefonicznych usługach katalogowych, oprogramowaniu i systemach językowej transkrypcji dla służby zdrowia, oprogramowaniu do optycznego rozpoznawania znaków i oprogramowaniu do przetwarzania obrazu na pulpicie. Spółka posiada również mały oddział odpowiedzialny za oprogramowanie i rozwój systemów dla agencji wojskowych i rządowych. W październiku 2011 r. , niepotwierdzone źródła wskazywały, że jej serwery obsługują aplikacje iPhone 4S Siri rozpoznawania mowy. [ 3 ] Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) – rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami.

  Magazynowy system informatyczny (ang. Warehouse Management System, WMS) – program do zarządzania ruchem produktów w magazynach, wykorzystywany w logistyce. Zarządzanie taborem (także: Zarządzanie flotą) (ang. car fleet management - CFM) – jest to proces logistyczny dotyczący środków transportu polegający na alokacji i przepływie środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów w powiązaniu z innymi procesami logistycznymi realizowany poprzez uporządkowany zbiór czynności (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Uwzględnia się kryteria: czasu, efektywności spełniania celów organizacji, kosztów oraz lokalizacji. Celem zarządzania flotą jest porządkowanie działań mających na celu osiąganie pożądanych wyników jak również wykonywanie zadań przy optymalnym wykorzystaniu floty.

  GS1 – globalna organizacja o charakterze non-profit zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem. Organizacja pod obecną nazwą funkcjonuje od 2005 roku, jakkolwiek jej początki sięgają lat 70. XX wieku. Podstawowym obszarem działań GS1 jest sektor FMCG. Ostatnio zwrócono również większa uwagę na branże ochrony zdrowia oraz transport i logistyki. Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Gospodarka Materiałowa i Logistyka - polski miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Miesięcznik dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem zakupami, menedżerów działów logistyki i firm świadczących usługi logistyczne, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.

  Przepełnienie stosu - w oprogramowaniu komputerowym występuje, gdy rozmiar stosu przekroczy ilość pamięci zarezerwowanej dla niego. Maksymalny rozmiar stosu jest zwykle ograniczony i ustalany na początku działania programu i zależy od języka programowania, architektury systemu, ustawionego trybu pracy i ilości dostępnej pamięci, najczęściej jest rzędu 1 MB (w systemach 16-bitowych maksymalna wielkością stosu była ograniczona do 64 kB)). W wielu językach programowania można określić początkową wielkość stosu, na jakim będzie pracował program. Skutkiem przepełnienia stosu, gdy nie przygotowano programu na tę okoliczność jest nagłe przerwanie jego działania. Do przepełnienia stosu dochodzi zazwyczaj, gdy:

  Centrum logistyczne – obiekt przestrzenno-funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze (usługodawcy logistyczni z różnych specjalności logistyki). Najczęściej centra logistyczne utożsamiane są z ogromnymi magazynami i funkcją składowania produktów przed ich wysyłką. W praktyce centra logistyczne coraz częściej są formą integracji wielu usług w jednym miejscu, przejmując część operacji wykonywanych przez macierzyste komórki przedsiębiorstw-klientów np. zajmują się organizacją specjalistycznych szkoleń i konferencji na zlecenie. Podstawowymi elementami niezbędnymi do świadczenia tych usług są:

  Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach: Kod kreskowy, kod paskowy (ang. barcode) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki (reguł opisujących budowę kodu, np. jego wymiary, zbiór kodowanych znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne) danego kodu. Kod kreskowy przeznaczony jest dla czytników elektronicznych. Ma na celu umożliwienie automatycznego odczytywania informacji. Głównym zastosowaniem kodu kreskowego jest automatyczna identyfikacja produktów w szeroko pojętej logistyce.

  Dodano: 26.10.2010. 15:37  


  Najnowsze