• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie warsztaty nt. semantycznego zarządzania spersonalizowanymi informacjami: wyszukiwanie a rekomendacje, Bonn, Niemcy

  18.07.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 23 - 24 września 2011 r. w Bonn, Niemcy, odbędą się drugie warsztaty nt. semantycznego zarządzania spersonalizowanymi informacjami: wyszukiwanie a rekomendacje.

  Wyszukiwanie informacji i zarządzanie nimi to ważne zadanie dla użytkowników Internetu, którzy muszą radzić sobie z ogromnymi ilościami danych. Silniki wyszukiwania stały się niezbędnym narzędziem do wyszukiwania informacji i zarządzania nimi. Podczas gdy silniki wyszukiwania wykorzystujące kanoniczny paradygmat wyszukiwania sprawdzają się w większości zadań doraźnego wyszukiwania w oparciu o słowa kluczowe, to w bardzo ograniczonym zakresie uwzględniają indywidualne preferencje użytkownika czy kontekst.

  Wraz z nadejściem sieci semantycznej pojawiają się nowe możliwości w zakresie semantycznych systemów wyszukiwania informacji, które mogą lepiej spełnić oczekiwania użytkowników. Silniki wyszukiwania nowej generacji powinny opierać się na nowym paradygmacie wyszukiwania, w którym perspektywa użytkownika jest całkowicie odwrócona: z wyszukiwania na bycie odnajdywanym. Systemy rekomendacyjne mogą wspomóc tę nową perspektywę, ponieważ ich działanie polega na podsuwaniu odpowiednich przedmiotów potencjalnie zainteresowanym użytkownikom.

  Warsztaty mają także ułatwić wymianę pomysłów między różnymi społecznościami zaangażowanymi w badania nad semantycznym zarządzaniem spersonalizowanymi informacjami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Adkontekst – sieć reklamy kontekstowej emitowanej w wynikach wyszukiwania i na serwisach partnerskich. Sieć zarządzana jest wspólnie przez NetSprint.pl i Wirtualną Polskę. Powstała na bazie wspólnych doświadczeń obu firm w obszarach wyszukiwania informacji oraz zarządzania i emisji reklam kontekstowych. Systemy wyszukiwania informacji (SWI) – systemy informacyjne, których głównym zadaniem jest optymalizacja indeksowania zbioru termów w celu jak najszybszego i najbardziej trafnego (relatywnego) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jest to również dziedzina nauk informatycznych (przedmiot akademicki) traktująca o tych systemach, badająca głównie efektywność systemów wyszukiwania informacji Eniro AB – szwedzkie przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie lokalnego wyszukiwania informacji o przedsiębiorstwach, produktach i usługach. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci mogą, za pośrednictwem produktów Eniro zlokalizować poszukiwane produkty i usługi oraz dokonać ich zakupu, niezależnie od preferowanego sposobu wyszukiwania: przez Internet, katalog czy telefon komórkowy. Reklamodawcy mogą zaprezentować swoją ofertę potencjalnym konsumentom.

  Alfabetyzm cyfrowy, także alfabetyzm informacyjny (ang. information literacy) – określenie posiadania umiejętności w zakresie korzystania z Internetu i narzędzi multimedialnych w celu wyszukiwania, analizowania i zarządzania informacją. Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja.

  Indeksowanie termów to zagadnienie polegające na wyszukaniu w pewnym zbiorze termów tych termów (dowolnego albo też wszystkich), które są w pewnej relacji z danym termem. Zagadnieniem temu w szczególności poświęcony jest dział z pogranicza informatyki i matematyki zwany systemem wyszukiwania informacji. Przeszukiwanie liniowe (lub wyszukiwanie sekwencyjne) to najprostszy algorytm wyszukiwania informacji w ciągu danych, np. zapisanych w tablicy lub na liście. Polega na porównywaniu żądanego klucza z kolejnymi kluczami z sekwencji danych – wyszukiwanie kończy się powodzeniem, gdy zostanie znaleziony klucz, albo niepowodzeniem, gdy zostaną przejrzane wszystkie klucze.

  BaseX jest natywnym i kompaktowym systemem zarządzania bazą danych XML, który rozwijany jest jako community-projekt na GitHub. Stosowany jest przede wszystkim do zapisu, wyszukiwania i wizualizacji dużych dokumentów i kolekcji XML. BaseX jest wieloplatformowa i oferowana na warunkach licencji Open Source. Toruńskie Studia Bibliologiczne (TSB) - czasopismo naukowe, wydawane od 2008 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Półrocznik poruszający szerokie spektrum zagadnień: od księgoznawstwa (ruch wydawniczy, introligatorstwo, grafika książkowa, cenzura, kolekcjonerstwo, sztuka ekslibrisu), przez bibliotekarstwo (działalność bibliotek i ośrodków informacji, czytelnicy i ich kategorie, procesy biblioteczne, umiejętności informacyjne), aż po szeroko rozumianą naukę o informacji (nowe technologie, media, zautomatyzowane systemy wyszukiwania informacji, sieć Internet i zasoby cyfrowe).

  Word spotting to metoda pozwalająca na wyszukiwanie słów kluczowych w tekście. Na podstawie zaznaczonych słów, np. w pisanym odręczne tekście, tworzone jest zapytanie, które następnie jest wykorzystywane do odnalezienia podobnych słów w danych dokumencie. Inny typ wyszukiwania pozwala na wpisanie słowa, które następnie jest użyte do wyszukania wszystkich słów w dokumencie.

  Kontact - program do zarządzania informacjami osobistymi (PIM---Personal Information Manager). Program integruje inne programy wchodzące w skład pakietu KDE i umozliwia zarządzanie m.in. pocztą elektroniczną, kanałami RSS, czy kalendarzami.

  Meta ad - baner reklamowy wyświetlany w wyszukiwarce internetowej, skojarzony tematycznie z wyrazami kluczowymi podanymi przez użytkownika w czasie wyszukiwania informacji. Keyword - wyraz kluczowy, słowo kluczowe - charakterystyczny ciąg znaków stosowany jako wyróżnik w dokumentach, wspomagający proces wyszukiwania informacji.

  Zarządca nieruchomościami – osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (według UGN Art. 184 p.2). Dyskusja wikiprojektu:Biologia/Organizm żywy, wegetacja roślin: Organizm żywy, wegetacja roślin pojawiają się w wynikach wyszukiwania (Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 10:12, 20 lut 2012 (CET)

  Dodano: 18.07.2011. 16:17  


  Najnowsze