• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie warsztaty nt. niezawodności człowieka, Tuluza, Francja

  16.08.2011. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 10 listopada 2011 r. w Tuluzie, Francja, odbędą się drugie warsztaty nt. niezawodności człowieka.

  Pomyłki będą się nieuchronnie zdarzać w każdym systemie, w który zaangażowany jest człowiek. Kosmos to jednak środowisko stawiające wysokie wymagania. Nawet kiedy mowa jest o "bezzałogowym statku kosmicznym", ludzie są nieodzowną częścią misji kosmicznych. Systemy orbitalne mogą być najczęściej zautomatyzowane, aczkolwiek ten "segment kosmosu" jest zaledwie czubkiem bardzo dużej góry lodowej, która obejmuje również tzw. "segment naziemny". Mowa tutaj o całej infrastrukturze, systemach komputerowych i personelu na Ziemi, obsługujących misje.

  Głównym celem wydarzenia jest stworzenie agencjom kosmicznym, przedstawicielom zainteresowanych branż, przedsiębiorcom i innym interesariuszom możliwości zaprezentowania i omówienia problematyki rozmieszczania monitoringu i kontrolowania funkcji między automatami a operatorami, którymi są ludzie. Tematyka warsztatów obejmie następujące kwestie:
  - standardy i praktyki;
  - kompromisy inżynierii systemów;
  - śledzenie, weryfikacja i odzyskiwanie inżynierii systemów;
  - trendy i wyciągnięte wnioski.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie. Niezawodność systemy elektroenergetycznego (ang. reliability of an electric power system) - jest to poziom funkcjonowania elementów systemu, który skutkuje dostarczaniem do odbiorców (klientów) energii elektrycznej w odpowiedniej (wymaganej) ilości i o parametrach spełniających określone standardy oraz normy. Tak zdefiniowana niezawodność dostaw energii elektrycznej obejmuje dwa aspekty funkcjonalne: wystarczalność i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. System zarządzania należnościami (ang. Account Receivable Management System, A.R.M.S.) - jest systemem informatycznym mającym na celu skuteczne wspomaganie przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Systemy takie dopełniają swoim działaniem systemy finansowo-księgowe, ERP, CRM. Głównym celem takiego systemu jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Najczęstszym miejscem zastosowania takich systemów są przedsiębiorstwa, które charakteryzuje duży wolumen sprzedaży i duże saldo kredytu kupieckiego oraz związane z tym problemy finansowe i organizacyjne.

  Bazy i Systemy Bankowe – polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest Narodowy Bank Polski. Firma jest producentem i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i publicznego. Jej działalność koncentruje się na następujących obszarach: systemach sprawozdawczości, rozliczeniach międzybankowych, zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym, systemach przeciwdziałania nadużyciom finansowym, bankowości elektronicznej, systemach tworzenia indywidualnych koszyków inwestycyjnych, produkcji i wdrażaniu systemów IT, projektowaniu aplikacji na zamówienie, usługach szkoleniowych i konsultingowych, outsourcingu usług IT, budowie portali internetowych i sprawozdawczych, elektronicznym obiegu dokumentów oraz dostawie i instalacja sprzętu komputerowego. Język ojczysty (pierwszy język) - język, którego człowiek uczy się jako pierwszego. Jego przyswojenie następuje w dzieciństwie, odbywa się w sposób naturalny, a ma miejsce w środowisku, które w głównej mierze zajmuje się opieką nad małym człowiekiem. Najczęściej jest to jego środowisko rodzinne.

  Terraformowanie (dosłownie "tworzenie Ziemi") – proces zmiany warunków panujących na planecie, księżycu lub innym ciele kosmicznym do podobnych, jakie panują na Ziemi, dzięki czemu miałoby być możliwe zamieszkanie go przez człowieka - utworzenie kolonii. Traktat ABM (ABM Treaty, Anti-Ballistic Missile Treaty) traktat między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim o nieograniczonym czasowo ograniczeniu rozwoju, testowania i rozmieszczania systemów antybalistycznych (ABM – ‘’Antiballistic Missile’’). Jak wynika z art. I traktatu, jego celem było „ograniczenie systemów antybalistycznych każdej ze stron traktatu (ZSRR i USA) i zapobieżenie rozmieszczeniu przez którakolwiek ze stron systemów ABM na jego terytorium”. Jakkolwiek układ dopuszczał pewne ograniczone rozmieszczenie systemów antybalistycznych, jednakże zapobiegał utworzeniu systemów narodowych, w efekcie czego zapewniał nieskrępowaną możliwość balistycznego ataku jądrowego przez każdą ze stron. Traktat ograniczał możliwość rozmieszczenia systemów antybalistycznych jedynie do określonej w nim liczby rakietowych systemów lądowych oraz umieszczonych na Ziemi systemów radarowych.

  Prawa językowe lub językowe prawa człowieka to prawa człowieka dotyczące indywidualnego i grupowego prawa do wyboru języka lub języków do komunikacji, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, bez względu na pochodzenie narodowe, etniczne albo liczbę osób posługujących się językiem na danym terytorium. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania.

  Dodano: 16.08.2011. 10:26  


  Najnowsze